Ta ditt ansvar?

Det håller på att börja storma lite runt TeliaSonera. Inte bara för att de planerar att blockera Skype från och med i sommar utan även för deras inblandning i tex Vitryssland, Azerbadzjan och Uzbekistan. Själva svär de sig fria och lägger skulden på regimerna genom att hävda att ”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”.

Rent tekniskt kan man hävda att de har rätt här, det är inte TeliaSonera som förtrycker och förföljer personer och deras argument att tjänster ger vanligt folk möjlighet att kommunicera globalt är också relevant. Det var  tex det som gjorde arabiska våren möjlig och även om IT-företagen lydde regimen när den krävde att Internet skulle stängas ner för att försöka stoppa protesternas utbredning så råder det ingen tvekan om att just utbredningen av smartphones och annan portabel IT-utrustning varit otroligt viktig i revolten.

Samtidigt råder det ingen tvekan om att TeliaSonera gynnats ekonomiskt av att ha tillgång till marknaderna och att de skaffat den tillgången på ett sätt som kanske inte alltid varit helt rumsrent. Ska man se detta som att TeliaSonera enbart försöker tjäna grova pengar och skiter i konsekvenserna för vanligt folk eller ska man se det som att de är pragmatiska i sina val och att genom att de hjälper till att bygga upp kommunikationsinfrastruktur lägger de därmed grunden för framtida förändringar?

Det är en bra fråga som saknar ett enhälligt svar, men till TeliaSoneras försvar kan man åtminstone säga att de har en poäng i att kommunikation i längden kommer gynna även befolkningen i tex Vitryssland, till skillnad mot ett visst annat företag med svenska rötter vars framfart i en del länder inte gynnat befolkningen på något sätt över huvud taget. Jämfört med Lundin Oil (ja, det är förstås det företaget jag tänker på) ter sig TeliaSonera nästan som änglar. Det är lite dollargröna fläckar på vingarna, men ändå.

Parallellt med detta är vår nuvarande regering inte nöjd med att vanligt folk kan göra motsvarande pragmatiska val och tex välja att titta bort om de ser någon bli rånad utan vill i stället införa en civilkuragelag som ska tvinga folk till att ingripa ifall de blir vittne till ett brott. Om den lagen införs och ska anses gälla alla svenskar i alla situationer så ställer det förstås saker på sin spets på ett sätt som förmodligen kan leda till en del intressanta konsekvenser. Speciellt som företag typiskt består av medborgare.

1. Hur ska TeliaSonera agera gentemot regimer som avlyssnar sin befolkning?

Kritiken mot TeliaSonera går ut på att man samarbetat med tex säkerhetspolisen; ”Mobiloperatörerna låter säkerhetstjänsterna vara inkopplade rakt in i telefonsystemens ryggrad, där de enkelt kan plocka ut all information de är intresserade av och fritt välja vilka de ska avlyssna.” Eftersom civilkuragelagen indirekt kommer gälla åtminstone delvis även för TeliaSonera (eftersom många av företagets anställda och ledning består av svenska medborgare), hur ska TeliaSonera (med flera) agera i Sverige för att uppfylla detta? Med FRA-lagen och datalagringsdirektivet infört (som i praktiken innebär att TeliaSonera med flera samarbetar med bland annat militären och säkerhetspolisen här på hemmaplan), borde inte dessa företag i konsekvensens namn inte bara lämna tex Vitryssland utan även lämna Sverige då även Sverige numera formellt spårar och avlyssnar sina medborgare?

2. Hur ska medpassagerarna agera gentemot Västtrafiks trafikkontrollanter?

Det är inte proportionerligt att tre kontrollanter upprepade gånger knuffar ner och håller fast en person för ett potentiellt brott som kan ge ett förläggande på 12000:-. Kontrollanterna hävdar att de hade rätten till sitt handlande enligt lagen om envarsingripande, men det kräver att brottet ska kunna ge fängelsestraff vilket inte är fallet i det här ärendet. Alltså begår kontrollanterna ett brott eftersom deras handlande inte har lagligt stöd och så vitt jag förstår handlar det om olaga frihetsberövande vilket, enligt brottsbalken (1962:700) fjärde kapitlet §2, kan ge fängelse mellan 1-10 år. Borde övriga passagerare därmed gripa och hålla fast kontrollanterna i väntan på att polis anländer?

3. Hur ska allmänheten bete sig när det blir allt tydligare att vapenskandalen i Suadiarabien inte har skötts rätt?

Det känns som att den här affären är så full av tveksamheter och lagbrott att det rimligtvis kräver att någon med civilkurage (lagstadgat eller frivilligt) måste reagera på missförhållandena. Är det dags för högafflar, facklor och statsrevolution eller hur bör befolkningen visa sitt civilkurage? Eller är det kanske så illa att Sverige egentligen har förvandlats till en totalitär demokrati och att det där snacket om att folk ska ha ryggrad bara gäller så länge man inte stör makteliten?

Det är lätt att kräva att folk (eller företag) ska ta sitt ansvar, ord är billiga. Problemet är att det aldrig går att vara konsekvent just pga att verkligheten är så komplex och när folk faktiskt tar sitt ansvar och reagerar så är det tydligen inte heller bra? Hur ska de ha det?

När vi samtidigt gång på gång ser exempel på hur våra egna folkvalda bryter mot tex Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna så dyker två frågor upp i mitt huvud:

 1. Borde inte brott mot mänskliga rättigheter potentiellt kunna ge fängelsestraff?
 2. Borde det inte i såna fall innebära att om civilkuragelagen röstas igenom så blir vi kollektivt skyldiga att agera genom att gripa och hålla fast Carl Bildt tills polis kan tillkallas, vid vite?

Det där att ta sitt ansvar, när och hur, helt lätt är det inte…

16 Responses to Ta ditt ansvar?

 1. Mattias Karlsson says:

  Brott mot mänskliga rättigheter är så omfattande när det gäller brottsoffer så böter är inte skalenligt lämpligt äns för dom ”mildaste” formerna av brott mot mänskliga rättigheter.

  Vad gäller civilt ingripande vid brott så är inte äns politiker undantagna på något sätt, det är bara mycket svårare att lyckas med civilt ingripande när det gäller politiker.

 2. sekasan says:

  Finns det några krypteringsprogram för mobiler där man kan sända ljud eller text krypterat? Då blir det svårare för regimen och då spelar det ingen roll om Telia delar med sig av infrastrukturen?

  • qeruiem says:

   Skype finns ju och ska, så vitt jag vet, vara krypterat även vad gäller mobiltelefoner. Om man sen litar på Skype med tanke på att det har påståtts att vissa säkerhetstjänster ska ha bakdörrar in i systemet är ju en annan sak.

 3. Som vanligt ett väldigt bra inlägg.

  Angående Västtrafiken snubblade jag på den här länken: http://lawline.se/answers/5498

 4. Nils Tenmann says:

  En slutsats vi borde kunna dra är att logik och moral inte hör ihop… vilket posten här på ett glasklart vis bevisade, ironins existens är existensen ironi, dvs i logiken gäller dikotomin mellan rationalitet/irrationalitet… men logik är bara en tekniskt verktyg inom retoriken som varande kunskapandets kunskap i vår mänskliga praxis vara i sin helhet, vilket innebär en klokskapens intuitivt förvärvade kairos, att i rätt ögonblick välja göra det som just då i ögonblicket senare visade sig var rätt då, men för den skull inte nödvändigtvis bli rätt i ett senare och liknande ögonblick… det icke-rationella är alltså inte det samma som det irrationella…

  Värderingar sitter inte i huvudet utan i vårt språkbruk… det bär mig emot att säga det bland pirater och jag skulle skämmas om någon pirat i Vitryssland bad mig driva TeliaSonera ut ur landet idag… men det känns inte som det rätta att verka för nu… saken får för min del ha sin egen verkan tillsvidare…

 5. donfre says:

  var det inte IBM som användes i koncentrationslägren? inte mycket som hänt sen dess

  • qeruiem says:

   Ett annat exempel är:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Topf_and_Sons

   De var väldigt medvetna om vad de byggde för ugnar, de samarbetade med SS för att bygga ugnar med så hög likbränningsprestanda som möjligt och konstruerade tom en ugn som, när den kommit upp i arbetstemperatur, brann utan mer bränsle än liken själva som förbrändes.

   De var inte övertygade nazister eller antisemiter, de var bara affärsmän…

 6. TeliaSonera, det är vi kunder. Vi har därmed ansvar för vad TeliaSonera företar sig (det är därför det heter ”företag”).

  Vi som reser med andra kollektivtrafikföretag som träffar avtal med Västtrafik om samordnade tidtabeller vid länsgränserna, vi har likaså ett ansvar.

  Vi som röstar på politiker som å statens vägnar träffar avtal med andra stater som kränker mänskliga rättigheter, vi bär däremot inget ansvar för det. Valhemligheten väger tyngre. Det går med andra ord alldeles utmärkt att vart fjärde år välja precis samma politiker som förut att styra landet, och mellan valen kräva deras avgång för att det egna samvetet skall trivas.

  • Nils Tenmann says:

   Det var en massa ”vi” som inte har med mig att göra, är själv mera lik en fattig människa än en ”kund” och f.a. inte tillräknelig för TeliaSoneras företagsmhet, ej heller resenär, mer än i nödfall för de lösdrivare till kapitalagenter som håller till i sthlms undre värld… när doktorn väntar, röst har jag, men ger den f.a. inte till den yrkeskår som kallas politiker… inte sedan högertrafikomlägningen -67… följaktligen identifierar jag mig inte som valboskap heller och rent mentalt, för eget vidkommande, är jag varken blåtonad borgare eller rödfärgad med-borgare… men som sagt var, likt alla varelser som kan tala och teckna sig… ”som om” de är och blir till något genom gemenskapen med livet är jag kommunist… som alla vet att de just i grunden är som delägare av en språkförmåga (utan särskild upphovsrätt) svara an till det ansvar alla känner för i common sens-ualitet… under livets gång…

 7. Roke says:

  Apropå Västtrafik och envarsgripande.
  Envarsgripande är det svenska juridiska begreppet för den rättighet som envar (det vill säga vem som helst) har att i vissa speciella situationer gripa personer som misstänks för brott.

  Rättegångsbalkens 24 kap. 7 § lyder: ”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.”

  Notera: ”begått brott, på vilket fängelse kan följa” samt ”skyndsamt överlämnas till närmaste polisman”. Faktum är att jag skulle stämma väktarna för detta, och det borde kosta mer än 1200 kr för dem…

 8. Tomas Kronvall says:

  Jag började spåna iväg på förhållandet mellan (lagstadgat) civilkurage och civil olydnad.

  Anta att någon i min närhet begår något som jag vet är ett brott, men inte tycker borde vara det – t.ex. driver kooperativ för prostituerade (brottsrubricering: koppleri) – är det då civil olydnad att vara passiv och inte anmäla?

  • Nils Tenmann says:

   Om det är ett renodlat kooperativ och inte en skenmanöver från en hallick, lär du aldrig få nys om kooperativets existens om du inte betalt för varan och då kommer frågan i en helt annan dager vad gäller brottsrubriceringen… finns det en snylltande hallick med i företaget lär du få nys om den saken och det borde… inte vara en verksamhet du tycker om, även om du hellre köper sex för sig och utövar kärlek där den ges och fås på annat håll i lugn och ro… en samvetsfråga är ju var du drar gränsen själv… de flesta hallickarnas snyltande på andras arbete är ju inte straffbart i lagens mening hur mycket skuldbärget än växer… så frågar du mig är svaret givet… massiv civil olydnad !

   Gäldenärer i alla länder – betala inte!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: