Tommy Dahlman rockar loss utan markkontakt

Det är en gammal sanning att man inte får en andra chans att ge ett första intryck, det bådar inte gott för Tommy Dahlman. Jag hade ingen aning om vem Tommy var förräns idag men mitt första intryck av honom är inte speciellt positivt. Han skrev igår en text med titeln ”Ateism är alltid förkastligt men här är den som värst”. Låt oss titta närmare på den.

Ateism är alltid förkastligt men här är den som värst. Richard Dawkins är för många moderna ateister en prototyp för vad just ateism står för.

Ku Klux Klan betecknade sig som kristna. ”Klan members had an explicitly Christian terrorist ideology, basing their beliefs in part on a ”religious foundation” in Christianity.” Betyder det att det är ok att likställa Tommy med KKK? Givetvis inte. På samma sätt är inte alla ateister som Richard, jag har tex inte ens en aning vem personen är och jag håller definitivt inte med om att det vore omoraliskt att föda ett barn med Downs syndrom.

Ateism kan inte i sitt väsen vara neutral, som en del sekulärhumanister förfäktar.

Ateism är en religion på samma sätt som att inte samla frimärken är en hobby eller vacuum är en atmosfär. Dvs inte alls. Ateism är frånvaron av religion och en gudstro vilket förstås innebär att den inte samtidigt kan vara en religion.

Ateism har alltid varit en religion då den tillber och upphöjer evolutionen och sig själv som skapare och Gud. Den tillskriver naturen mänskliga egenskaper då den kallar de evolutionistiska processerna för smarta, starka, nyckfulla, selektiva.

Här blandar Tommy totalt ihop korten. Ateism och evolutionsteorin är ortogonala; Ateism är, som sagt, frånvaro av gudstro medans evolution är vetenskap. Det är förvisso så att den mest rimliga positionen som ateist är att anse att evolutionen är en korrekt vetenskaplig teori, men det finns inget som hindrar att en religiös människa anser att evolutionen är korrekt och att bibelns skapelseberättelse snarare ska ses metaforiskt än som en korrekt historiebeskrivning. Det är tvärt om en ganska vanlig åsikt hos religiösa (och inte heller begränsat till kristna).

På samma sätt som den troende beskriver Gud med personliga egenskaper tillskriver ateisten evolutionen mänskliga karaktärsdrag

Det här är rent skitsnack. Evolutionen är en vetenskaplig teori (vilket, btw, inte är detsamma som en teori i allmänt tal utan i praktiken ett vetenskapligt erkänt faktum), men eftersom det är vetenskap handlar det om slutsatser som när som helst kan förändras vid behov, tex om det kommer fram nya fakta som styrker en annan hypotes. Samma sak kan inte sägas om Tommys gudstro; den är statisk, oföränderlig och, eftersom det är en tro, omöjlig att bevisa på ett vetenskapligt acceptabelt sätt. Därför kan inte heller evolution anses vara en tro eller en religion.

När Richard Dawkins nu går ut på sociala medier och avslöjar den råa och kalla verkligheten bakom ateismens syn på människovärdet är det på ett sätt bra att det blir tydligt.

Nej. Richard, vem han nu än är, är inte en ateismens motsvarighet till religionernas profeter! Richard må vara en ateist, men hans uttalande är inte bindande och han talar bara för sig själv när han yttrar sig. Övriga ateister har full frihet att hålla med eller inte efter personligt tycke och smak.

Ateism är är en religion, en livsåskådning som genom alla dessa herrar som jag nämnde har krigat för ett idesystem som vill riva ner alla kristna värdegrunder.

Det finns ingen inneboende egenskap i ateism som kräver att kristendom ska raseras. Snarare tvärt om upplever jag snarare att majoriteten av ateister och agnostiker anser att humanismen kräver en sekulär värdegrund och att religion är en mänsklig rättighet (men inte en skyldighet) och ett personligt val.

När alla dessa filosofier idag mixas med en sekulärhumanistisk blandarstav blir resultatet ett konsekvent nedbrytande och förgörande av i mina ögon stabila normer och värderingar.

Här anser jag faktiskt att Tommy har odiskutabelt rätt, men då ska man minnas att dessa stabila normer också ofta, om än inte alltid, inkluderar kvinnoförtryck, bestialiska straff mot sexuellt (eller på andra sätt) avvikande individer eller andra former av intolerans och krav på konformitet. Men visst, förtryck skapar ordning (i alla fall på ytan), något som inte begränsas till religionsförtryck utan även kan gälla politiskt förtryck. Se tex Sovjet, militärjuntan under Pinochet, dagens Nordkorea etc.

Det är just detta ateism handlar om: Att själv vara Gud. Då är allt nämligen tillåtet. Då kan vi själva bestämma, döma, värdera och styra som vi vill. Då kan vi vältra oss under stjärnorna. När katten är borta dansar råttorna på bordet.

Om det enda som tvingar Tommy att agera som en moralisk, förnuftig och laglydig medborgare är hans oreserverade tro på en gudomlighet blir jag faktiskt lite orolig, för det betyder att om Tommy någonsin tappar sin tro skulle han därmed, enligt hans eget resonemang, förlora sin moraliska kompass och kunna gå bärsärkagång på gator och torg. Jag tror dock inte att det kommer hända eftersom moral, etik etc är egenskaper som är äldre än kristendomen, något som helt enkelt finns i människor av naturen och är grundstenar som var nödvändiga för att vi skulle kunna bygga vår civilisation. Det är mao ingenting som är speciellt för just kristendomen utan mer en egenskap socialt välanpassade individer har oavsett religion (eller brist på).

Richard Dawkins och hans ateism bekräftar den hänsynslösa jakten på den perfekta människan där idealet blir dockliknande ansikten och onaturliga kroppar. Kort och gott, ett plastsamhälle.

Det finns över huvud taget inte en direkt koppling mellan Richards åsikter, ateismen som åsikt eller dagens hets som baseras på en materialism och onaturliga skönhetsideal. Jag har sett även religiösa människor ha förvridna ideal såväl som ateister och agnostiker som lever i harmoni med sig själva och sin omgivning.

Det är nu hög tid att kyrkor tillsammans med politiker gör ett upprop mot framväxten av livsexprimenterande lagar som sätter sig över människans befogenheter.

Ska man tolka det som att Tommy vill återförena kyrka och stat? Ska bara kristendomen tillåtas i en sådan stat eller är även andra religiösa grupper välkomna som tex muslimer? Om man utgår från Tommys egen åsikt att ateism är en religion så är den gruppen i såna fall den största religiösa gruppen i Sverige vilket i såna fall innebär att dagens situation, med den kristna kyrkan separerad från staten men skolväsendet, som får ses som representant för vetenskapen, del av staten. Så vad är då problemet? ”Vetenskapens kyrka” är del av staten och bidrar därmed med den dominerande ”religionens” värderingar till den juridiska processen.

Sådana livsfientliga krafter som Dawkins utspel är ingenting annat nihilistiska filosofier med mörker och meningslöshet som resultat. Det är ett brutalt svek mot människan eftersom vi vet att även sjuka, lidande och handikappade människor är till en enorm rikedom, glädje och välsignelse där de får inta sin rättmätiga plats.

Ah, det klassiska argumentet ”Att abortera ett foster för att barnet kommer födas med handikapp är ett hot mot alla handikappade”. Det är tyvärr så att även om sjuka, lidande och handikappade människor givetvis också kan bidra till samhället på olika sätt så sker det dock till en kostnad som är svår att mäta. Det är allmänt känt att många kristna tex är emot dödshjälp pga att allt liv är heligt, men alla som upplevt hur livets slutskede kan te sig för tex cancerpatienter vet att det är ett grymt slut med väldigt lite, om någon, glädje.

Det betyder förstås inte att alla gamla och sjuka lider, det finns en enorm gråzon här på en skala från högst normala ålderskrämpor till omänsklig smärta som gör det omöjligt för individen att alls fungera socialt för att smärtan dränker alla andra intryck och känslor. På samma sätt är det förstås även för handikappade; vissa handikappade upplever inte att de blir begränsade utan att de kan leva ett värdefullt och meningsfyllt liv ändå medans andra handikappade upplever att deras existens bara blir en transportsträcka tills de slipper fortsätta existera.

Jag anser inte att Tommy har rätt att bestämma över andra oavsett hur moraliskt hög häst han än anser att han sitter på. Av samma orsak anser jag att Richard, ”trots” att han är ateist, inte heller har rätt att bestämma över andra. För mig ter det sig omöjligt att anse att jag, eller någon annan, har den moraliska grund som krävs för att jag ska kunna bestämma över potentiella föräldrar huruvida de ska abortera eller behålla ett foster, oavsett hur friskt detta foster är. Det kan givetvis diskuteras hur lämpad någon (inklusive föräldrarna) är att ta det beslutet, men någon måste ta beslutet och eftersom det är ett beslut som främst kommer påverka föräldrarna så finns det ingen annan utväg än att det blir föräldrarna som måste ta det ansvaret. Samhället, jag, Tommy, Richard etc kan i det läget bara göra två saker; acceptera och stötta föräldrarnas val.

Tommys syn på evolutionen andas okunskap, saknar relevanta bevis och hans attack på ateism är en halmgubbe byggd på ett enskilt tweet från en ensam individ. Sakligheten i hans bloginlägg är obefintlig.

2 Responses to Tommy Dahlman rockar loss utan markkontakt

 1. Patrik says:

  Det första som dyker upp i mitt huvud är ”mata inte trollen”. Den här människan är uppenbart rubbad. Inget att lyssna på, och eftersom han inte tillåter kommentarer på sin blogg (undrar varför…?) kan man inte ens uttrycka sin avsky för hans dumheter.

  Med det i minne är jag väldigt skeptisk mot det han påstår om Richard Dawkins. Dawkins är en känd ateist som argumenterar mot religion, han är illa omtyckt av många religiösa människor eftersom han väldigt träffsäkert förklarar hur vidrig religion är. Ja, nu kan man ju tycka att ”vidrig” är ett starkt ord att använda om religion, men det är vad jag känner. Förut tyckte jag mest synd om religiösa människor för att de var så j-la dumma i huvudet (ja, hårda ord igen) men bland annat efter att ha läst Dawkins bok ”Illusionen om Gud” (The God Delusion) så har känner jag mig upprörd över hur religiösa människor perverterar samhället. Lite kort:

  – Religion och intelligens korrelerar. Religiösa människor är, rent objektivt sett, dummare än andra.

  – Religion främjar blind tro och lydnad. Religion motarbetar nyfikenhet och rationellt tänkande. INTE de bästa egenskaper att uppmuntra i människor.

  – Religion är kompromisslös nog att den har tilltvingat sig en särställning där religiösa människor har rättigheter som andra inte har. Det kanske mest kända är att bära vissa huvudbonader i sammanhang där ingen annan än religiösa har något val.

  – Religion har en historia att vara både aggressiv och våldsam, speciellt när den ifrågasätts. Religion har genom historien gjort allt den kunnat för att förbjuda och gömma kunskap som inte gynnar religion. Det pågår fortfarande idag i USA, där kristna knäppgökar vill förbjuda att lära ut evolution.

  Dawkins säger det så mycket bättre, och jag kan rekommendera ”Illusionen om Gud” – läsvärd och intressant, även om man känner hur blodtrycket stiger. Självklart kan man tycka att Dawkins är onödigt kritisk och kanske lite bitter ur ett Svenskt perspektiv, men man får minnas att han verkar i USA där religiösa slåss med näbbar och klor för att få lära ut skapelseberättelsen i skolorna i stället för evolution. Där är religion en mycket starkare kraft än i Sverige, och därför finns starkare skäl att motarbeta den.

  • qeruiem says:

   Ja, USA är ett helt annat land, något som även Tommy missar i sin kritik (eller föredrar att inte låtsas om?). I USA tror tex bara 40% på befolkningen på evolutionen medans 40% öppet inte tror på den, I Sverige är motsvarande siffra 80% och lite drygt 15% så kreationister lär ha en helt annan form av uppförbacke här i Sverige. Dock, även i UK (vars befolkning har ungefär samma fördelning som Sverige) har kreationisterna börjat höras oroväckande mycket.

   När Tommy börjar eka samma unkna retorik som den fanatiskt kristna falangen i USA och börjar hävda att ateism är en tro och evolution en religiös lära så känns det som att det inte är långt borta att han börjar kalla evolutionen för Darwinism och börjar kräva att evolutionen inte ska få stå oemotsagd utan att intelligent design ska redovisas som en motpol. Faran med det här är att det funkar för i och med att man inte ställer de två ”lärorna” mot varandra utan försöker få det till att det handlar om rättvisa att få redovisa en annan teori så luras många, även de som tror att evolutionen är korrekt, att tycka att det är vettigt. Man har rönt vissa framgångar i UK med den retoriken, vilket är lite skrämmande.

   Dock bör man komma ihåg att kreationisterna är en subgrupp av de kristna även i USA och ett av deras största nederlag levererades av en troende kristen domare som dessutom fått sitt ämbete av George Bush Jr som flera gånger lirat religionskortet i viktiga frågor.

   http://www.nytimes.com/2005/12/21/education/21evolution.html?pagewanted=all&_r=0

   Så jag tycker det är fel att attackera religionerna i sig och jag köper inte argumentet att troende är dummare över lag. Det finns definitivt en koppling mellan religiös fanatism och brist på bildning, men att interpolera det till att religiösa skulle vara dummare är ganska orättvist mot de troende som inte har några problem att separera tro och vetenskap. Det finns trots allt en rätt stor andel vetenskapsmän som ”trots” bildningen är troende och en stor del av kritikerna i US av intelligent design och kreationism är själva kristna.

   Tommy däremot. Herrejädrar. Det finns inte nog med retoriska bredsalvor som kan levereras i hans riktning så länge han orerar sådär galet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: