Om Martin

Martin är han den där som finns på riktigt och som levt under pseudonym av olika skäl, främst pga att det jag jobbat med tidigare har haft anknytningar till just upphovsrättsindustrin vilket har gett en del erfarenheter som i princip bara stärkt de piratpartistiska åsikterna om att upphovsrätt och patenträtt som den ser ut idag mer missbrukas än brukas och dess effekter på samhället därmed varit mer skadliga än nyttiga. Numera är den delen av karriären så gott som avslutad och pseudonymen har därmed förlorat lite av sitt syfte.

De omedelbara planerna är att försöka få lite mer liv i min egna firma när jag äntligen har mer tid att ägna åt den, så om ni behöver en problemlösande hacker som gillar utmaningar så är det möjligt att jag är rätt man att hyra in. Nyckelord:

Linux, mail, http, smtp, dns, C, C++, hårdvarunära lågnivåprogrammering, inbyggda system, ARM, AVR…

Man kan nå mig på martin(at)kfib(dot)org och min publika PGP-nyckel går att nå på pool.sks-keyservers.net om man vill föra en garanterat privat konversation.

2 Responses to Om Martin

 1. Nils Tenmann says:

  Hej, Martin.

  Just nu känner jag mig korkad, mer eller mindre än vad jag faktiskt är, är jag för korkad för att veta. Med det sagt, som exempelvis, att jag alldeles från början av kommunikationen haft jobbigt med att inte kunna kalla dig vid namn, vilket jag hade kunnat om jag inte varit så självupptagen med att prångla ut mina åsikter… fan så fånigt, av mig.

  Men nu har jag äntligen tagit mig hit och förutsätter att din presentation här ovan är up to date.

  Hade jag varit stadd vid kassa skulle jag helst köpt en utbildning av dig på datorn i största allmänhet och i synnerhet relaterat till ett användande av den som språkrör i ett politiskt perspektiv… det hade kunnat bli en givande diskussion eftersom vi (kanske) inte riktigt har samma perspektiv även om vi (förmodar jag) tangerar varandra på många pkt

  Jag har inte kommit dit hän… än… att jag läst alla länkar som du meddelar i tjuvlyssnarnas slut
  men klickade in för en hastig koll på länken om datalagringens senkommenhet och förstod, genast att jag borde ge mig mer tid att faktisk söka upp allt vad du eventuellt har skrivit som ger mig en elementär förståelse av vilka och hur jag ska formulera de frågor jag bör ställa för att utveckla min ofärdighet med detta verktyg… och som du vet vid det här laget, ser jag detta verktyg både som ett politiskt och samtidigt kunskapande verktyg… kallat ”språkrör”… och själva ”språket” som den ordmassa vi har oss givet ser jag som en enhet av ”arbetsmaterialet” och ”verktygen”.

  ”Språket” som enheten av stoff/verktyg har två aspekter av historisk innebörd, muntlig och skriftlig handling… och i så måtto att den muntliga kulturen föregick den skriftliga. utgör ”skriften” ett ”språkrör” för talhandlingar… men numera har skriftspråkets vanebildning vänt tillbaka och påverkat talspråket..

  Men ”språket” innefattar, som jag betraktar innebörden av det, även språbrukandet som handlingskraft, ”energin”, eller ”andemeningen”, ”intentionen” (nu här, som om, jag muntligen sagt a, som handling och förtydligar b med tillägget ”kraften” och metaforiskt c, översätter till ”energin” och metonymiserar d, till den näraliggande ”andemeningen”, vilket, outtryckt ”mellan raderna” närställer handlingen med en antydan till, möjligen e, ”att tänka”, men kanske också i all lekfullhet associerat med f, att ”tänka på filosofen Hegels ”Ande” – som förverkligar sig med orden som [vi] betecknar ”det” vi åkallar som ”sittandets” handling på = ”stolar” som allmänbegrepp för det vi vanligen gör till sakligt ting att sitta på, dvs den andemening Hegel ger den mänskliga andens handling i förverkligande och som i slutändan förverkligar sig som skapelse i blott ett ord i ”Absolut Ande” = beteckningen för begreppet ”Gud”… en tolkning av Hegels andemening blir således; att beteckningen ”gud” representerar begreppet för mänskligt skapande i och av människans existens i och av ”praxis” och vid närmare beskådande av vad Hegel säger visar det sig genom hur han säger det, att han talar om ”praxis” fokuserat på handlingsaspekten, att ”identifiera”… och inget eller mycket lite om aspekten, att ”differentiera”… men därom träter de lärde, huruvida Hegels tänkande är totalitärt identitetstänkande eller möjligen identifierar tänkandet som en differentierande handling, dvs säger en sak men visar med sägandet ”det andras” närvaro… slutsats: tänkandets värderingar sitter inte i huvudet utan i språkbruket och språkbrukandet är människans existens i och såsom ”praxis” vilken begreppsligt föregår och är, mer och större än vår essens i och med ordet och begreppet ”praktiken”…i slutet på denna långa parentes och uppräkningen av vad ”handlings” begreppet kan översättas till för innebörder och associationer har jag inte kommenterat avsikten med parentesen och översättningsbeteckningen ”intentionen”, därvidlag finns en koppling till dig som läsare och uttolkare som komplicerar läsakten så tillvida att språkbruket är intentionalt men därmed sagt, inte fullständigt självmedvetet, dvs när vi talar benämner vi spontant och vanemässigt menandet med ett ord som vi finner inte bar meningen och lägger därför till liknelser eller metaforer tills vi får en signal om att mottagaren känner igen det vi säger… i skrivhandlingen kan vi vikta vilket ord vi tror bäst bär fram vår handlings mening och identitet… men jag vet ju inte nu om du identifierar min mening och dig själv med den eller om du kommer att differentiera ut en annan mening eller öht inte kan indentifiera vad jag avsåg med denna parentes… och det är ju nästan så att jag glömt bort det på vägen, men kopplingen ger ju sig med översättnings handlingen i och med beteckningen, ”intentionen”)… och den gällde förklaringen av vad jag förstår med ordet ”språket”

  Momentant har jag nämnt dess egenskap som handling med orden som samtidigt arbetsämnet och verktygen och handlingen som skaparkraftens förmåga till att utveckla sig till en förmögenhet, således linjärt momentant ”språket” = 1. handling… med 2. a och b som stoffets och verktygens tidigare övergivenhet… till tolkningsaktens produkt.

  Kort sagt i en produktionsmetafor: arbetskraft-produktionsmedel-produkt
  eller förmå-kunna skapa-förmögenhet… som förmågan-kunskapar-förmögenhetens kunskap…

  språkbruket är energiomvandling och biologiskt reducerat handlar handling om att överleva för fortplanta sig och fortplanta sig så att vi överlever… jag tror att människorna är i färd med att övergå från ett fokus på produktionen som överlevnad till ett fokus på reproduktion som produktionens inriktning mot fortplantningens möjligheter…

  Nu har jag upprepat mig tillräckligt.

  Igår uppmanade jag dig, att verka med centern partipolitiskt för ”effektiviten” i det vi lägger i orden för ”människornas skull”… du avgör ju bedömningen av vad som ur din synvinkel synes vara effektivt… från min horisont verkar du inte stå centern alltför långt bort och det är allmänt angeläget att rösterna inom parlamentet uttrycker sitt gillande eller ogillande på mer principiella grunder än de ”realpolitiska” som Ola stödde sig på för sitt knapptryckande… så kan jag tycka är önskvärt att du gör även om jag inte tror det finns utrymme för dig att lyckas… frågan är ju om du bejakar den parlamentariska ordning demokratins representativitet uttrycker idag i huvudsak och att dess brister går att avhjälpa inomstrukturellt… jag vet ju inte men utgår ifrån att jag inte tror det…

  … hur som helst, av vad jag från min horisont hittills kan bedömma, så tycker jag att det är synd och skam och slöseri med mänsklig skaparkraft om inte din förmågas förmögenhet kommer oss alla till större del… genom centern eller genom ditt företagande… jag vet ju inget om dina uppdrag längs den senare vägen… men har du kollat upp och in den verksamhet som pågår runt samarbetsdynamik.se och forskarbyn.se… inte för att jag vet om det kan sammanfalla med något ekonomiskt utbyte initialt… och inte heller om de forskningsgrupper som pågår passar ihop med dina intressen… men kanske… mer centernära å ändå inte helt, är ju rörelsen ”hela sverige ska leva”, helasverige.se… du kanske är den person som de kan behöva för att vidareutveckla landsbyggdsekonomin både i energitermer som kommunikationstekniska… och till sist, av uppslag, fungerandemedier punkt se (jag skriver ut punkten för att jag konstaterat att länkuppgiften tas bort annars !!??!!) har du kollat dem, de jobbar ju med kommunikationsteknik som verkar stödjande kunskapstekniskt på olika sätt…

  Mindre inkomstbringande men ändå önskvärt både ur ett socialt och individuellt perspektiv är ju kanske att erbjuda dig själv till bidningsförbunden som handledare i datoranvändning för ”efterblivna” typ mig och andra som söker kurser i ”saken” den vägen eller göra ett studiepaket för pensionärer och sälja in till pensionärsförbunden…

  … de va värst vad jag lägger mig i…

  M.v.h.

  Nils Tenmann

 2. jonathan says:

  Hej Martin!
  Jag uppskattar dina tweets; humorn och den bittra glöden smeker mig medhårs. Jag hittade precis din (denna) sida och den blir fin julläsning. Hade jag skrivit bättre själv så hade det ändå stått samma saker. Nästan. Jag hade förfärat mig mer över hemliga trade agreements och propagerat mer för t ex Rosetta/Philae, ITER och Elon Musks diverse företag. Men din valbarometer och integritetsanda kan knappast rimma bättre. Undra om Titanicpassagerarna också fann tröst i att de inte var ensamma i det kalla vattnet…?

  Med detta ville jag bara uttrycka min uppskattning. Keep it coming.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: