Motioner till Piratpartiets vårmöte

Jaghar läst igenom alla motioner och propositioner till Piratpartiets vårmöte och här är min sammanfattnng vad jag anser om dem. Jag publicerar det här inlägget i förhoppningen att skapa en diskussion i en del frågor för mina åsikter är inte huggna i sten och jag tar gärna emot synpunkter och åsikter. 🙂

OBS! Det är därför fullt möjligt att jag kommer förändra det här dokumentet framöver. Ändringar kommer markeras med överstrykning för ”borttagen” text och italics för nyinsatt.

Jag tänker försöka föra en changelog så det blir lättare att se vad som är ändrat:

 • 2012-04-16: Publicering.
 • 2012-04-21: Reviderat min åsikt om B27 efter att ”erik78se” skrev en lite mer förklarande text i forumet. Den är inte perfekt, men en klar förbättring på att förklara bakgrunderna och resonemanget!

Proposition 01: Principprogram 4.0

Det här är bra skit helt enkelt. Dock, stavfelen håller jag med Emma i hennes ordningsfråga att det borde man kunna fixa till utan massa byråkratiskt mäcklande.

 • Bifall på Y01.
 • Avslag på Y02. Jag håller med dem som anser att det är sakpolitik och kommer överväga att rösta för en sån motion i fristående form. Den hör dock inte hemma i principprogrammet.
 • Avslag på Y05. Jag tror jag inser skälet bakom yrkande, men jag tycker formuleringen blev mer svårläst.
 • Bifall på Y06. Allt är inte Internet, tex är det vettigt att bibliotek kan tillhandahålla kopior med.
 • Avslag på Y07. Det blev mer läsbart med styckeindelningen, men tyvärr försvann fokus på männsiskan lite…
 • Bifall på Y08 & Y09. Fånigt små korrekturförändringar som inte borde kräva ett separat yrkande, menmen…
 • Bifall på Y10 så kanske vi slipper rösta om korrektur mer? 😉
 • Avslag på Y11. Tekniskt är det rätt, men det gör att texten tappar lite av sin retoriska slagkraft.
 • Avslag på Y12. Jag tyckte bättre om originalmeningen.

Proposition 02: Sakpolitik: Ett demokratiskt EU

Också bra skit. EU måste bli mer demokratiskt, annars tror jag personligen att EU faller samman och då kommer inte Europa bli roligt…

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03.
 • Avslag på Y04 till förmån för Y09.
 • Bifall på Y05, Y06, Y07 & Y08.
 • Bifall på Y09. Bättre formulerat än Y04.
 • Avslag på Y10. Jag förstår inte poängen med exemplet.
 • Bifall på Y11 & Y12.

Proposition 03: Sakpolitik: Integritet i EU

Det här är också väldigt rätt tänkt. Respekt för integritet måste bli vardag inom EU, annars hjälper det inte hur mycket vi än skriker på nationell nivå.

 • Bifall på Y01, Y02, Y03, Y04 & Y05.
 • Avslag på Y06. Jag håller med kritikerna som anser att det är för detaljerat och sakpolitiskt.
 • Bifall på Y07.
 • Avslag på Y08. Jag anser att det är alldeles för vagt och att man kan hävda att dagens situation uppfyller Y08.
 • Mötespresidiet har beslutat att Y09 ligger utanför motionens område och därmed inte kommer tas upp.

Proposition 04: Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU

Det här är definitivt en demokratifråga och i en era där Internet tar över allt mer av rollen som primär informationskälla från gamla media mm så är det viktigt att alla får i alla fall rimliga möjligheter att tillgodogöra sig den informationen. Förutom vissa enskilda yrkanden stöttar jag detta initiativ med.

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03. Jag är lite skeptisk till att det specas fiber explicit (just att låsa sig till en bestämd teknik är alltid vanskligt), men i dagsläget är det nog ändå en rimlig målsättning.
 • Avslag på Y04. 3G/4G börjar bli väldigt billigt och duger gott i de flesta fall. Att större tätorter, tex Stockholm, emellanåt har flaskhalsar som gör ett parallellt WiFi-nät attraktivt betyder inte att det är rimligt att det byggs ut i tex Arvidsjaur. Att dessutom kräva att det ska vara gratis kommer slå undan fötterna på i princip alla andra lösningar eftersom de flesta kommer vara fullt nöjda med gratis WiFi vilket kommer göra tex personlig fiber och ADSL markant dyrare vilket, förstås, kommer få som resultat att det i slutänden bara kommer finnas gratis-WiFi i tätorterna och man därmed blir tvungen att flytta ut på landet för att få bättre nät…
 • Bifall på Y05. Det är så jag har nät idag och det har en hel del fördelar, tex valfrihet att välja mellan ett flertal ISPer utan att infrastrukturen måste förändras.
 • Avslag på Y06. Konkurrenslagstiftning bör vara så generell som möjligt.
 • Bifall på Y07 & Y08.
 • Avslag på Y09. Kort och kärnfullt men därmed också mer obegripligt för icke insatta.
 • Avslag på Y10. Yrkandet skulle ställa till med ett kaos pga att frekvensbandet är väldigt begränsat och det skulle snabbt leda till ”Den som skriker högst hörs bäst”, dvs de som har mest pengar kommer ändå vinna. Dessutom hör yrkandet hemma i motion B21.

Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU

Ännu en proposition jag gillar skarpt. EU skulle kunna vara markant mer tongivande i fler frågor om EU bara bestämde sig för att räta på ryggen och inte nöja sig att följa med storebror USA på alla upptåg de ger sig på. Tex vad gäller immaterialrätt.

 • Bifall på Y01
 • Avslag på Y02. Som framkommit i diskussionerna fungerar harmonisering ofta som en murbräcka för att tvinga igenom en sämre situation och i det läget vinner de som har mest pengar. Jag tror det här yrkandet är ett självmål.
 • Avslag på Y03. Upphovsrättsindustrin faller samman redan som det är. Det är bättre att skapa lagar och regler som kan möta hot från godtydlig industri som försöker monopolisera marknaden i framtiden än att rikta in sig mot ett specialfall.
 • Bifall på Y04. Det här är bra av andra skäl med, som tex att det ekonomiska incitament som finns idag är att primärt lansera fler mediciner som bromsar och lindrar men inte att lansera mediciner som botar. Problemet med en botad patient är att denne försvinner från marknaden, en patient som får mediciner som bromsar eller lindrar fortsätter vara en inkomst under resten av dennes liv. Statligt finansierad utveckling får av precis samma skäl ett större fokus på att bota eftersom samhället knappast vinner på att folk blir beroende av mediciner för att överleva.
 • Avslag på Y05. Jag anser, faktiskt, inte att det är EUs uppgift att säkerställa mediciner till världens fattiga. Vi bör sopa rent framför egen dörr och tex inte förhindra det, men att säkerställa mediciner implicerar ett ansvar för en annan del av världen. ”Önskvärt”, ”sträva efter” eller liknande, fine, men ”säkerställa” är ett åtagande jag inte anser att EU ska ha.
 • Avslag på Y06 till förmån för Y16.
 • Avslag på Y07 till förmån för Y22.
 • Bifall på Y08. Mjukvarupatent funkar inte.
 • Avslag på Y09. Enligt diskussion i tråden har det provats i USA utan direkt större framgång.
 • Avslag på Y10 till förmån för Y17.
 • Bifall på Y11. Samma sak som Y17; finansieras det med statliga pengar bör alla ha tillgång till resultatet.
 • Avslag på Y15. Det är en intressant tanke och jag gillar idén, men jag håller med de som anser att det behöver utredas mer.
 • Bifall på Y16.
 • Bifall på Y17. Vill någon ha statlig finansieringshjälp så är det inte mer än rätt att resultatet kommer alla tillgodo.
 • Avslag på Y18. Konkurrenslagstiftning bör vara så generell som möjligt. Det här låter specialfall.
 • Avslag på Y19. Mötespresidiet borde inte ens ta upp det för votering.
 • Bifall på Y20. Det känns dock som redundant med Y06/Y16.
 • Avslag på Y21. Det här är samma som Y02 förutom att europeisk bytts ut till internationell.
 • Bifall på Y22.

Proposition 06: Ändring av stadgebilaga; Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval

Jag är otroligt tveksam till att det är fysiskt möjligt för mig att vara mer ointresserad än jag redan är vad gäller sametinget. Lycka till, vält en ren eller vfsh. Jag kommer inte ens bry mig om att rösta.

Däremot tycker jag det är lite humor att Tommten hällt in Y06 som förespråkar att PP inte ska ställa upp i kyrkovalet samtidigt som andra pirater driver Kopimismen. 😀

Motion A01: Stadgeändring gällande budget (andraläsning av höstmötets motion A03)

Det här är en andraläsning och såvida ni inte hade åsikter mot stadgeändringen förra gången så är det ju bara att tuta och köra.

 • Bifall på Y01.

Motion A02: Stadgeändring gällande fyllnadsval (andraläsning av höstmötets motion A04)

Seems legit. Det är också en andraläsning och som Emil konstaterade i tråden är det bra att det styrs upp.

 • Bifall på Y01.

Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande

Det verkar väldigt mycket vettigare att styrelse och valberedning internt själva får bestämma vem som är sammankallande. Det är, trots allt, de som ska leva med beslutet. 😉

 • Bifall på Y01.
 • Bifall på Y02.

Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel

Jag tror tyvärr inte att kvantitet implicerar kvalitet och att en motion nödvändigtvis skulle bli bättre av att den skrivs under av tre personer än av en tror jag inte ett smack på. Så svårt är det inte att hitta i alla fall två likasinnade för att kunna skicka in en motion (mao skulle antalet motioner minska bara högst marginellt) och direkt hårresande motioner stoppas ändå effektivt av medlemsmötet. Som Svarttusch konstaterade så kan det här också bli en tröskel för nya medlemmar att engagera sig, ett problem vi redan har och inte behöver förvärra. Se tex kritiken på dåligt förarbete för motion A05 trots att flera tunga piratnamn står bakom den…

Dum idé.

 • Avslag på hela motionen.

Motionen verkar dock ha kollapsat av sin egen orimlighet för just nu finns det inte ens några yrkanden som man kan rösta på. 😉

Motion A05: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan

Jag tror  jag håller med Emil här. Motionens tanke är bra men den känns hafsigt genomförd (vilket är ett empiriskt bevis på att A04 inte bör antas, en motion blir inte nödvändigtvis bättre bara för att många skriver under den). Dock, jag tror jag håller med om andemeningen trots detta.

 • Bifall på Y01.

Motion A06: Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnade av förslag till medlemsmöte

Samtidigt som jag förstår motionens poäng att det ska krävas riktigt namn för nomineringar (det är svårt att agera under pseudonym på en förtroendepost) så håller jag med Tommten att krav på riktiga namn kan bli ett problem då ”Det är faktiskt så att människor får sparken från sina jobb för att dom har fel mössa på sig på facebook och hindras få anställning pga sina åsikter. Det är en verklighet vi lever i vare sig vi vill det eller inte.”

I ett fungerande demokratiskt samhälle är inte detta ett problem men utvecklingen i Sverige (och världen) har inte riktigt fått guldstjärna på det området de senaste 10 åren och jag håller med Tommten att Piratpartiet måste ha det i åtanke. Jag valde länge att leva under pseudonym just pga det. Inte pga att det fanns empiriska fall där min arbetsgivare behandlat folk olika pga deras politiska åsikter (tvärt om har de en aktiv policy där man förbinder sig att respektera de anställdas rättigheter) men för att jag inte ville riskera att en sån situation kunde uppstå (all disktriminering är inte medveten trots allt) och det var först efter att jag avslutat den anställningen som jag öppet gick ut med mitt namn.

Jag förstår inte kravet på att en persons riktiga namn ska krävas för motioner eller yrkanden och håller med Tommten om att det är en olycklig utveckling, däremot håller jag med om att det bör krävas för en förtroendepost.

 • Avslag på Y02.
 • Bifall på Y05.
 • Bifall på Y07.
 • Avslag på Y10 & Y11.

Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar

Det här känns rent generellt som knastertorr formalia, men jag tror det är en förändring av bra knastertorr formalia till bättre knastertorr formalia. 😀

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03.

Motion A08: Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar

Jag förstår inte vad den här motionen försöker lösa för problem. Det verkar vara en motion som är skriven utifrån farhågor att en olycklig situation kan uppstå så man försöker förekomma den men riskerar att skapa andra problem på kuppen imo. Anders Lindbäck uttryckte mina tankar rätt bra:

Motionen försöker lösa ett problem som inte finns. Det finns inga styrelseproffs som sitter i en stor mängd lokala styrelser. Så jag ser inte varför man skall oroa sig för småsaker som denna då lösningen innebär att man går in och bråkar i vilka som får sitta i den lokala styrelsen.

Det borde vara de föreningens medlemmar som bestämmer vilka som får sitta i styrelsen.

 • Avslag på hela motionen.

Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte

Det här är en demokratiförbättrande åtgärd på medlemsmötena enligt min åsikt och därför en bra sak.

 • Bifall på Y01 & Y02.
 • Avslag på Y03.

Motion B01: Svensk rymdturism

Allvarligt? Rymdturism? Jag är positiv till fenomenet i sig men anser inte att politiker (eller Piratpartet) ska börja försöka detaljstyra en sån verksamhet.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B02: Polisen rätt att förverka hjälpmedel

Att polisen får förverka alla datorer i dagens värld där mycket av vårat liv ligger lagrat på dess hårddiskar är bara absurt. Skulle jag få mina datorer förverkade i ett tillslag så skulle det innebära att min situation som egen företagare skulle bli omöjlig och även om det skulle visa sig att jag var oskyldig skulle verksamheten kollapsa innan jag fick tillbaka datorerna igen. Det vore mer rimligt att kräva att polisen har rätt att beslagta informationen på datorerna och att de fick en deadline på ett visst antal dagar innan hårdvaran, med hårddiskar, måste återlämnas i oskadat skick.

 • Bifall på Y01.

Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet

Att kräva att kungahuset ska få religionsfrihet och hävda att det är en frihetsfråga när kungafamiljens liv samtidigt detaljkontrolleras från det att de är nyfödda känns bara… Nä, snacka om att missa en hel jädra kamelflock. Den här motionen känns bara fel och jag är inte säker på att motyrkandet att avskaffa kungahuset är så himla briljant heller, det bör nog i såna fall vara en alldeles egen motion.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B04: Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU

Det här är en riktigt bra motion! Den tänker jag rösta för! 🙂

Y09 hör dock inte hemma i den här motionen.

 • Bifall på Y01, Y02, Y03 & Y07.
 • Avslag på Y08. Jag vill att det diskuteras och eventuella konsekvenser undersöks närmare först. Vem patenterar tex? Finns det ett scenario där tex ett universitet kan patentera något som tagits fram inom dess domäner och på så sätt kan garantera universitetet inkomster som kan göra det möjligt att förbättra den egna verksamheten? I såna fall är jag mycket mera positiv till möjligheten än om någon enskild person startar en spinoff-verksamhet och plockar in intäkterna privat.

Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskolan

Det här är en fantastiskt bra motion och jag sympatiserar nog till 100% med den. Det är förmodligen den bästa motionen på medlemsmötet som jag tänker rösta emot.

Orsaken är enkel. Motionen i sig är fantastiskt välskriven och sätter fingret på ett problem i dagens skola, men den utgår samtidigt från ett traditionellt tänkande vad gäller skolan som inte längre är hållbart och trots att motionen identifierar ett problem och föreslår en vettig lösning på det så blir motionen på samma gång bara ännu en del i skolans nuvarande problem.

Så jag är för kritiskt tänkande i skolan men måste ändå välja att rösta emot motionen.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B06: Rymdpolitik

Det här är lite för mycket 70-tals Science-Fiction för att jag ska gilla skrivelsen. Den har dock rätt mycket gemensamt med B18 så till viss del överlappar de, men B18 känns bättre skriven imo.

 • Bifall på Y01 & Y02.
 • Avslag på Y03. B06 misslyckas totalt med att förklara VARFÖR vi ska bosätta oss i rymden. Varför inte skicka robotar i stället som inte riskerar benskörhet och inte kräver livsuppehållande system hela tiden?
 • Avslag på Y04. Det här är seriös Science Fiction. Ja, det är ju coolt med snabbare än ljuset-pryttlar, men har vi några belägg för att det ens är möjligt och bör det inte finnas i alla fall lite mer på benen innan man börjar slänga pengar på problemet? Innan vi vet om det ens är möjligt kanske det är för tidigt att tala om att ”utveckla en lösning”.
 • Bifall på Y05 & Y06.
 • Avslag på Y07. Varför?
 • Avslag på Y08. Nej, jag gillar inte jordbrukspolitiken EU för, men vem säger att de pengarna ska gå till just forskning om rymden? Räcker ens de pengarna?

Motion B07: Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket

Jag saknar bra motiveringar i motionen till yrkandena. Det påverkar förstås mina val.

 • Bifall på Y01. Även bibliotek mår nog bra av lite mer transparens.
 • Avslag på Y02. Eftersom det inte finns något som helst krav på anonymisering av datat eller en motivering varför detta är ett bra yrkande anser jag att förslaget öppnar för åsiktsregistrering och det förtar all eventuell nytta med yrkandet.
 • Bifall på Y03. Propertäriära format är väldigt kostsamma, något många företag har fått känna på när tex Microsoft Word uppgraderats på sätt som brutit bakåtkompatibiliteten.
 • Avslag på Y04. Yrkandet känns inte genomtänkt.

Motion B08: Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket

Jag saknar även här bra motiveringar i motionen.

 • Bifall på Y01. Elib verkar vara ett dåligt, dyrt och monopolskapande system. Det kan vi klara oss utan.
 • Avslag på Y02. Jag gillar idén men vill se mer fakta vad gäller kostnader, effekter etc.
 • Avslag på Y03. Jag väldigt skeptisk till idén och vill nog ha lite mer fakta (än bara lösa påståenden) om hur väl det fungerar i praktiken. Verktyg slits och behöver underhåll, hur ska det lösas?
 • Avslag på Y04. Jag saknar konkreta exempel på hur.
 • Bifall på Y05.
 • Avslag på Y06. Det känns som onödig detaljstyrning.

Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen

Samma bristande motiveringar här, dock:

 • Bifall på Y01 & Y02.
 • Avslag på Y03. Kassettersättningen är kollektiv utfodring med bredspektrumantibiotika där biblioteksersättningen är precis kirurgi. De är inte jämförbara.

Motion B10: Papperslösas rättigheter gentemot arbetsgivaren

Återkommande tema från Gustav Nipe; motionen är väldigt tunn vilket gör det svårt att helt förstå syftet med vissa yrkanden. Eftersom jag inte har en aning om konsekvenserna, effekten eller om motionen ens är realistisk kan jag inte stödja den här motionen. Jag hoppas en omarbetad och förbättrad version återkommer på nästa medlemsmöte.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa

Jag är positiv till en ökad närvaro av vuxna på skolorna vars primära uppgift är att hjälpa eleverna på elevernas villkor, men jag anser att regelbundet kallande av eleverna riskerar att stjälpa mer än det hjälper den enskilde individen. Således:

 • Avslag på Y01. Det här låter som en mycket otäck förändring som många riskerar att må dåligt av.
 • Bifall på Y02 & Y03.

Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket

Det här känns som en kontraproduktiv motion. Jag reagerade speciellt på meningen ”För att systemet ska vara så rättvist som möjligt så måste du som medborgare hyra om verket efter en viss tid” eftersom det dels kommer kräva någon form av propretäriärt format med någon form av DRM för att funka och dels innebär en risk att verk kan återkallas i stil med hur Amazon återkallade 1984.

I övrigt gillar jag tankarna på hur KB ska hantera ett centralt digitalt bibliotek men vill gärna se lite mer grundläggande genomgång främst av hur det ska hanteras att vem som helst ska kunna ladda upp egna verk samt vilka datamängder detta kommer resultera i. Det finns en risk att det kommer resultera i betydande kostnader och det är något som PP också måste ha ett svar på om den här motionen ska anammas.

Även om grundidén har sina poänger så krävs det ändå mer fakta innan jag är beredd att rösta för den.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B13: Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation

Det här är rent trams och jag skrev en kommentar här om det.

 • Avslag på Y01 & Y03.
 • Bifall på Y04. Det är inte jag som skrev det initalt, men jag har lyft det igen eftersom det dragits tillbaka.

Motion B14: Bostadspolitik

En ogenomtänkt motion med höga brösttoner. Jag skrev en kommentar här. Däremot håller jag med om att det vore bra med en bostadspolitik eftersom bostäder är ett problem speciellt i större tätorter, däremot anser jag att den här motionen är orealistisk.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader

Bra motion med många demokratiförbättrande idéer.

 • Bifall på Y01. Finns ingen orsak att pilla på kommunal- och landstingsval.
 • Avslag på Y02 till förmån för Y11.
 • Bifall på Y03 & Y04. Det behöver bli lättare för nya partier att ha en chans att hävda sig i de allmänna valen.
 • Mötespresidiet har beslutat att Y05 ligger utanför motionens område och därmed inte kommer tas upp.
 • Avslag på Y06 eftersom det tydligen får oönskade konsekvenser enligt diskussion i tråden.
 • Mötespresidiet har beslutat att Y07 ligger utanför motionens område och därmed inte kommer tas upp.
 • Avslag på Y08 till förmån för Y03.
 • Avslag på Y09. Det känns inte som att det kommer tillföra nåt.
 • Bifall på Y11. 2.5%-gränsen är ett väldigt stort hinder. Mer stöd till mindre partier tror jag skulle vitalisera svensk politik.
 • Avslag på Y13. För oprecist.

Motion B16: Vårdpolitik

Vårdpolitik är traditionellt ett stort ämne i svensk politik och det är bra om PP breddar sig även dit.

 • Bifall på Y01. Det intressanta är egentligen inte vem som utför vården utan att den blir bra och effektiv.
 • Bifall på Y03.
 • Avslag på Y04 & Y06. De där yrkanden kan betyda ungefär vad som helst.
 • Bifall på Y07. Din kropp, du ska bestämma.
 • Bifall på Y08. Det här borde vara en självklarhet.
 • Bifall på Y09. Det är tyvärr vagare än jag hade önskat, men jag är ändå för.
 • Avslag på Y11. Det låter bra, men betyder det nåt konkret?
 • Bifall på Y12. Man skulle tex kunna dra relevanta slutsatser från tidigare försök och sluta försöka spara pengar genom att banta ner den administrativa personalen…
 • Bifall på Y14.
 • Avslag på Y15 till förmån för Y23.
 • Bifall på Y16, Y19 & Y20.
 • Bifall på Y21, men är den inte rätt lik Y08?
 • Bifall på Y23 i stället för Y15.
 • Avslag på Y24 till förmån för Y35.
 • Avslag på Y26 till förmån för Y35.
 • Bifall på Y27. Mycket bra idé.
 • Bifall på Y28.
 • Avslag på Y29. Låter som ett recept på katastrof i en akutsituation.
 • Bifall på Y30.
 • Avslag på Y31. Det här känns som att det täcks av Y14.
 • Bifall på Y32 & Y34.
 • Bifall på Y35. Det här är mitt eget förslag som i princip bara föreslår att Y28 borde ställas mot Y24 och Y26.

Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet

Det här är en motion som jag tycker verkar lite overkill, men jag är å andra sidan inte ordentligt insatt i frågan. Jag håller också med om att de yrkanden som kommit in är väldigt spretiga men tycker att Anna löste den Gordiska knuten rätt elegant med sitt yrkande. Således:

 • Avslag på Y01, Y02, Y03 & Y05.
 • Bifall på Y6.
 • Avslag på Y07 & Y08.

Motion B18: Mer rymdpolitik

Till skillnad mot B01 och B06 så gillar jag den här motionen. Den är lite mer hands-on än ”rymdturism” och inte så mycket gammal TV-science fiction över den heller…

 • Bifall på Y01, Y02, Y03, Y04, Y05, Y06, Y07, Y08, Y09, Y10, Y11 & Y13.

Motion B19: Supporterkultur

Nej sorry. Jag inser inte riktigt det relevanta i den här motionen.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B20: Tillstånd för kameraattrapper

Det här är ju egentligen rätt logiskt. Det finns gott om forskning som visar på att folk förändrar sitt beteende när de vet om att de är (eller tror sig vara) övervakade så samma skadliga påverkan som övervakning har på folk borde rimligtvis även atrapperna ha. Därför är det rimligt att samma regler gäller.

 • Bifall på Y01.

Motion B21: Frekvensallmänning

Jag gillar resonemanget och tycker idéerna är sympatiska, men jag saknar någon form av konsekvensanalys eller förklaring hur det här ska fungera i praktiken. Tex vore det nog ett minimikrav att det finns någon form av effektbegränsning så inte nån slänger upp en 1kW-sändare och vinner på brute force.

Jag tycker dock, som sagt, att tankarna är intressanta och vill gärna se en mer genomarbetad och funktionell motion.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B22: Namngivande av platser

Jag ser faktiskt inte problemet. Eller rättare sagt; vad säger att det blir mer rätt för att man blandar in fler kockar? Jag tycker man verkar försöka lösa ett icke-problem.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B23: Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid

Först var jag tveksamt emot, sen blev jag tveksamt för, sen blev jag bara trött på det hela och undrar varför nån över huvud taget orkar. Nä, det känns som en skitfråga som riskerar att ta tid från övriga saker.

 • Avslag på hela motionen.

Motion B24: Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel

Jag gillar det här. Nydanande och progressivt. Me like!

 • Bifall på Y02, Y03 & Y04.

Motion B25: Energipolitik

Jag gillar inte den här motionen. Det är vissa formuleringar som stör mig, tex ”Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet så att inte […] internet går ner”, ”Det finns idag olika metoder som husägare kan använda sig av för att själva producera el som t.ex. […] kall fusion”, ”Speciellt vill vi säga nej till en 3-strikes regel som innebär att man kan stänga av elen […] Nu har ingen föreslagit detta för el – men vi vill ändå säga nej för att förekomma att det införs […]” osv… Seriously…?

Hela motionen är spretig och kommer även med vissa helt fantastiska halmgubbar som tex att det behövs lokalproducerad el så att inte korna dör för att ventilationen stannar vid strömavbrott. Alltså, mjölkbönder med nån slags pågående EEG-funktion mellan öronen fixar det med ett påhängselverk som kläms dit på traktorn och kopplas in i elcentralen, sen får traktorn stå där och puttra tills elteknikerna säkrar strömförsörjningen igen. Motionen försöker lösa icke-problem, dessutom ofta med fel metoder!

Det finns dock en del yrkanden som är så generella att de är värda att skriva under på trots min kritik mot motionen generellt.

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03. Det är så generella uttalanden att det är svårt att vara emot.
 • Avslag på Y04. Vad skulle man uppnå med det här?
 • Avslag på Y05. Den rätten har alla redan idag. Däremot kan det bli synnerligen svindyrt att få el framdragen om man bor på ”fel” ställe, men det är något motionen inte berör.
 • Bifall på Y06. Ännu ett generellt uttalande, men som förstås har sin grund i projekteringsförbudet mot kärnkraft som tidigare rådde i landet.
 • Avslag på Y07. En sån punkt kräver miljöskatter på tex fossila och biobränslen som hamnar på sån nivå att ingen vettigt funtad politiker kommer vara beredd att verkligen driva saken till den nivå där en sån här avvägning kommer fungera på riktigt. Det är just genom att våra energiformer INTE tvingas betala sina egna skador som Sverige fortfarande kan använda fossila bränslen för ca hälften av sitt energibehov. För att inte tala om att det är snudd på omöjligt att komma fram till en någotsånär rättvis bedömning.
 • Bifall på Y08. Om nu vindkraften ska fortsätta byggas ut så misstänker jag att det här kommer bli en förutsättning för att det ska fungera ifall vindkraften någonsin börjar bidra med noterbara mängder el. Det kan också användas för att jämna ut dygnsbelastningen genom att göra det möjligt för tex husägare att spara pengar genom att värma hus och varmvatten på nätterna.
 • Avslag på Y10. Jag förstår inte poängen.
 • Bifall på Y11. Jag tror inte att marknaden själv kan avgöra de här frågorna så någon form av styrning kommer krävas.
 • Avslag på Y12. Återigen bara fokus på Internet och informationsteknologi. Dessutom finns det andra faktorer som påverkas mer än den relativt lågförbrukande informationsteknologin.
 • Avslag på Y13. Den känns för otydlig enligt min åsikt.
 • Avslag på Y14. Det är tydligt att det det handlar om här är tex timdebitering, men just timdebitering är ett effektivt sätt att effektivisera produktionen av el på genom att göra det lönsamt för konsumenten att ändra sitt produktionsmönster för att matcha överskott. Väljer man att inte använda den typen av system ska man inte heller få tillgång till moroten.
 • Avslag på Y15. Jag är skeptisk till att vattenfalls primära uppgift ska vara att producera billig el och ser hellre i såna fall att vinsterna återinvesteras i ny teknik och modernisering än att sänka priserna.
 • Bifall på Y16. Det är mitt motyrkande mot Y13 och Y14.

Vad gäller Y13 och Y14 så anser jag att det är fel lösning på problemet. Vill man ha integritet vad gäller förbrukningsmönster så verkar det vettigare att tex ha ett system där eldistributören hela tiden skickar ut tariffer till elmätaren och det är elmätaren som summerar totalkostnaden för elförbrukningen och sen rapporterar in den totala kostnaden tex dygnsvis i stället för att rapportera in förbrukningen fortlöpande så att distributören kan hantera tarifferna.

Det å sin sida gör att det blir svårt att använda öppna lösningar eftersom man i såna fall riskerar att systemet lättare hackas så att konsumenten kan smita undan från sina kostnader. Jag förstår definitivt integritetsargumentet men jag anser att de föreslagna lösningarna inte fungerar och yrkar avslag på dem.

En mer praktisk lösning imo vore att ha liknande regler som telekomindustrin har idag, nämligen att det finns regler för hur länge informationen får sparas, att bara tillräckligt med information får sparas för sitt syfte samt vad informationen får användas till. Svaret på alla tre bör vara relaterat till att kunden ska kunna debiteras för den el som denne använt, när fakturan är betald och det inte längre finns en relevant orsak för att informationen om kunden ska behållas bör den antingen raderas eller anonymiseras för att garantera kundens integritet.

Motion B26: Mer energipolitik

Jag har författat den här motionen så jag är givetvis positiv till den. 😉

Den skrevs just för att jag ansåg att B25 var väldigt spretig och bitvis innehöll direkt märkliga formuleringar som gjorde att jag satte mig ner och skrev en helt ny energimotion. Jag ville ha en långsiktig vision, inte till synes slumpmässiga tyckanden.

 • Bifall på Y01, Y02 & Y03.
 • Bifall på Y05. Det här yrkandet säger i praktiken samma sak som mitt yrkande Y04, fast det är snyggare formulerat!
 • Avslag på Y07. Jag tycker personligen inte att Y07 hör hemma i den här motionen.
 • Avslag på Y09. Småskalig energiproduktion låter bra, men många energiformer blir ineffektiva om de görs småskaliga och att eftersträva småskalig energiproduktion riskerar mao att man får en ineffektiv energiproduktion. Däremot är jag för att även småskalig energiproduktion ska ha möjligheter att bidra till försörjningen, men det är inte så det här yrkandet är formulerat.
 • Bifall på Y12. Det är å andra sidan lite av en no-brainer. Ingen vill väl ha en ohållbar energiproduktion? 😉
 • Avslag på Y13. Det kommer inte räcka med  förnyelsebara energikällor när oljan tar slut utan vi kommer bli tvungna att ta till andra icke-förnyelsebara energikällor (tex kärnkraft eller, i värsta fall, kolkraft) för att täcka behovet.
 • Avslag på Y14. Hela denna sparhysterin är kontraproduktiv, inte minst för att det är energi som är lätt att producera som vi sparar in på (jag borde verkligen skriva min del 3 om energipolitiken där jag tänkte förklara just det). Att spara på tex el till datorer kommer inte lösa våra problem med den tynande tillgången på drivmedel till fordon, i stället måste vi primärt fokusera och lägga våra resurser på just de transportproblem vi riskerar att få i takt med att oljan blir allt dyrare när tillgången inte längre kan möta efterfrågan.

Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik

Jag tycker att det här är en jätteintressant motion, men tyvärr orsakar den många frågor som den misslyckas med att besvara vilket gör att jag tycker den känns oigenomtänkt och lite hafsig. Jag skulle vilja se att en mer genomarbetad och mer begriplig motion dyker upp på nästa medlemsmöte, den här versionen kan jag tyvärr inte stödja.

Med erik78ses lite bättre förklaringar i forumet så känns det dags att revidera min uppfattning om motionen, so here goes.

 • Avslag på hela motionen.
 • Bifall på Y08. Det här ser jag som en nädvändig modernisering av biblioteksverksamheten så de kan erbjuda samma service till framtida generationer som den jag växte upp med. En stor orsak till att jag idag pratar en så bra engelska som jag gör är den engelskspråkiga SciFi-avdelningen på biblioteket. Jag hade aldrig lärt mig så mycket engelska så snabbt om det inte hade varit för biblioteket.
 • Bifall på Y09 & Y10. Piratpartiet är för icke-kommersiell kulturdelning och -manipulering. Som en konsekvens måste givetvis biblioteken också ha denna rätt.
 • Bifall på Y11 & Y12. Digitalisera mera!
 • Bifall på Y13. Jag är lite reserverad mot ordet ”urvalsprocess”, men tyvärr blir det nog praktiskt tvunget att ha nån slags gallring för att allt inte bara ska bli kaos.

Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen

Jag håller med kritiken som framkommit mot motionen i forumet.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C01: Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare

Den här motionen verkar ha kollapsat av sig själv för alla yrkanden verkar tillbakadragna.

Motion C02: Skåne som eget distrikt

Jag bor inte i Skåne så jag överlåter med varm hand denna fråga åt skåningarna själva att reda ut. 😉

Motion C03: Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten

Jag gillar Mabs tänkande utanför lådan, men det är också ett tänkande utanför motionen så det finns ingen möjlighet att bifalla Mabs idé inom motionen. Däremot hoppas jag att det funderas vidare på hans tankar.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C04: Piratpartiet ska utforma en skuggbudget

Jag gillar tanken på en skuggbudget men eftersom det redan konstaterats att vi inte kommer ha resurser nog att göra det till 2014 och vi har måååååånga medlemsmöten kvar till 2018 känns det inte akut att bestämma nåt på så lång sikt. Bra ide, men:

 • Avslag på hela motionen.

Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor

Den här motionen är lite rörig och, som Anders Lindbäck konstaterade, ”Hela motionen är felaktig då den talar om integritet men ger förslag om brottsförebyggande åtgärder.” Det är lite synd för tankarna är bra, men motionen är, ehm, mindre bra. Jag ser gärna att pirater funderar vidare på det här och lägger bättre motioner på samma tema till nästa medlemsmöte.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten

Det här känns lite som att man försöker skruva i en skruv med en slägga. Problemet som är identifierat existerar men den föreslagna lösningen kommer inte fungera. Lösningen är att fler hjälper till, inte att byta till en annan teknisk lösning.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C07: Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.

Jag förlitar mig på att Anna har koll på läget och att när hon säger att det här inte är ett realistiskt förslag för närvarande så innebär det att det faktiskt är så; att förslaget inte är realistiskt för närvarande. Dessutom känns det som något som styrelse/ledningsgrupp ska hantera snarare än medlemsmötet. Då. Tycker jag.

 • Avslag på hela motionen.

Motion C08: Rättsskydd för små- och medelstora företag

Som egenföretagare sympatiserar jag med att någon vurmar för oss småföretagare. 🙂

 • Bifall på Y03.

4 Responses to Motioner till Piratpartiets vårmöte

 1. Du uttalar dig på samma sätt om Rymdpolitik, som man gjorde inom etablissemanget för ca 400 år sedan mot nytänkande, sådant som bl.a Giordano Bruno och Galileo Galilei etablerade. Vetenskapen, som idag är grunden för det moderna samhället.

  ”Motion B06: Rymdpolitik” ser längre bortom, än den egna näsan, andas framåtanda och är visionär.

  Vi människor måste se bortom horisonten, annars stagnerar våra samhällen, och vi, Homo Sapiens, blir historia. Varför? Jo, det ger oss kunskaper och insikter om hur vi skall kunna klara av framtida utmaningar, som klimatförändringarna och asteroid-nedslag (googla på Tunguska event). Ingetdera är ”70-tals Science-Fiction ” utan realitet. Nyttjar vi inte vårt förstånd till att skapa oss kunskaper om vår omvärld, så är vi, mänskligheten, tillbaka till stenålder, som vilket djur som helst.

  Neil deGrasse Tyson förklarar utmärkt i denna YouTube-videon vad det hela handlar om, ”We Stopped Dreaming”, varför det är angeläget att satsa på rymden, varför vi inte får sluta drömma. ”

  • qeruiem says:

   Nej. Jag sågar två motioner (B01 & B06) som jag tycker är dåligt skrivna med tveksamma mål, men hyllar en (B18) som jag tycker lyckas vara både nytänkande och välskriven. Tex:

   B18-Y05: att Piratpartiet ska ta politisk ställning för ett europeiskt rymdprogram som fortsätter att forska om solsystemet, galaxen och universum på distans, samtidigt som det satsar på att bygga en permanent månbas för att därifrån utforska solsystemet med både sonder och människor, inklusive en bemannad resa till Mars och en sondutforskning av himlakroppar med potentiellt liv i vårt solsystem.

   B18-Y07: att Piratpartiet ska ta politisk ställning för utvecklingen av ett svenskt centrum för planetär forskning, som möjliggör en bred astronomisk forskning från Sverige, inklusive forskningen av planeter, exoplaneter, utvecklandet av ny teknik samt deltagande i de internationella projekt som idag är bortom vår kapacitet.

   Jag tycker det är två exempel på yrkanden som är visionerande och utmanande och ändå ”fungerar”. Jämför med tex:

   B06-Y04: att Piratpartiet ska arbeta för att EU eller annan överstatlig organisation ska utveckla en lösning för att kommunicera snabbt och effektivt även på avstånd där ljusets långsamma hastighet utgör ett problem.

   I min kritik till just den punkten skrev jag bland annat: Innan vi vet om det ens är möjligt kanske det är för tidigt att tala om att ”utveckla en lösning”. Eller:

   B06-Y07: att Piratpartiet ska arbeta för att rymdbosättning i framtiden blir en möjlighet för alla.

   Jag förstår faktiskt inte varför Piratpartiet ska ha som mål att alla ska få bo i rymden. Det känns ungefär som om Piratpartiet skulle anamma en bostadspolitik som har som mål att alla ska få bo på Östermalm. Eller ja, det är mer praktiskt genomförbart att bygga bostäder åt alla på Östermalm (men det kommer bli jävligt höga kåkar!) än det är att göra det i rymden, men det vore fortfarande orimligt som yrkande. Varför ska vi över huvud taget ha som mål att det ska vara möjligt för alla att bo i rymden? På vilket sätt främjar det vetenskapen och rymdforskningen?

   Jag är för rymdforskning men jag tänker inte rösta för motioner bara för att de innehåller olika permutationer av ”rymden”. Jag tycker inte att B01 och B06 håller, av skäl ovan, men tycker att B18 är en alldeles lysande motion. Den enda punkten jag var tveksam till var B18-Y05 men ändrade mig när jag fick en väldigt bra förklaring av Aki varför tex en månbas är vettigt och nu är jag 100% för B18.

   B18 is good shit, helt enkelt.

  • qeruiem says:

   Just ja, glömde:

   Om det är nåt speciellt yrkande som du anser att jag har fel när jag rekommenderar avslag på i B01 och B06 så får du gärna förklara varför. Jag har ju inte kategoriskt sänkt samtliga yrkanden i de motionerna och det är inte omöjligt att jag kan ändra uppfattning om jag får höra rätt argument. 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: