Religion påverkar inte antalet barn…

…utan det är folks välstånd som påverkar hur många barn en familj skaffar.

Det var bara det. Tänkte att det kunde vara kul även för andra att veta mtp vad som ofta brukar påstås i den populistiska skendebatten…

7 Responses to Religion påverkar inte antalet barn…

 1. Mattias Karlsson says:

  Nja, social forskning visar på att välutbildade kvinnor har i snitt färre barn.
  Men däremot så har ett ekonomiskt välmående och demokratiskt land generellt god tillgång på utbildning för kvinnor så väl som för män.

  P.S. Något som hade varit intressant att veta är vad storleken på prickarna indikerar i grafen.

  • qeruiem says:

   Jups. Leker man med gapminder (klicka på bilden för att komma till de inställningarna jag använde) så kan man byta ut GDP/capita mot olika mått för utbildning och få liknande grafer. Det finns helt enkelt även en koppling mellan inkomst och utbildningsnivå med. Kanske inte helt förvånande. 😉

   Storleken på cirklarna är befolkningsmängd så de två stora plupparna är givetvis Kina och Indien. Kinas position har givetvis påverkats mycket av Kinas barnbegränsningsprogram. Stora blå pluppen till höger är förstås USA, vilket är ett lite rikare land än Européiska länder men ändå har fler antal barn per kvinna. Det kan man ju fundera lite över…

   • Mattias Karlsson says:

    Också värt att notera är att ju längre åt höger man kommer på grafen desto mer demokratiska är länderna generellt.

   • Nils Tenmann says:

    USA rikare land än Europa, jasså, enligt den måttstock jag kallar ”lurstock”… men ändå fler antal barn per kvinna, jasså, för att de är mer religiösa och håller det för en dygd att befolka världen eller för att de fattigas fattighet enligt ”lurstocken” relativt de rikas rikhet är så oändligt mycket större än motsvarande för respektive Europa, Kina eller Indien…

    … kungen Midas önskade av gundarna att allt han tog i skulle bli guld, han fick som han önskade och levde i ”välståndets” lycka ända till den dag då han inte längre kunde bruka Kapitalet till det det brukade brukas till, till och med maten han brukade äta hade blivit guld och hur gott smakar det… enligt mänskliga mått mätt… är det något lurt med att tummen lämnat handen och dess övriga fingrar för ett äktenskap i tumstockens helg…

    … Kapitalet, dvs det fasta s.k. konstanta; mark, byggnader, maskiner, materiel, bränsle, energiteknik, det som kan ge avkastning om människorna, det s.k. ”rörligt variabla kapitalet”,
    brukar det med sitt förståndiga förnuft… ger inte längre något vettigt förstånd tillbaks som avkastning, om inte själva avkastningens utbytbarsmöjlighet är realiserbart i formen av sin tillsvidare varande fasta skepnad av ett tillfälligt löftes ”bytesvärde”… mot det rationellt reducerade förnuftes gudalika måttstock Mammon, vilken vanligtvis tillbedjes under namnet ”pengar”… så har kapitalets bruksvärden, dvs betingelserna för den mänskliga naturen och dess kultiverande avkastning förväxlats med Mammons påbud om pengarnas bytesvärde för bytandets egen skull… och livet förlorar därmed mening… så till den grad… att till och med kapitalisten inte vet vad han ska göra av sina pengar om det inte finns någon med tillräcklig FANTASI att köpa på … allt och alla är värdelösa utom de som hittar på kluriga löften… om lyckan i att köpa köpandets berusning, begärets begär… och för att skapa en sådan efterfrågan krävs det designers och växer de inte på träden längre för att alla huggits ned, blir det skuldsättningsbedragarnas fantasi tlll förföriskt bedrägliga löften som efterfrågas… och en allmän lönesättning inte efter vad du bidrar med utan vad du kan bedra med blir regeln… liksom det i skolan betygssättning blir betygen, inte vad du visat dig kunna, som intygar att du förvärvat bedragarens ”sociala kompetens” och inte den medmänskliga förmågan…

    … Rubriken löd… ”Religion påverkar inte antalet barn”… man får här förgivettaga att det önskvärda är att mindre antal barn ska komma till världen, vilket är tvärtom vad vår gud predikar… om man förstår orden som en dogmatiker, dogmatikern ”påverkar”… om denna påverkan leder till att det blir fler antal barn… vet jag inte, men för denne är det önskvärt… givet allt annat uteslutet i bedömningen av det önskvärda… men här var det alltså frågan om önskvärdheten, att mindre antal barn kom till världen och att statistiskt visa att så blir också fallet om ”välståndets” lurstock mäter land för land, mer eller mindre oberoende vilka parametrar man än bedrar sin mänsklighet med för att det religiösa förnuft man värnar om ska stå lika fast som Arcimedes punkt i abstraktionens universum… där ”yttrandefrihet” genom det metonymiska begäret och begärets metonymi blir identiskt med ”frihandelns” höga visa… i Sveriges välståndsutveckling har med tiden… avståndet mellan fattigheten samt fattighetsmändens ökade förfatiggande konstant blivit längre med lureriets stockar mätt som avstånd till rikedomens allt färre men rikare befolkningsunderlag… det blir ensamt att vara rikast… å andra sidan kan man ju köpa folk med fantasi som designar om knarkarkvarten var och varannan dag med IKEA senaste soffgrupp i väntan på att gäster ska komma, som i sin tur väntar hemma på gäster som aldrig har tid att komma för att de måste designa sin lya med egen fantasi… som de köpt en bruksanvisning för på närmsta byggmax… i sin väntan på Godot…

    …Statistiken har blivit ett religiöst trosbärande budskap om frihandelns yttrandefrihet vars vetenskapliga värde vilar på ”ceteris paribus” (”om inget nytt inträffar”)… bubbeldiagrammen är nya och fascinerande information, en ny liturgi i statistikens religion… och matematiken påverkar oss i en eller annan mening… men att yttrandetfrihetens frihet bara handlar om frihandelns talvärden är en från matematiker talför villfarelse… att språket är beroende av matematik i bland betyder inte att det är matten som är språkets grund… att det generellt förhåller sig just tvärtom visste även Frege, ty det viktigaste instrumentet i människornas tillvaro handlar om språkbruk och begreppshandering, eftersom det först och främst är handlingarna dia logos som kommunicerar oss med varandra och utvecklar våra åsikter som styr våra liv…

    … frihandeln är bra ur ett av många andra perspektiv på människors utbytesförhållanden men fri handel är inte restlöst lika med yttrandefrihet utan uppenbart ur många aspekter i Vitryssland så väl som i Sverige raka motsatsen när frågan om lojaliteter och vems intressen som ska råda… så värst duktig blev jag inte på något i skolan, men i matten mins jag, att fröken alltid sa… ”sorten Nils, glöm inte bort sorten…”

    Slutsatsen blir en given och en preliminär… a)… kom inte och säg, att religioner inte påverkar befolkningutvecklingen såväl i antal, demografi, geografi som dess olika värderingar om vad som är en meningsfull livsföring… och säg, för fantasins skull inte att det är Matematiken, Logiken, Marknaden, Mammon, Demokratin, Partiet och Planen… i sig… som är världens frälsning, ty de är bara substantivformade externa och interna instrumentaliserade förverkliganden av människornas verbaliseringar av olika handlingsätt
    och metoder i försöken att färdas väl med livets tillstånd…

    … b)… om vi nu måste vara religiösa på ett eller annat vis, i den meningen att vi inte kan leva utan något ”förgivettaget”… i det profant vardagliga livets alla pluralt substantiverade vara- och varuformers värdemönster och har svårt med att komma överens om vad som är sanningens utgångsvärde, något ”förgivettaget” i bestämd form singularis, dvs enas om vad som är ”mänskligt” att tänka sig som ”mänskligenhetens” neutrala referenspunkt med ett enda ord, nämligen ”_” vars beläte verkar kunna vara Logikens Identitetsbegrepp A = A, som utgångsvärde liksom Skilnaden är ”_ och blir som både och… ett andra värde och varken… lika med Identiteten eller skillnaden utan som motsägelse lagens paradoxala existenser A = icke-A… plus alla de uteslutna tredje… ?

    … men kanske den helige And kommer i Far o zonen… om vi börjar förhandla om ”_” logiska existens… antingen så tror man… på att det inte går att leva utan något ”förgivettaget”… eller så vet man… att så är fallet, men att det varierar från fall till fall…

    …men frågan som då lämnas obesvarad av Vetenskapen är ”Vem talar sanning när ordet är fritt?… slå på dumburken, för f-n…

    … det blir liksom bara en stor enda ångest kvar inför friheten: att tvingas välja… ”sappa”

 2. anderstroberg says:

  Intressant graf, framför allt för att den är en rejäl torped i sidan på SD’s ”budskap”.

  Det skulle också varit intressant om man hade delat upp kristna i protestanter och katoliker.

 3. Anonymous says:

  Jag skulle tro att det är mer av en kausal relation mellan antalet barn och barndödlighet samt förväntad livslängd, men i vilket fall som helst så är korrelationerna mycket starkare än till den dominanta religionen i landet.

  Barndödlighet: http://www.bit.ly/IR2YwI
  Förväntad livslängd: http://www.bit.ly/IR30V9

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: