aPPen

Nej, jag har inte trillat av jordens yta, jag har varit upptagen!

Jag har gått en intensivkurs i Android på två dagar där man gick från i princip novis till fullfjädrad apputvecklare (nåja). Kursen var faktiskt grymt bra och efter de två dagarna fick jag rätt bra koll på många grundläggande komponenter, men eftersom det var ett intensivt korvstoppande blir det automatiskt också så att om man inte snabbt använder sig av kunskaperna så försvinner de rätt omedelbart med.

Alltså skrev jag en liten principprogramsapp som är tänkt att funka som ett litet uppslagsverk för de som är intresserade av vad Piratpartiet vill och tycker. Efter Emmas förslag blev den snabbt omdöpt till aPPen och den finns i en väldigt tidig beta här.

Texten som nu ligger i aPPen är det principprogram som medlemsmötet inom några dagar kommer ta beslut om. Efter det ska principprogrammet förstås omarbetas lite för att ta med medlemmarnas synpunkter etc, men så fort det finns ett färdigt principprogram 4.0 så kommer aPPen uppdateras och sen är tanken att den ska laddas upp till Android Market, tillgängligt för alla som vill ha tillgång till den. Tanken är även att på sikt lägga in sakfrågor och annat intressant relaterat till Piratpartiet så att man kan ha med sig allting samlat i en praktisk liten app som går att nå snabbare än en hemsida.

Vi spånade vidare om det där om aPPen och piratappar allmänhet samt vad man skulle kunna göra och en del tankar finns publikt i den här paddan. Ifall ni har lite funderingar och idéer eller har feedback efter att ha testat aPPen så är ni välkomna att slinka in.

Så det är vad jag sysslat med de senaste dagarna. Bland annat. 😉

Vissa har för mycket fritid…

Just sayin’…

Religion påverkar inte antalet barn…

…utan det är folks välstånd som påverkar hur många barn en familj skaffar.

Det var bara det. Tänkte att det kunde vara kul även för andra att veta mtp vad som ofta brukar påstås i den populistiska skendebatten…

We’re not young

Känner ni inte igen er? Don’t worry. Det kommer…

(originalvideo på Yahoo som jag inte kunde embedda)

Ta ditt ansvar?

Det håller på att börja storma lite runt TeliaSonera. Inte bara för att de planerar att blockera Skype från och med i sommar utan även för deras inblandning i tex Vitryssland, Azerbadzjan och Uzbekistan. Själva svär de sig fria och lägger skulden på regimerna genom att hävda att ”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”.

Rent tekniskt kan man hävda att de har rätt här, det är inte TeliaSonera som förtrycker och förföljer personer och deras argument att tjänster ger vanligt folk möjlighet att kommunicera globalt är också relevant. Det var  tex det som gjorde arabiska våren möjlig och även om IT-företagen lydde regimen när den krävde att Internet skulle stängas ner för att försöka stoppa protesternas utbredning så råder det ingen tvekan om att just utbredningen av smartphones och annan portabel IT-utrustning varit otroligt viktig i revolten.

Samtidigt råder det ingen tvekan om att TeliaSonera gynnats ekonomiskt av att ha tillgång till marknaderna och att de skaffat den tillgången på ett sätt som kanske inte alltid varit helt rumsrent. Ska man se detta som att TeliaSonera enbart försöker tjäna grova pengar och skiter i konsekvenserna för vanligt folk eller ska man se det som att de är pragmatiska i sina val och att genom att de hjälper till att bygga upp kommunikationsinfrastruktur lägger de därmed grunden för framtida förändringar?

Det är en bra fråga som saknar ett enhälligt svar, men till TeliaSoneras försvar kan man åtminstone säga att de har en poäng i att kommunikation i längden kommer gynna även befolkningen i tex Vitryssland, till skillnad mot ett visst annat företag med svenska rötter vars framfart i en del länder inte gynnat befolkningen på något sätt över huvud taget. Jämfört med Lundin Oil (ja, det är förstås det företaget jag tänker på) ter sig TeliaSonera nästan som änglar. Det är lite dollargröna fläckar på vingarna, men ändå.

Parallellt med detta är vår nuvarande regering inte nöjd med att vanligt folk kan göra motsvarande pragmatiska val och tex välja att titta bort om de ser någon bli rånad utan vill i stället införa en civilkuragelag som ska tvinga folk till att ingripa ifall de blir vittne till ett brott. Om den lagen införs och ska anses gälla alla svenskar i alla situationer så ställer det förstås saker på sin spets på ett sätt som förmodligen kan leda till en del intressanta konsekvenser. Speciellt som företag typiskt består av medborgare.

1. Hur ska TeliaSonera agera gentemot regimer som avlyssnar sin befolkning?

Kritiken mot TeliaSonera går ut på att man samarbetat med tex säkerhetspolisen; ”Mobiloperatörerna låter säkerhetstjänsterna vara inkopplade rakt in i telefonsystemens ryggrad, där de enkelt kan plocka ut all information de är intresserade av och fritt välja vilka de ska avlyssna.” Eftersom civilkuragelagen indirekt kommer gälla åtminstone delvis även för TeliaSonera (eftersom många av företagets anställda och ledning består av svenska medborgare), hur ska TeliaSonera (med flera) agera i Sverige för att uppfylla detta? Med FRA-lagen och datalagringsdirektivet infört (som i praktiken innebär att TeliaSonera med flera samarbetar med bland annat militären och säkerhetspolisen här på hemmaplan), borde inte dessa företag i konsekvensens namn inte bara lämna tex Vitryssland utan även lämna Sverige då även Sverige numera formellt spårar och avlyssnar sina medborgare?

2. Hur ska medpassagerarna agera gentemot Västtrafiks trafikkontrollanter?

Det är inte proportionerligt att tre kontrollanter upprepade gånger knuffar ner och håller fast en person för ett potentiellt brott som kan ge ett förläggande på 12000:-. Kontrollanterna hävdar att de hade rätten till sitt handlande enligt lagen om envarsingripande, men det kräver att brottet ska kunna ge fängelsestraff vilket inte är fallet i det här ärendet. Alltså begår kontrollanterna ett brott eftersom deras handlande inte har lagligt stöd och så vitt jag förstår handlar det om olaga frihetsberövande vilket, enligt brottsbalken (1962:700) fjärde kapitlet §2, kan ge fängelse mellan 1-10 år. Borde övriga passagerare därmed gripa och hålla fast kontrollanterna i väntan på att polis anländer?

3. Hur ska allmänheten bete sig när det blir allt tydligare att vapenskandalen i Suadiarabien inte har skötts rätt?

Det känns som att den här affären är så full av tveksamheter och lagbrott att det rimligtvis kräver att någon med civilkurage (lagstadgat eller frivilligt) måste reagera på missförhållandena. Är det dags för högafflar, facklor och statsrevolution eller hur bör befolkningen visa sitt civilkurage? Eller är det kanske så illa att Sverige egentligen har förvandlats till en totalitär demokrati och att det där snacket om att folk ska ha ryggrad bara gäller så länge man inte stör makteliten?

Det är lätt att kräva att folk (eller företag) ska ta sitt ansvar, ord är billiga. Problemet är att det aldrig går att vara konsekvent just pga att verkligheten är så komplex och när folk faktiskt tar sitt ansvar och reagerar så är det tydligen inte heller bra? Hur ska de ha det?

När vi samtidigt gång på gång ser exempel på hur våra egna folkvalda bryter mot tex Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna så dyker två frågor upp i mitt huvud:

 1. Borde inte brott mot mänskliga rättigheter potentiellt kunna ge fängelsestraff?
 2. Borde det inte i såna fall innebära att om civilkuragelagen röstas igenom så blir vi kollektivt skyldiga att agera genom att gripa och hålla fast Carl Bildt tills polis kan tillkallas, vid vite?

Det där att ta sitt ansvar, när och hur, helt lätt är det inte…

Men det är ju inte deras problem…

När världen förändras är när det blir uppenbart vilka som vågar släppa taget och se nya möjligheter och vilka som krampaktigt försöker klamra sig fast i gamla sanningar och är beredda att ta till nästan vilka medel som helst för att slippa ändra på sin invanda verklighet. Bara nu igår och idag har tre nyheter dykt upp som tyder på denna idémässiga stelhet som försöker bromsa utveckingen.

1. Det är på förslag att TV-licensen ska avskaffas

Äntligen säger jag.

Så vad är det för fel på TV-licensen? Tja, kanske att den varit omodern i generationer. Den kunde anses vara vettig i en era där dels inte alla hem hade TV och dels alla som hade TV i princip bara hade Sveriges Television att titta på (förutom de som bodde nära ett av våra grannländer). Det var rätt enkelt; hade du TV så nyttjade du det som idag kallas public service, alltså skulle du betala för denna service. Enkelt och funktionellt system.

Systemet blev dock föråldrat redan på 80-talet då satellit-TV gjorde sitt intåg. I min bekantskapskrets fanns det de som föredrog satellit-TV och i princip aldrig rattade in våran statliga television, ändå tvingades de betala licensavgiften och redan då ansåg jag att det var fel. Visst, jag tittade på SVT och betalade också TV-licensen utan att knota, men samtidigt höll jag helt med de som kritiserade systemet och ansåg att TV-licensen var orättvis och otidsenlig.

Föga förvånande protesterar V och MP (samt, kanske inte så förvånande, SR och SVT själva) mot förslaget och Tina Ehn går tom så långt att hon säger:

Det finns ingen orsak att förändra systemet radikalt, säger hon om idéerna på ny finansiering.

Den är än mer otidsenlig idag då systemet sakta börjar implodera pga att unga människor idag inte skaffar TV ens. Lösningen på detta har tidigare påståtts vara att allt som kan ta emot SVT ska vara skäl att betala TV-licens, vilket pga svtplay inebär i princip allting med en CPU och en skärm blir licenspliktigt. Ett fullständigt vansinnigt exempel enligt min åsikt och ett exempel på vad som händer när man vägrar inse konsekvenserna av teknikutvecklingen.

När jag var student var det många i min bekantskapskrets som inte ansåg sig ha råd med TV-licensen och därför inte skaffade TV, med en TV-licens på datorer och smartphones finns det en överhängande risk att studenter, och andra med pressad ekonomi, inte skaffar moderna IT-hjälpmedel eller, troligare, gör det i alla fall men väljer att inte berätta det. Ska då radiotjänst börja ”pejla på nätet” och tex söka på Facebook efter folk som inte betalar licensen när de bevisligen är aktiva på Internet? I såna fall riskerar vi att många väljer bort att utnyttja tekniken så de hamnar i ett B-lag rent IT-mässigt.

Men det är ju inte deras problem…

2. Telia planerar att strypa Skype från och med i sommar

Nu har jag, tack och lov, inte Telia utan har mina två mobilabb (båda med flat rate data) hos den enda(?) operatör som inte får otäcka allergiska reaktioner mot tung datatrafik, Telenor (de har andra fel, men just datatak och skit är saker de inte verkar syssla med). Det många teleoperatörer fortfarande inte verkar inse är att marknaden för teleoperatörer krymper och framtiden ligger i att vara en ISP för trådlöst.

Det märks inte minst genom att i 4G-systemet, som nu rullas ut i landet, så hanteras inte längre datatrafik som förklädd teletrafik (grovt förenklat), i stället hanteras teletrafiken som bara en annan form av datatrafik. Det gör tex att det är fullt möjligt att spela onlinespel (WoW, TF2, GW etc) över 4G medans det är i princip omöjligt över 3G pga fördröjningar i nätet.

Att Telia nu försöker stoppa Skype för att försöka hindra ”otillbörlig konkurrens” är, som kwasbeb uttryckte det på Twitter, ”som att Friskis & Svettis skulle vilja atombomba naturen för att folk joggar gratis där.” Telia visar på en skriande hemmablindhet när de verkar inbilla sig att de fortfarande är Televerket med uppgift att erbjuda telefoni till allmänheten. Med den allt större utbredningen av smartphones så förändras också trafikmönstret till att handla allt mindre om telefoni och allt mer om data och vad kunderna använder datatrafiken har faktiskt inte Telia med att göra.

Att krampaktigt försöka hålla kvar vid rösttelefoni som norm bara för att vi av gammal vana kallar dessa bärbara fickdatorer för ”telefoner” och forcera marknaden att fungera som förr kommer bromsa utvecklingen och de positiva effekter det har i form av socialt nätverkande och informatinsflöde.

Men det är ju inte deras problem…

3. Upphovsrättsbranschen siktar på att stämma kunderna till lojalitet

När nu EU-domstolen beslutat att IPRED-lagen är ok så står upphovsrättsindustrin i startgroparna för att stämma potentiella kunder till lojalitet. Jag vet inte riktigt hur de tänkt sig att folk ska bli mer lojala vid vite, men det verkar alltså vara planen.

Något annat som man kan fundera på är hur långt man är beredda att gå i sina försök att kontrollera Internet? Tja, förmodligen hur långt som helst så länge som det går att tjäna pengar på att jaga fildelare, vilken typ av skada man samtidigt åstadkommer skiter man bevisligen i, det anser man tydligen inte är deras problem. Det har man förstås också helt rätt i, på kort sikt i alla fall.

På kort sikt kommer det fortsätta vara väldigt lönsamt att stämma skiten ur folk i stället för att försöka anpassa sig, på lång sikt riskerar väst att denna konservativa belastning på en ny, innovativ industri resulterat att vi blir omsprungna av andra delar av världen, tex Afrika, vilket innebär att vi riskerar att missa chansen att ligga på teknikutvecklingens framkant (med allt vad det innebär i form av jobb, samhällsutveckling mm) och blir tvungna att försöka hinna ifatt i stället för att leda utvecklingen.

Men det är ju inte deras problem…

…det är inte deras problem men det är vårat problem. När en part vägrar ta ansvar för sina handlingar och prioriterar sin personliga vinst eller föråldrade ideologier högre än samhällsnyttan blir det allas vårat kollektiva problem. Att låta organisationer och personer bromsa teknikutvecklingen och därigenom förhindra de samhällsvinster utvecklingen erbjuder för att det är bekvämare än att tvingas ändra på sig så innebär det att denna deras bekvämlighet innebär en kollektiv förlust för alla oss andra.

Det är inte utan att man hör ekot av Tom Lehrers ord:

Once the rockets are up,
who cares where they come down?
It’s not my department!
says Werner von Braun…

Industrialismens sista offer

Jag har tidigare skrivit om hur dagens arbetsnorm är förödande för de som drabbas. Idag läste jag en blogpost skriven av Michael Abrash som dels handlar om hur han hamnade på Valve men framför allt om hur Valve fungerar (annorlunda) jämfört med hur företag normalt fungerar.

If most of the value is now in the initial creative act, there’s little benefit to traditional hierarchical organization that’s designed to deliver the same thing over and over, making only incremental changes over time. What matters is being first and bootstrapping your product into a positive feedback spiral with a constant stream of creative innovation. Hierarchical management doesn’t help with that, because it bottlenecks innovation through the people at the top of the hierarchy, and there’s no reason to expect that those people would be particularly creative about coming up with new products that are dramatically different from existing ones – quite the opposite, in fact.

(min fetstil)

Huvudet på spiken. Så varifrån kommer då frasen ”traditional hierarchical organization that’s designed to deliver the same thing over and over”? Det var den delen av hans blogpost som verkligen gav mig en sån där WOW-upplevelse! Häng med.

The idea that a 10-person company of 20-somethings in Mesquite, Texas, could get its software on more computers than the largest software company in the world told him that something fundamental had changed about the nature of productivity. When he looked into the history of the organization, he found that hierarchical management had been invented for military purposes, where it was perfectly suited to getting 1,000 men to march over a hill to get shot at. When the Industrial Revolution came along, hierarchical management was again a good fit, since the objective was to treat each person as a component, doing exactly the same thing over and over.

(min fetstil)

När jag läste det här var det med lite av den känslan man får när man lägger den där sista pusselbiten i det pusselbitsformade hålet efter att ha rotat fram den från dammråttorna under soffan där den svepts ner av misstag nån gång när man började på det där enorma pusslet på tusentals bitar. Det bara passade. Perfekt. Klick. Lite på samma sätt som Alexander Bards föreläsning ”Det digitala klassamhället” (som tyvärr inte längre verkar finnas online) gjorde en fantastisk koppling mellan vårat nuvarande samhälle och vår historieskrivning så kan man här se en koppling mellan samhälle och militär.

Det Alexander Bard hävdade var att vi ser våran historia ur det perspektiv som vår omgivning ger oss. Det, för oss, traditionella sättet att se på historien har sina rötter i industrialisationen. Vi pratar om den mänskliga historien ur ett tillverkningsperspektiv; stenålder, bronsålder, järnålder etc men han argumenterade för att idag är inte längre den uppdelningen lika självklar och utifrån ett kommunikationsperspektiv (dagens samhälle är, trots allt, mer fokuserat på kommunikation snarare än massproduktion) borde vi i stället börja se på historien ur ett sådant perspektiv; verbal kommunikation, skriftspråk, telefoni, radio, TV, Internet…

På samma sätt kan man se en koppling mellan militären och det samhälle det verkar i. På samma sätt som samhället utvecklats från självhushåll och småskalig tillverkning av tex verktyg och vapen till ett industrialiserat samhälle med central tillverkning så har militären utvecklats från småskalig hållning av knektar till 1900-talets värnplikt och världskrigens industrialiserade militära apparat där, som sagt, hiearkisk styrning av fotfolket var en direkt nödvändighet, precis som det var en nödvändighet inom dåtidens industrier.

Idag har vi inte värnplikt längre precis som vi knappt har några stora tillverkningsindustrier heller. Det finns ett samband här, sambandet är att den industriella eran i mänsklighetens historia är på väg mot sitt slut och behovet av stora arméer, både av arbetare och värnpliktiga, som blint lyder sina överordade försvinner allt mer. Allting hänger samman och det påverkar alla aspekter av samhället, inte bara tex arbetslivet, politiken eller militären. Allt.

The success of Doom made it obvious that this was no longer the case. There was now little value in doing the same thing even twice; almost all the value was in performing a valuable creative act for the first time. Once Doom had been released, any of thousands of programmers and artists could create something similar (and many did), but none of those had anywhere near the same impact. Similarly, if you’re a programmer, you’re probably perfectly capable of writing Facebook or the Google search engine or Twitter or a browser, and you certainly could churn out Tetris or Angry Birds or Words with Friends or Farmville or any of hundreds of enormously successful programs. There’s little value in doing so, though, and that’s the point – in the Internet age, software has close to zero cost of replication and massive network effects, so there’s a positive feedback spiral that means that the first mover dominates.

(min fetstil, igen)

J. F. C. Fullers bokserie ”Decisive battles of the western world” (2003 års utgåva) börjar:

Wether war is a necessary factor in the evolution of mankind may be disputed, but a fact which cannot be questioned is that, from the earliest records of man to the present age, war has been his dominant preoccupation. There has never been a period in human history alltogether free from war, and seldom one of more than a generation which has not witnessed a major conflict, great wars flow and ebb almost as regularly as the tides.

This becomes more noticeable when a civilization ages and begins to decay, as seemingly is happening to our world-wide industrial civilization. Whereas but a generation or two back war was accepted as an instrument of policy, it has now become policy itself. Today we live in a state of ”wardom” – a condition in which war dominates all other human activities.

(återigen min fetstil)

Industrialismen håller på att ta slut, att tro nåt annat är att leva i förnekelse. Denna kollaps sprider sig som ringar på vattnet och påverkar allt i vår omgivning.

Det leder inte bara till att ungdomar har svårt att få jobb (oavsett Anders Borgs visioner om motsatsen), det leder till att hela konceptet med dagens sysselsättningsmål allt mer förvandlas till en non sequitur. Det är inte längre bara fel svar, det är helt enkelt fel fråga. Arbetare behövdes för att bemanna industrier etc, när allt mer av traditionella manuella arbetsuppgifter i industrin försvinner finns det inte längre ett behov av stora horder av arbetare och full sysselsättning, som vi är vana vid att tala om den, blir en omöjlighet.

Det leder också till att utbildningen allt mer är ute och cyklar. Mycket av skolans grundstruktur är inriktad på att ”producera kugghjul”. Ersättningsbara, väl specificerade reservdelar till produktionsapparaten. På en abstrakt nivå ”producerar” skolan snickare, sköterskor, bilmekaniker, ingenjörer, socionomer osv osv osv. På en tillräckligt abstrakt nivå är man inte längre tex ”Anders Svensson”, man är en utbytbar snickare som kan placeras i en byggapparat som producerar hem på en industriell skala.

Det är förstås inget fel på att vara ett kugghjul i produktionsapparaten, precis som det inte är nåt fel på att vara lantbrukare i ett postindustriellt samhälle, men precis som det idag bara är några få procent av landets befolkning jobbar med jordbruk så är det nog dags att inse att det kommer fortsätta bli allt färre som jobbar inom industrin eller andra traditionella arbeten. Sen mitten av 60-talet har antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk samt fiske minskat från 12% till 2% och under samma period har andelen industriarbetare minskat från 30% till 17%. Ändå inriktar sig skolan fortfarande till stor del att stämpla ut likformad arbetskraft med klara etiketter till en arbetsmarknad som för en sakta tynande tillvaro.

Ett par tänkvärda citat om ni inte har tid att se igenom klippet:

(14:45) ”Jag letar inte efter folk med kunskap, det kan jag köpa i Indien för 18 spänn i timmen. Jag letar inte efter folk med information, det kan jag köpa i Kina för 16 spänn i timmen. Jag letar efter folk med fantasi, det kan jag betala hur mycket som helst för.” Det räcker inte att vi ökar högskoleplatser i Sverige med tiotusen för att vi tror att vi ska konkurrera med kineserna om dom lägger på sexhundratusen. Värdet på kunskap sjunker i världen just nu. Värdet på kunskap, akademisk utbildning, i världen idag är värd 18 spänn i timmen!

(18:10) Och lever vi i en värld som plötsligt kommer explodera i nya idéer, då sjunker värdet på kunskap och ökar värdet på nyskap. Därför att nyskap är min förmåga att ta till mig nya idéer och ny kunskap och det tänker jag nu argumentera att svenskar är dåliga på. Rättare sagt, vi är bättre än många andra västerländska länder men vi är sämre än vad vi tror.

Nu var jag uppe i Umeå nyligen och så var jag och föreläste och så pratade jag om det här, då kom det fram en man efteråt och skämdes, han var alldeles röd i ögonen, och så sa han såhär: ”Ja, jag vet inte om jag törs berätta det här men du kanske kan använda det i dina föreläsningar. Förra året så gav vi bort en bok till alla elever som gick ut sjätte klass. Det var kartboken. Vi tänkte den kan dom ha nytta av hela livet.”

Det är ju kunskap, eller hur? Nä, för världen förändras. Och värdet av att förstå att världen har förändrats är högre än att hålla på att plugga in massa kunskap. Inklusive Tysk grammatik.

Vi har en skola och ett arbetsliv som inte längre speglar dagens samhälle. Våra politiker verkar inte ha insett det än, eller så har de bara stoppat huvudet i sanden, men den nu förda politiken är en politik som leder till katastrof och som Fredrik Härén konstaterar så håller vi på att bli totalt akterseglade när vi kollektivt står och stampar i stället för att försöka anpassa oss till en värld där kunskap snarare är en rörelse än ett mål. Vi har en skola som fortfarande ser inlärning som något statiskt; vi lär oss fakta utantill, verifierar på prov att det fastnat någorlunda och sen kommer vi ut i en verklighet där den kunskapen är fullständigt föråldrad, om inte omedelbart så ganska omgående.

På liknande sätt är det med modern krigsföring. Den industriella eran gjorde modern massproduktion av vapen och ammunition möjlig, med moderna(re) vapen och större kvantitet av vapen och ammunition kan man skaffa sig ett övertag gentemot sin fiende, vilket tex Tyskland med allierade försökte utnyttja under första världskriget genom att starta kriget när man fortfarande hade ett påtagligt industriellt försprång (och jag borde verkligen skriva vidare på uppföljarna till den posten eftersom det är en väldigt intressant del av historien om man vill förstå dagens värld).

Dagens kommunikationsmöjligheter gör att fördelen av tillgången på vapen på industriell skala urholkas när det resulterar i att man samtidigt förlorar ur ett moraliskt perspektiv när användandet kontinuerligt kan rapporteras till utomstående. För 50 år sen hade en totalitär regim enkelt kunnat bomba sina motståndare till grus utan att speciellt många utomstående hade brytt sig, idag får världen fortlöpande veta i realtid att det pågår.

(Klippet ovan visar en av de krypskyttar Syrens regim använder mot sitt eget folk.)

Det regimen i Syrien kan sägas slåss emot är inte bara ett folk som tröttnat på att leva under en totalitär regim utan även mot ett teknikskifte där den gamla samhällsordningen, som gjorts möjlig genom hiearkiska strukturer och industriell organisation, nu möter en mycket lösare och mer agil ordning där det är mycket svårare att peka ut vem motståndaren är och genomföra en framgångsrik attack mot denne. Efter nästan 400 dagar, efter över 13000 döda, över 65000 saknade personer och tusentals torterade ha regimen fortfarande inte lyckats slå ner upproret och få kontroll över landet trots ett förkrossande militärt övertag.

Det är ur det perspektivet man bör se Kinas nationella brandvägg, Irans planer på ett nationellt Internet och även diskussionerna om en EU-brandvägg, ACTA, CISPA, SOPA etc. Det handlar helt enkelt om kontroll. Den kontroll samhället, företag, militären etc har över enskilda personer via hiearkiska strukturer blir allt svårare att upprätthålla när nationsgränser suddas ut och gamla sanningar blir föråldrade. I ett desperat försök att låtsas som att allt är business as usual tar man till allt kraftigare metoder för att försöka upprätthålla ett allt mer omöjligt status quo.

Men att försöka blockera idéer att sprida sig och hindra fri tillgång till information är dömt att misslyckas, helt enkelt pga konsekvenserna av det Fredrik Härén försöker beskriva i sin idéformel:

Idé = p(k+i)

Det formeln försöker beskriva är att alla idéer är ett resultat att man parar samman kunskap med information och detta skapar en ny idé. Multiplicera detta med antalet personer som har tillgång till kunskap och information och du får summan av alla idéer som skapas.

Ju mer kunskap, ju mer information, ju fler personer, dess fler idéer. Genom att fjärma sig från utvecklingen genom att censurera och blockera kunskap och information leder till färre idéer och med färre idéer, ja, då kommer man på efterkälken. Det är alltså inte en hållbar situation.

Det vi borde ha är ledare som försöker förbereda oss inför framtiden. Det vi har är ledare som gör allt för att vi kollektivt ska köra huvudet i sanden och försöka upprätthålla en illusion att allt är som på 60-talet och det bara är en fråga om att härda ut tills nästa rejäla högkonjunktur kommer, för då blir allting bra igen. Men det blir allt mer uppenbart att nästa stora högkonjunktur aldrig kommer. Det blir allt mer uppenbart att den ekonomiska torkan bara fortsätter och sprider sig och om det får fortgå till sin extrem kommer inte illusionen hålla längre, då kommer den falla samman och samhället kommer kollapsa som en ironisk efterapning av Sovjetunionen.

Det kaos och de umbäranden som kommer bli följden kommer å andra sidan vara industrialismens sista offer. Efter det blir vi helt enkelt tvungna att ersätta industrialismen med något nytt. Vare sig vi har hunnit förberedda oss på det eller ej.

Motioner till Piratpartiets vårmöte

Jaghar läst igenom alla motioner och propositioner till Piratpartiets vårmöte och här är min sammanfattnng vad jag anser om dem. Jag publicerar det här inlägget i förhoppningen att skapa en diskussion i en del frågor för mina åsikter är inte huggna i sten och jag tar gärna emot synpunkter och åsikter. 🙂

OBS! Det är därför fullt möjligt att jag kommer förändra det här dokumentet framöver. Ändringar kommer markeras med överstrykning för ”borttagen” text och italics för nyinsatt.

Jag tänker försöka föra en changelog så det blir lättare att se vad som är ändrat:

 • 2012-04-16: Publicering.
 • 2012-04-21: Reviderat min åsikt om B27 efter att ”erik78se” skrev en lite mer förklarande text i forumet. Den är inte perfekt, men en klar förbättring på att förklara bakgrunderna och resonemanget!

Proposition 01: Principprogram 4.0

Det här är bra skit helt enkelt. Dock, stavfelen håller jag med Emma i hennes ordningsfråga att det borde man kunna fixa till utan massa byråkratiskt mäcklande.

 • Bifall på Y01.
 • Avslag på Y02. Jag håller med dem som anser att det är sakpolitik och kommer överväga att rösta för en sån motion i fristående form. Den hör dock inte hemma i principprogrammet.
 • Avslag på Y05. Jag tror jag inser skälet bakom yrkande, men jag tycker formuleringen blev mer svårläst.
 • Bifall på Y06. Allt är inte Internet, tex är det vettigt att bibliotek kan tillhandahålla kopior med.
 • Avslag på Y07. Det blev mer läsbart med styckeindelningen, men tyvärr försvann fokus på männsiskan lite…
 • Bifall på Y08 & Y09. Fånigt små korrekturförändringar som inte borde kräva ett separat yrkande, menmen…
 • Bifall på Y10 så kanske vi slipper rösta om korrektur mer? 😉
 • Avslag på Y11. Tekniskt är det rätt, men det gör att texten tappar lite av sin retoriska slagkraft.
 • Avslag på Y12. Jag tyckte bättre om originalmeningen.

Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU

Också bra skit. EU måste bli mer demokratiskt, annars tror jag personligen att EU faller samman och då kommer inte Europa bli roligt…

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03.
 • Avslag på Y04 till förmån för Y09.
 • Bifall på Y05, Y06, Y07 & Y08.
 • Bifall på Y09. Bättre formulerat än Y04.
 • Avslag på Y10. Jag förstår inte poängen med exemplet.
 • Bifall på Y11 & Y12.

Proposition 03: Sakpolitik: Integritet i EU

Det här är också väldigt rätt tänkt. Respekt för integritet måste bli vardag inom EU, annars hjälper det inte hur mycket vi än skriker på nationell nivå.

 • Bifall på Y01, Y02, Y03, Y04 & Y05.
 • Avslag på Y06. Jag håller med kritikerna som anser att det är för detaljerat och sakpolitiskt.
 • Bifall på Y07.
 • Avslag på Y08. Jag anser att det är alldeles för vagt och att man kan hävda att dagens situation uppfyller Y08.
 • Mötespresidiet har beslutat att Y09 ligger utanför motionens område och därmed inte kommer tas upp.

Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU

Det här är definitivt en demokratifråga och i en era där Internet tar över allt mer av rollen som primär informationskälla från gamla media mm så är det viktigt att alla får i alla fall rimliga möjligheter att tillgodogöra sig den informationen. Förutom vissa enskilda yrkanden stöttar jag detta initiativ med.

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03. Jag är lite skeptisk till att det specas fiber explicit (just att låsa sig till en bestämd teknik är alltid vanskligt), men i dagsläget är det nog ändå en rimlig målsättning.
 • Avslag på Y04. 3G/4G börjar bli väldigt billigt och duger gott i de flesta fall. Att större tätorter, tex Stockholm, emellanåt har flaskhalsar som gör ett parallellt WiFi-nät attraktivt betyder inte att det är rimligt att det byggs ut i tex Arvidsjaur. Att dessutom kräva att det ska vara gratis kommer slå undan fötterna på i princip alla andra lösningar eftersom de flesta kommer vara fullt nöjda med gratis WiFi vilket kommer göra tex personlig fiber och ADSL markant dyrare vilket, förstås, kommer få som resultat att det i slutänden bara kommer finnas gratis-WiFi i tätorterna och man därmed blir tvungen att flytta ut på landet för att få bättre nät…
 • Bifall på Y05. Det är så jag har nät idag och det har en hel del fördelar, tex valfrihet att välja mellan ett flertal ISPer utan att infrastrukturen måste förändras.
 • Avslag på Y06. Konkurrenslagstiftning bör vara så generell som möjligt.
 • Bifall på Y07 & Y08.
 • Avslag på Y09. Kort och kärnfullt men därmed också mer obegripligt för icke insatta.
 • Avslag på Y10. Yrkandet skulle ställa till med ett kaos pga att frekvensbandet är väldigt begränsat och det skulle snabbt leda till ”Den som skriker högst hörs bäst”, dvs de som har mest pengar kommer ändå vinna. Dessutom hör yrkandet hemma i motion B21.

Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU

Ännu en proposition jag gillar skarpt. EU skulle kunna vara markant mer tongivande i fler frågor om EU bara bestämde sig för att räta på ryggen och inte nöja sig att följa med storebror USA på alla upptåg de ger sig på. Tex vad gäller immaterialrätt.

 • Bifall på Y01
 • Avslag på Y02. Som framkommit i diskussionerna fungerar harmonisering ofta som en murbräcka för att tvinga igenom en sämre situation och i det läget vinner de som har mest pengar. Jag tror det här yrkandet är ett självmål.
 • Avslag på Y03. Upphovsrättsindustrin faller samman redan som det är. Det är bättre att skapa lagar och regler som kan möta hot från godtydlig industri som försöker monopolisera marknaden i framtiden än att rikta in sig mot ett specialfall.
 • Bifall på Y04. Det här är bra av andra skäl med, som tex att det ekonomiska incitament som finns idag är att primärt lansera fler mediciner som bromsar och lindrar men inte att lansera mediciner som botar. Problemet med en botad patient är att denne försvinner från marknaden, en patient som får mediciner som bromsar eller lindrar fortsätter vara en inkomst under resten av dennes liv. Statligt finansierad utveckling får av precis samma skäl ett större fokus på att bota eftersom samhället knappast vinner på att folk blir beroende av mediciner för att överleva.
 • Avslag på Y05. Jag anser, faktiskt, inte att det är EUs uppgift att säkerställa mediciner till världens fattiga. Vi bör sopa rent framför egen dörr och tex inte förhindra det, men att säkerställa mediciner implicerar ett ansvar för en annan del av världen. ”Önskvärt”, ”sträva efter” eller liknande, fine, men ”säkerställa” är ett åtagande jag inte anser att EU ska ha.
 • Avslag på Y06 till förmån för Y16.
 • Avslag på Y07 till förmån för Y22.
 • Bifall på Y08. Mjukvarupatent funkar inte.
 • Avslag på Y09. Enligt diskussion i tråden har det provats i USA utan direkt större framgång.
 • Avslag på Y10 till förmån för Y17.
 • Bifall på Y11. Samma sak som Y17; finansieras det med statliga pengar bör alla ha tillgång till resultatet.
 • Avslag på Y15. Det är en intressant tanke och jag gillar idén, men jag håller med de som anser att det behöver utredas mer.
 • Bifall på Y16.
 • Bifall på Y17. Vill någon ha statlig finansieringshjälp så är det inte mer än rätt att resultatet kommer alla tillgodo.
 • Avslag på Y18. Konkurrenslagstiftning bör vara så generell som möjligt. Det här låter specialfall.
 • Avslag på Y19. Mötespresidiet borde inte ens ta upp det för votering.
 • Bifall på Y20. Det känns dock som redundant med Y06/Y16.
 • Avslag på Y21. Det här är samma som Y02 förutom att europeisk bytts ut till internationell.
 • Bifall på Y22.

Proposition 06: Ändring av stadgebilaga; Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval

Jag är otroligt tveksam till att det är fysiskt möjligt för mig att vara mer ointresserad än jag redan är vad gäller sametinget. Lycka till, vält en ren eller vfsh. Jag kommer inte ens bry mig om att rösta.

Däremot tycker jag det är lite humor att Tommten hällt in Y06 som förespråkar att PP inte ska ställa upp i kyrkovalet samtidigt som andra pirater driver Kopimismen. 😀

Motion A01: Stadgeändring gällande budget (andraläsning av höstmötets motion A03)

Det här är en andraläsning och såvida ni inte hade åsikter mot stadgeändringen förra gången så är det ju bara att tuta och köra.

 • Bifall på Y01.

Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04)

Seems legit. Det är också en andraläsning och som Emil konstaterade i tråden är det bra att det styrs upp.

 • Bifall på Y01.

Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande

Det verkar väldigt mycket vettigare att styrelse och valberedning internt själva får bestämma vem som är sammankallande. Det är, trots allt, de som ska leva med beslutet. 😉

 • Bifall på Y01.
 • Bifall på Y02.

Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel

Jag tror tyvärr inte att kvantitet implicerar kvalitet och att en motion nödvändigtvis skulle bli bättre av att den skrivs under av tre personer än av en tror jag inte ett smack på. Så svårt är det inte att hitta i alla fall två likasinnade för att kunna skicka in en motion (mao skulle antalet motioner minska bara högst marginellt) och direkt hårresande motioner stoppas ändå effektivt av medlemsmötet. Som Svarttusch konstaterade så kan det här också bli en tröskel för nya medlemmar att engagera sig, ett problem vi redan har och inte behöver förvärra. Se tex kritiken på dåligt förarbete för motion A05 trots att flera tunga piratnamn står bakom den…

Dum idé.

 • Avslag på hela motionen.

Motionen verkar dock ha kollapsat av sin egen orimlighet för just nu finns det inte ens några yrkanden som man kan rösta på. 😉

Motion A05: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan

Jag tror  jag håller med Emil här. Motionens tanke är bra men den känns hafsigt genomförd (vilket är ett empiriskt bevis på att A04 inte bör antas, en motion blir inte nödvändigtvis bättre bara för att många skriver under den). Dock, jag tror jag håller med om andemeningen trots detta.

 • Bifall på Y01.

Motion A06: Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnade av förslag till medlemsmöte

Samtidigt som jag förstår motionens poäng att det ska krävas riktigt namn för nomineringar (det är svårt att agera under pseudonym på en förtroendepost) så håller jag med Tommten att krav på riktiga namn kan bli ett problem då ”Det är faktiskt så att människor får sparken från sina jobb för att dom har fel mössa på sig på facebook och hindras få anställning pga sina åsikter. Det är en verklighet vi lever i vare sig vi vill det eller inte.”

I ett fungerande demokratiskt samhälle är inte detta ett problem men utvecklingen i Sverige (och världen) har inte riktigt fått guldstjärna på det området de senaste 10 åren och jag håller med Tommten att Piratpartiet måste ha det i åtanke. Jag valde länge att leva under pseudonym just pga det. Inte pga att det fanns empiriska fall där min arbetsgivare behandlat folk olika pga deras politiska åsikter (tvärt om har de en aktiv policy där man förbinder sig att respektera de anställdas rättigheter) men för att jag inte ville riskera att en sån situation kunde uppstå (all disktriminering är inte medveten trots allt) och det var först efter att jag avslutat den anställningen som jag öppet gick ut med mitt namn.

Jag förstår inte kravet på att en persons riktiga namn ska krävas för motioner eller yrkanden och håller med Tommten om att det är en olycklig utveckling, däremot håller jag med om att det bör krävas för en förtroendepost.

 • Avslag på Y02.
 • Bifall på Y05.
 • Bifall på Y07.
 • Avslag på Y10 & Y11.

Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar

Det här känns rent generellt som knastertorr formalia, men jag tror det är en förändring av bra knastertorr formalia till bättre knastertorr formalia. 😀

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03.

Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar

Jag förstår inte vad den här motionen försöker lösa för problem. Det verkar vara en motion som är skriven utifrån farhågor att en olycklig situation kan uppstå så man försöker förekomma den men riskerar att skapa andra problem på kuppen imo. Anders Lindbäck uttryckte mina tankar rätt bra:

Motionen försöker lösa ett problem som inte finns. Det finns inga styrelseproffs som sitter i en stor mängd lokala styrelser. Så jag ser inte varför man skall oroa sig för småsaker som denna då lösningen innebär att man går in och bråkar i vilka som får sitta i den lokala styrelsen.

Det borde vara de föreningens medlemmar som bestämmer vilka som får sitta i styrelsen.

 • Avslag på hela motionen.

Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte

Det här är en demokratiförbättrande åtgärd på medlemsmötena enligt min åsikt och därför en bra sak.

 • Bifall på Y01 & Y02.
 • Avslag på Y03.

Motion B01: Svensk rymdturism

Allvarligt? Rymdturism? Jag är positiv till fenomenet i sig men anser inte att politiker (eller Piratpartet) ska börja försöka detaljstyra en sån verksamhet.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B02: Polisen rätt att förverka hjälpmedel

Att polisen får förverka alla datorer i dagens värld där mycket av vårat liv ligger lagrat på dess hårddiskar är bara absurt. Skulle jag få mina datorer förverkade i ett tillslag så skulle det innebära att min situation som egen företagare skulle bli omöjlig och även om det skulle visa sig att jag var oskyldig skulle verksamheten kollapsa innan jag fick tillbaka datorerna igen. Det vore mer rimligt att kräva att polisen har rätt att beslagta informationen på datorerna och att de fick en deadline på ett visst antal dagar innan hårdvaran, med hårddiskar, måste återlämnas i oskadat skick.

 • Bifall på Y01.

Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet

Att kräva att kungahuset ska få religionsfrihet och hävda att det är en frihetsfråga när kungafamiljens liv samtidigt detaljkontrolleras från det att de är nyfödda känns bara… Nä, snacka om att missa en hel jädra kamelflock. Den här motionen känns bara fel och jag är inte säker på att motyrkandet att avskaffa kungahuset är så himla briljant heller, det bör nog i såna fall vara en alldeles egen motion.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU

Det här är en riktigt bra motion! Den tänker jag rösta för! 🙂

Y09 hör dock inte hemma i den här motionen.

 • Bifall på Y01, Y02, Y03 & Y07.
 • Avslag på Y08. Jag vill att det diskuteras och eventuella konsekvenser undersöks närmare först. Vem patenterar tex? Finns det ett scenario där tex ett universitet kan patentera något som tagits fram inom dess domäner och på så sätt kan garantera universitetet inkomster som kan göra det möjligt att förbättra den egna verksamheten? I såna fall är jag mycket mera positiv till möjligheten än om någon enskild person startar en spinoff-verksamhet och plockar in intäkterna privat.

Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskolan

Det här är en fantastiskt bra motion och jag sympatiserar nog till 100% med den. Det är förmodligen den bästa motionen på medlemsmötet som jag tänker rösta emot.

Orsaken är enkel. Motionen i sig är fantastiskt välskriven och sätter fingret på ett problem i dagens skola, men den utgår samtidigt från ett traditionellt tänkande vad gäller skolan som inte längre är hållbart och trots att motionen identifierar ett problem och föreslår en vettig lösning på det så blir motionen på samma gång bara ännu en del i skolans nuvarande problem.

Så jag är för kritiskt tänkande i skolan men måste ändå välja att rösta emot motionen.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B06: Rymdpolitik

Det här är lite för mycket 70-tals Science-Fiction för att jag ska gilla skrivelsen. Den har dock rätt mycket gemensamt med B18 så till viss del överlappar de, men B18 känns bättre skriven imo.

 • Bifall på Y01 & Y02.
 • Avslag på Y03. B06 misslyckas totalt med att förklara VARFÖR vi ska bosätta oss i rymden. Varför inte skicka robotar i stället som inte riskerar benskörhet och inte kräver livsuppehållande system hela tiden?
 • Avslag på Y04. Det här är seriös Science Fiction. Ja, det är ju coolt med snabbare än ljuset-pryttlar, men har vi några belägg för att det ens är möjligt och bör det inte finnas i alla fall lite mer på benen innan man börjar slänga pengar på problemet? Innan vi vet om det ens är möjligt kanske det är för tidigt att tala om att ”utveckla en lösning”.
 • Bifall på Y05 & Y06.
 • Avslag på Y07. Varför?
 • Avslag på Y08. Nej, jag gillar inte jordbrukspolitiken EU för, men vem säger att de pengarna ska gå till just forskning om rymden? Räcker ens de pengarna?

Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket

Jag saknar bra motiveringar i motionen till yrkandena. Det påverkar förstås mina val.

 • Bifall på Y01. Även bibliotek mår nog bra av lite mer transparens.
 • Avslag på Y02. Eftersom det inte finns något som helst krav på anonymisering av datat eller en motivering varför detta är ett bra yrkande anser jag att förslaget öppnar för åsiktsregistrering och det förtar all eventuell nytta med yrkandet.
 • Bifall på Y03. Propertäriära format är väldigt kostsamma, något många företag har fått känna på när tex Microsoft Word uppgraderats på sätt som brutit bakåtkompatibiliteten.
 • Avslag på Y04. Yrkandet känns inte genomtänkt.

Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket

Jag saknar även här bra motiveringar i motionen.

 • Bifall på Y01. Elib verkar vara ett dåligt, dyrt och monopolskapande system. Det kan vi klara oss utan.
 • Avslag på Y02. Jag gillar idén men vill se mer fakta vad gäller kostnader, effekter etc.
 • Avslag på Y03. Jag väldigt skeptisk till idén och vill nog ha lite mer fakta (än bara lösa påståenden) om hur väl det fungerar i praktiken. Verktyg slits och behöver underhåll, hur ska det lösas?
 • Avslag på Y04. Jag saknar konkreta exempel på hur.
 • Bifall på Y05.
 • Avslag på Y06. Det känns som onödig detaljstyrning.

Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen

Samma bristande motiveringar här, dock:

 • Bifall på Y01 & Y02.
 • Avslag på Y03. Kassettersättningen är kollektiv utfodring med bredspektrumantibiotika där biblioteksersättningen är precis kirurgi. De är inte jämförbara.

Motion B10: Papperslösas rättigheter gentemot arbetsgivaren

Återkommande tema från Gustav Nipe; motionen är väldigt tunn vilket gör det svårt att helt förstå syftet med vissa yrkanden. Eftersom jag inte har en aning om konsekvenserna, effekten eller om motionen ens är realistisk kan jag inte stödja den här motionen. Jag hoppas en omarbetad och förbättrad version återkommer på nästa medlemsmöte.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa

Jag är positiv till en ökad närvaro av vuxna på skolorna vars primära uppgift är att hjälpa eleverna på elevernas villkor, men jag anser att regelbundet kallande av eleverna riskerar att stjälpa mer än det hjälper den enskilde individen. Således:

 • Avslag på Y01. Det här låter som en mycket otäck förändring som många riskerar att må dåligt av.
 • Bifall på Y02 & Y03.

Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket

Det här känns som en kontraproduktiv motion. Jag reagerade speciellt på meningen ”För att systemet ska vara så rättvist som möjligt så måste du som medborgare hyra om verket efter en viss tid” eftersom det dels kommer kräva någon form av propretäriärt format med någon form av DRM för att funka och dels innebär en risk att verk kan återkallas i stil med hur Amazon återkallade 1984.

I övrigt gillar jag tankarna på hur KB ska hantera ett centralt digitalt bibliotek men vill gärna se lite mer grundläggande genomgång främst av hur det ska hanteras att vem som helst ska kunna ladda upp egna verk samt vilka datamängder detta kommer resultera i. Det finns en risk att det kommer resultera i betydande kostnader och det är något som PP också måste ha ett svar på om den här motionen ska anammas.

Även om grundidén har sina poänger så krävs det ändå mer fakta innan jag är beredd att rösta för den.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation

Det här är rent trams och jag skrev en kommentar här om det.

 • Avslag på Y01 & Y03.
 • Bifall på Y04. Det är inte jag som skrev det initalt, men jag har lyft det igen eftersom det dragits tillbaka.

Motion B14: Bostadspolitik

En ogenomtänkt motion med höga brösttoner. Jag skrev en kommentar här. Däremot håller jag med om att det vore bra med en bostadspolitik eftersom bostäder är ett problem speciellt i större tätorter, däremot anser jag att den här motionen är orealistisk.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader

Bra motion med många demokratiförbättrande idéer.

 • Bifall på Y01. Finns ingen orsak att pilla på kommunal- och landstingsval.
 • Avslag på Y02 till förmån för Y11.
 • Bifall på Y03 & Y04. Det behöver bli lättare för nya partier att ha en chans att hävda sig i de allmänna valen.
 • Mötespresidiet har beslutat att Y05 ligger utanför motionens område och därmed inte kommer tas upp.
 • Avslag på Y06 eftersom det tydligen får oönskade konsekvenser enligt diskussion i tråden.
 • Mötespresidiet har beslutat att Y07 ligger utanför motionens område och därmed inte kommer tas upp.
 • Avslag på Y08 till förmån för Y03.
 • Avslag på Y09. Det känns inte som att det kommer tillföra nåt.
 • Bifall på Y11. 2.5%-gränsen är ett väldigt stort hinder. Mer stöd till mindre partier tror jag skulle vitalisera svensk politik.
 • Avslag på Y13. För oprecist.

Motion B16: Vårdpolitik

Vårdpolitik är traditionellt ett stort ämne i svensk politik och det är bra om PP breddar sig även dit.

 • Bifall på Y01. Det intressanta är egentligen inte vem som utför vården utan att den blir bra och effektiv.
 • Bifall på Y03.
 • Avslag på Y04 & Y06. De där yrkanden kan betyda ungefär vad som helst.
 • Bifall på Y07. Din kropp, du ska bestämma.
 • Bifall på Y08. Det här borde vara en självklarhet.
 • Bifall på Y09. Det är tyvärr vagare än jag hade önskat, men jag är ändå för.
 • Avslag på Y11. Det låter bra, men betyder det nåt konkret?
 • Bifall på Y12. Man skulle tex kunna dra relevanta slutsatser från tidigare försök och sluta försöka spara pengar genom att banta ner den administrativa personalen…
 • Bifall på Y14.
 • Avslag på Y15 till förmån för Y23.
 • Bifall på Y16, Y19 & Y20.
 • Bifall på Y21, men är den inte rätt lik Y08?
 • Bifall på Y23 i stället för Y15.
 • Avslag på Y24 till förmån för Y35.
 • Avslag på Y26 till förmån för Y35.
 • Bifall på Y27. Mycket bra idé.
 • Bifall på Y28.
 • Avslag på Y29. Låter som ett recept på katastrof i en akutsituation.
 • Bifall på Y30.
 • Avslag på Y31. Det här känns som att det täcks av Y14.
 • Bifall på Y32 & Y34.
 • Bifall på Y35. Det här är mitt eget förslag som i princip bara föreslår att Y28 borde ställas mot Y24 och Y26.

Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet

Det här är en motion som jag tycker verkar lite overkill, men jag är å andra sidan inte ordentligt insatt i frågan. Jag håller också med om att de yrkanden som kommit in är väldigt spretiga men tycker att Anna löste den Gordiska knuten rätt elegant med sitt yrkande. Således:

 • Avslag på Y01, Y02, Y03 & Y05.
 • Bifall på Y6.
 • Avslag på Y07 & Y08.

Motion B18: Mer rymdpolitik

Till skillnad mot B01 och B06 så gillar jag den här motionen. Den är lite mer hands-on än ”rymdturism” och inte så mycket gammal TV-science fiction över den heller…

 • Bifall på Y01, Y02, Y03, Y04, Y05, Y06, Y07, Y08, Y09, Y10, Y11 & Y13.

Motion B19: Supporterkultur

Nej sorry. Jag inser inte riktigt det relevanta i den här motionen.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B20: Tillstånd för kameraattrapper

Det här är ju egentligen rätt logiskt. Det finns gott om forskning som visar på att folk förändrar sitt beteende när de vet om att de är (eller tror sig vara) övervakade så samma skadliga påverkan som övervakning har på folk borde rimligtvis även atrapperna ha. Därför är det rimligt att samma regler gäller.

 • Bifall på Y01.

Motion B21: Frekvensallmänning

Jag gillar resonemanget och tycker idéerna är sympatiska, men jag saknar någon form av konsekvensanalys eller förklaring hur det här ska fungera i praktiken. Tex vore det nog ett minimikrav att det finns någon form av effektbegränsning så inte nån slänger upp en 1kW-sändare och vinner på brute force.

Jag tycker dock, som sagt, att tankarna är intressanta och vill gärna se en mer genomarbetad och funktionell motion.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B22: Namngivande av platser

Jag ser faktiskt inte problemet. Eller rättare sagt; vad säger att det blir mer rätt för att man blandar in fler kockar? Jag tycker man verkar försöka lösa ett icke-problem.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B23: Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid

Först var jag tveksamt emot, sen blev jag tveksamt för, sen blev jag bara trött på det hela och undrar varför nån över huvud taget orkar. Nä, det känns som en skitfråga som riskerar att ta tid från övriga saker.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel

Jag gillar det här. Nydanande och progressivt. Me like!

 • Bifall på Y02, Y03 & Y04.

Motion B25: Energipolitik

Jag gillar inte den här motionen. Det är vissa formuleringar som stör mig, tex ”Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet så att inte […] internet går ner”, ”Det finns idag olika metoder som husägare kan använda sig av för att själva producera el som t.ex. […] kall fusion”, ”Speciellt vill vi säga nej till en 3-strikes regel som innebär att man kan stänga av elen […] Nu har ingen föreslagit detta för el – men vi vill ändå säga nej för att förekomma att det införs […]” osv… Seriously…?

Hela motionen är spretig och kommer även med vissa helt fantastiska halmgubbar som tex att det behövs lokalproducerad el så att inte korna dör för att ventilationen stannar vid strömavbrott. Alltså, mjölkbönder med nån slags pågående EEG-funktion mellan öronen fixar det med ett påhängselverk som kläms dit på traktorn och kopplas in i elcentralen, sen får traktorn stå där och puttra tills elteknikerna säkrar strömförsörjningen igen. Motionen försöker lösa icke-problem, dessutom ofta med fel metoder!

Det finns dock en del yrkanden som är så generella att de är värda att skriva under på trots min kritik mot motionen generellt.

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03. Det är så generella uttalanden att det är svårt att vara emot.
 • Avslag på Y04. Vad skulle man uppnå med det här?
 • Avslag på Y05. Den rätten har alla redan idag. Däremot kan det bli synnerligen svindyrt att få el framdragen om man bor på ”fel” ställe, men det är något motionen inte berör.
 • Bifall på Y06. Ännu ett generellt uttalande, men som förstås har sin grund i projekteringsförbudet mot kärnkraft som tidigare rådde i landet.
 • Avslag på Y07. En sån punkt kräver miljöskatter på tex fossila och biobränslen som hamnar på sån nivå att ingen vettigt funtad politiker kommer vara beredd att verkligen driva saken till den nivå där en sån här avvägning kommer fungera på riktigt. Det är just genom att våra energiformer INTE tvingas betala sina egna skador som Sverige fortfarande kan använda fossila bränslen för ca hälften av sitt energibehov. För att inte tala om att det är snudd på omöjligt att komma fram till en någotsånär rättvis bedömning.
 • Bifall på Y08. Om nu vindkraften ska fortsätta byggas ut så misstänker jag att det här kommer bli en förutsättning för att det ska fungera ifall vindkraften någonsin börjar bidra med noterbara mängder el. Det kan också användas för att jämna ut dygnsbelastningen genom att göra det möjligt för tex husägare att spara pengar genom att värma hus och varmvatten på nätterna.
 • Avslag på Y10. Jag förstår inte poängen.
 • Bifall på Y11. Jag tror inte att marknaden själv kan avgöra de här frågorna så någon form av styrning kommer krävas.
 • Avslag på Y12. Återigen bara fokus på Internet och informationsteknologi. Dessutom finns det andra faktorer som påverkas mer än den relativt lågförbrukande informationsteknologin.
 • Avslag på Y13. Den känns för otydlig enligt min åsikt.
 • Avslag på Y14. Det är tydligt att det det handlar om här är tex timdebitering, men just timdebitering är ett effektivt sätt att effektivisera produktionen av el på genom att göra det lönsamt för konsumenten att ändra sitt produktionsmönster för att matcha överskott. Väljer man att inte använda den typen av system ska man inte heller få tillgång till moroten.
 • Avslag på Y15. Jag är skeptisk till att vattenfalls primära uppgift ska vara att producera billig el och ser hellre i såna fall att vinsterna återinvesteras i ny teknik och modernisering än att sänka priserna.
 • Bifall på Y16. Det är mitt motyrkande mot Y13 och Y14.

Vad gäller Y13 och Y14 så anser jag att det är fel lösning på problemet. Vill man ha integritet vad gäller förbrukningsmönster så verkar det vettigare att tex ha ett system där eldistributören hela tiden skickar ut tariffer till elmätaren och det är elmätaren som summerar totalkostnaden för elförbrukningen och sen rapporterar in den totala kostnaden tex dygnsvis i stället för att rapportera in förbrukningen fortlöpande så att distributören kan hantera tarifferna.

Det å sin sida gör att det blir svårt att använda öppna lösningar eftersom man i såna fall riskerar att systemet lättare hackas så att konsumenten kan smita undan från sina kostnader. Jag förstår definitivt integritetsargumentet men jag anser att de föreslagna lösningarna inte fungerar och yrkar avslag på dem.

En mer praktisk lösning imo vore att ha liknande regler som telekomindustrin har idag, nämligen att det finns regler för hur länge informationen får sparas, att bara tillräckligt med information får sparas för sitt syfte samt vad informationen får användas till. Svaret på alla tre bör vara relaterat till att kunden ska kunna debiteras för den el som denne använt, när fakturan är betald och det inte längre finns en relevant orsak för att informationen om kunden ska behållas bör den antingen raderas eller anonymiseras för att garantera kundens integritet.

Motion B26: Mer energipolitik

Jag har författat den här motionen så jag är givetvis positiv till den. 😉

Den skrevs just för att jag ansåg att B25 var väldigt spretig och bitvis innehöll direkt märkliga formuleringar som gjorde att jag satte mig ner och skrev en helt ny energimotion. Jag ville ha en långsiktig vision, inte till synes slumpmässiga tyckanden.

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03.
 • Bifall på Y05. Det här yrkandet säger i praktiken samma sak som mitt yrkande Y04, fast det är snyggare formulerat!
 • Avslag på Y07. Jag tycker personligen inte att Y07 hör hemma i den här motionen.
 • Avslag på Y09. Småskalig energiproduktion låter bra, men många energiformer blir ineffektiva om de görs småskaliga och att eftersträva småskalig energiproduktion riskerar mao att man får en ineffektiv energiproduktion. Däremot är jag för att även småskalig energiproduktion ska ha möjligheter att bidra till försörjningen, men det är inte så det här yrkandet är formulerat.
 • Bifall på Y12. Det är å andra sidan lite av en no-brainer. Ingen vill väl ha en ohållbar energiproduktion? 😉
 • Avslag på Y13. Det kommer inte räcka med  förnyelsebara energikällor när oljan tar slut utan vi kommer bli tvungna att ta till andra icke-förnyelsebara energikällor (tex kärnkraft eller, i värsta fall, kolkraft) för att täcka behovet.
 • Avslag på Y14. Hela denna sparhysterin är kontraproduktiv, inte minst för att det är energi som är lätt att producera som vi sparar in på (jag borde verkligen skriva min del 3 om energipolitiken där jag tänkte förklara just det). Att spara på tex el till datorer kommer inte lösa våra problem med den tynande tillgången på drivmedel till fordon, i stället måste vi primärt fokusera och lägga våra resurser på just de transportproblem vi riskerar att få i takt med att oljan blir allt dyrare när tillgången inte längre kan möta efterfrågan.

Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik

Jag tycker att det här är en jätteintressant motion, men tyvärr orsakar den många frågor som den misslyckas med att besvara vilket gör att jag tycker den känns oigenomtänkt och lite hafsig. Jag skulle vilja se att en mer genomarbetad och mer begriplig motion dyker upp på nästa medlemsmöte, den här versionen kan jag tyvärr inte stödja.

Med erik78ses lite bättre förklaringar i forumet så känns det dags att revidera min uppfattning om motionen, so here goes.

 • Avslag på hela motionen.
 • Bifall på Y08. Det här ser jag som en nädvändig modernisering av biblioteksverksamheten så de kan erbjuda samma service till framtida generationer som den jag växte upp med. En stor orsak till att jag idag pratar en så bra engelska som jag gör är den engelskspråkiga SciFi-avdelningen på biblioteket. Jag hade aldrig lärt mig så mycket engelska så snabbt om det inte hade varit för biblioteket.
 • Bifall på Y09 & Y10. Piratpartiet är för icke-kommersiell kulturdelning och -manipulering. Som en konsekvens måste givetvis biblioteken också ha denna rätt.
 • Bifall på Y11 & Y12. Digitalisera mera!
 • Bifall på Y13. Jag är lite reserverad mot ordet ”urvalsprocess”, men tyvärr blir det nog praktiskt tvunget att ha nån slags gallring för att allt inte bara ska bli kaos.

Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen

Jag håller med kritiken som framkommit mot motionen i forumet.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C01: Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare

Den här motionen verkar ha kollapsat av sig själv för alla yrkanden verkar tillbakadragna.

Motion C02: Skåne som eget distrikt

Jag bor inte i Skåne så jag överlåter med varm hand denna fråga åt skåningarna själva att reda ut. 😉

Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten

Jag gillar Mabs tänkande utanför lådan, men det är också ett tänkande utanför motionen så det finns ingen möjlighet att bifalla Mabs idé inom motionen. Däremot hoppas jag att det funderas vidare på hans tankar.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget

Jag gillar tanken på en skuggbudget men eftersom det redan konstaterats att vi inte kommer ha resurser nog att göra det till 2014 och vi har måååååånga medlemsmöten kvar till 2018 känns det inte akut att bestämma nåt på så lång sikt. Bra ide, men:

 • Avslag på hela motionen.

Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor

Den här motionen är lite rörig och, som Anders Lindbäck konstaterade, ”Hela motionen är felaktig då den talar om integritet men ger förslag om brottsförebyggande åtgärder.” Det är lite synd för tankarna är bra, men motionen är, ehm, mindre bra. Jag ser gärna att pirater funderar vidare på det här och lägger bättre motioner på samma tema till nästa medlemsmöte.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten

Det här känns lite som att man försöker skruva i en skruv med en slägga. Problemet som är identifierat existerar men den föreslagna lösningen kommer inte fungera. Lösningen är att fler hjälper till, inte att byta till en annan teknisk lösning.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.

Jag förlitar mig på att Anna har koll på läget och att när hon säger att det här inte är ett realistiskt förslag för närvarande så innebär det att det faktiskt är så; att förslaget inte är realistiskt för närvarande. Dessutom känns det som något som styrelse/ledningsgrupp ska hantera snarare än medlemsmötet. Då. Tycker jag.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C08: Rättsskydd för små- och medelstora företag

Som egenföretagare sympatiserar jag med att någon vurmar för oss småföretagare. 🙂

 • Bifall på Y03.

Hur många stolsvärmare finns det?

Via Twitter fick jag en länk till en Expressenartikel om en statsanställd i Tyskland som i 14 års tid inte lyfte ett finger på sitt jobb utan bara satt av tiden. Jag är inte helt förvånad. Som jag skrivit om tidigare är arbetsgivare generellt sett inte speciellt bra på att utnyttja individens fulla potential eller ta hänsyn till deras personliga önskemål.

Jag har träffat många som gett upp. Iofs har ingen totalt gett upp så pass att de bara värmer sin stol, likt denne tyske tjänsteman, men de har ändå gett upp och har slutat försöka anstränga sig mer än de måste. Samma situation kan man se vart man än vänder sig; när folk inte längre känner sig delaktiga, när de blir reducerade till en kugge i maskineriet så har man ju inte riktigt nån orsak att ”göra rätt för sig”, så varför anstränga sig?

En bil var klar per 3,5 minut. Du hade två bilars rast före lunch på 45 min och tre bilars rast på eftermiddagen. Snabbt till kaffeautomaten och hela tiden kolla linan. Avlösarna hade gjort sin tid på linans olika moment och tyckte att de var lite finare. Missade man en bil någon gång så fick man reda på det när man skulle be om avlösning för att spring på toa. Då tittade bara åt ett annat håll. Spontant hände det att man bytte menande blickar om djävligheten i jobbet, en blink och så satt det en trasa i vägen någonstans så att linan stoppades. Förmännen sprang som yra höns och visste, men inte vem eller var, förrän efter en stunds vila. Sabotage var en del av vardan.

I en alltför kontrollerad omgivning, tenderar folk att abdikera ansvar, försöker leva sitt liv under radarn. Ansvar handlar inte om att vara lydig, att ta ansvar handlar om att agera efter eget huvud. I ett sunt system känner man förtoende att kunna göra så. “Men jag lydde ju bara order..” det är den klassiska ursäkten för att slippa ansvar. Men när man är övervakad och måste kunna svara för allt man gör, då gör man inte lika mycket. Det är rätt sällan som vi kan motivera precis allting vi gör, i synnerhet inte när vi agerar på känslor eller prövar våra vingar med något nytt. När man är övervakad slutar man att pröva sig fram, som övervakad känner man inte förtroende, snarare misstro. Det drabbar all utveckling i samhället, såvida ordern inte kommer uppifrån, då lyder man och behöver inte utmärka sig och behöva svara på frågor om ens motiv och agerande.

Det är egentligen ingen större skillnad.

Den stora frågan borde inte vara om hur han kunde sitta på en stol i 14 år utan att lyfta ett finger eller om han borde tvingas betala tillbaka pengarna, den stora frågan är hur många fler som gett upp och som mest bara sitter av tiden. En ännu större fråga borde vara hur många fler stolsvärmare vi skapar i ett samhälle där folk kommer ”stå ut” för att inte riskera att drabbas av fas3 eller där folk blir allt mer försiktiga att ifrågasätta och tänka fritt när allt mer information registreras av stater, företag och andra organisationer.

Svenskt miljöarbete i praktiken

För ett tag sen började en kran i badrummet droppa. Det är sånt som händer och kranarna är förmodligen sen huset byggdes, dvs drygt 20 år sen. Då är ju såna små förtretligheter bara att vänta sig och det är väl bara en tidsfråga innan även den andra kranen (ja, vi har varsitt handfat) också börjar droppa så smått. Eftersom vi lever i de tider vi gör så tog jag ett par bilder på kranen med hjälp av telefonen och åkte in till K-rauta. Killen på VVS-avdelningen kände igen kranen i fråga direkt och visste precis vilka delar jag behövde.

På bilden till höger kan ni se hur den gamla (vänster) respektive den nya (höger) kolven ser ut. Försäljaren på K-rauta förklarade att det ska vara så och förvarnade mig för att det leder till en lite annorlunda funktion hos kranen än vad jag tidigare varit van vid, så jag inte skulle komma tillbaka och begära att få byta dem för att det är nåt fel på dem. För det är det inte. Rent tekniskt, alltså. Notera att gallret längst ner är lite vridet på den nya. Det ska vara så.

Det normala beteendet hos engreppsblandare är att man brukar få någon slags lagom ”ljummen” temperatur för att tvätta händerna i om man ställer handtaget rakt fram. Idén bakom det är att på den gamla typen av kranar med ett separat varmt och kallt vred så gick det alltid åt en del vatten innan man ställt in en lagom temperatur, något man alltså slipper med engreppsblandare eftersom det blir (någorlunda) rätt direkt och därmed sparar man en del vatten (och energi).

Nu har tyligen någon snubbe fått ett miljöpris för att ha uppfunnit denna blandare och efter ett kort testfall på Arlanda så anser man att blandaren är en enorm miljömässig framgång. Så hur funkar det här hemma då? Tja, vi har varsitt handfat och som ett resultat av detta så tenderar vi att lämna våra kranar i den position som vi trivs med, eftersom det är enklast så då man bara behöver dra på och av vattnet utan att justera temperaturen. Såhär står min kran före respektive efter lagningen:


Jag har en alternativ tolkning av Arlandaexperimentet. Jag är rätt övertygad om att människors beteende som grupp är förutsägbart och att orsaken till denna fantastiska besparing på Arlanda baserar sig på att folk gjorde som de var vana vid (dvs ställde kranen rakt fram) och tvättade händerna i kallt vatten av ren överraskning. När det inte längre blir en överraskning (tex för att kranarna börjar dyka upp i folks hem) så uteblir den effekten.

När den här typen av kran blir allt mer utbredd i samhället kommer många troligen börja ställa handtaget i det nya lagom-läget och besparingen kommer ”ätas upp” av nya vanor. Under en övergångsperiod kommer det även troligen uppstå en ny form av slöseri pga att en del kommer ”testspola” för att ta reda på om det är en gammal eller ny kran, vilket alltså förtar även lite av den besparing man ursprungligen gjorde genom att byta till engreppsblandare som garanterade någon slags ”lagom”-nivå vid ett universellt läge som nu sitter i ryggmärgen hos de flesta.

Det här känns symptomatiskt för svensk energi- och miljöpolitik rent generellt; stora PR-satsningar och ”känns bra”-åtgärder som i praktiken har marginell (eller till och med kontraproduktiv) effekt. Det känns bra att ”göra nåt för miljön”, men egentligen handlar det alldeles för ofta om att sila mygg medans man glatt fortsätter att proppa i sig kameler på löpande band. Jag vill påstå att den här effekten är ytterligare ett silat mygg och givetvis har man som konsument ingen valmöjlighet (i alla fall inte vad gäller den här krantypen) utan det är bara att bita ihop, stå ut med dumheterna och ställa kranen snett till vänster.

Om ni nu är på väg att fönstershoppa en ny kran till badrummet, köket etc och vill försöka undvika den här dumheten eller vill ha ett tips på hur man kan undvika att spola onödiga mängder vatten för att ta reda på vilken krantyp du har framför dig så har jag ett tips. Se den usla bilden till höger från monteringsinstruktionerna av den nya kolven.

Gamla kranar har symmetriskt grepputslag, dvs man kan dra den ungefär lika långt till vänster som till höger, nya kranar (som på bilden till höger) är assymetriska och handtaget går mer än dubbelt så långt åt vänster än det gör åt höger. Ställ handtaget ungefär i mitten mellan ändlägena och du får ljummet vatten oavsett krantyp. Svårare än så är det inte. Fast givetvis totalt onödigt.

Och nånstans sitter det en tjomme som har fått ett miljöpris för de här dumheterna. Jag slår vad om att just där är känslan av ”Feel good” extra påtaglig…

%d bloggare gillar detta: