Svar från tjuvlyssnarna

Det har trillat in svar från på mitt lilla tilltag från våra ledamöter, svar som tyvärr tyder på att många av dem inte är speciellt insatta i problematiken utan bara upprepar vad de själva fått förklarat för sig. Det är trist. Jag tänker citera några av dem här, men håll i minnet att flera har sagt samma saker vilket jag tycker tyder på att de bara upprepar vad de själva fått lära sig

Jag försöker därför alltid förklara så vänligt jag kan på vilket sätt de har fel och varför och jag hoppas att ni andra gör likadant.

Kenneth G Forslund svarade:

Kul grepp för att ställa en fråga på sin spets, men tyvärr har du missuppfattat vad beslutet går ut på. Det är inte innehållet i kommunikationen som ska sparas i sex månader utan att kommunikationen sker och mellan vilka. Alltså från, till, tid, IP-nummer/mobilnummer och typ av kommunikation (samtal/sms/mms/mail).
Trafikdatauppgifterna sparas redan idag, annars skulle inte faktureringen fungera för operatörerna. Nu blir ett tidigare oreglerat område reglerat. Uppgifterna kan endast bli tillgängliga för polis efter särskild prövning och grundkravet är att det ska gälla ett grovt brott (alltså ett brott som i straffskalan har 2 års fängelse som minimistraff)

Jan Ericson svarade (min mor):

Hmm. Med tanke på att datalagringsdirektivet inte lagrar innehållet i din kommunikation alls förstår jag inte riktigt vad du menar.

Min mor (som var först på att haka på eftersom hon gjorde det innan jag ens hunnit blogga om det) svarade snabbt:

Jag bara förekommer nästa steg

Vilket Jan Ericsson svarade på:

Som lagstiftare tar jag ställning i varje ärende. Vet du att de galne mördaren i
Frankrike spårades bland annat genom telefonavlyssning och teledatauppgifter
där man kunde spåra ett mail. Om man inte hittat honom hade han tänkt skjuta
fler i dag….

Det finns två sidor av myntet!

Det har han förstås helt rätt i. Det där med två sidor av myntet. Jan har dock fullständigt fel i att det krävdes den typ av slentrianmässig övervakning av allmänheten för att kunna fånga Muhammed Merah.

 • Merah har suttit i fängelse 2007-2009 dömd för rån.
 • Merah var dessutom redan (ö)känd av franska polisen.
 • Merah har sökt till både franska armén och främlingslegionen men nobbats i båda fallen pga kriminellt förflutet och psykisk instabilitet.

När man undersökte det första offrets e-mail dök Merahs namn snabbt upp som intressant, man fick även in tips från en verkstad som hade fått frågor om hur man tar bort en spårsändare från en motorcykel och sen började man nysta. Inget av det här kräver ett datalagringsdirektiv, tvärt om finns det en risk att datalagringsdirektivet får folk att försöka dölja sina spår, vilket skulle försvåra en motsvarande brottsutredning i framtiden.

Bahnhof har tex gått ut och meddelat att man kommer anonymisera all trafik i mesta möjliga mån (och jag funderar tex allvarligt på att byta till dem enbart pga det) och intresset för tex TOR och andra liknande tjänster har tagit ny fart. Läget kommer säkert normaliseras igen, men jag tror ändå att vi kommer se en ökning av motreationer som, summa summarum, kommer göra datalagringsdirektivet mer skadligt än nyttigt.

Det kommer definitivt vara verkningslöst mot grova brottslingar för de kommer snabbt sätta sig in i hur man kringgår lagringen och erfarenheter från andra länder är att det handlar om väldigt mycket pengar för en knappt noterbar förbättring på 0.002% på uppklarandestatistiken. Frågan är om den siffran ens är så står att den kan anses vara statistiskt säkerställd…

Samtidigt vet vi att det finns en dold samhällskostnad. I Tyskland har man gjort undersökningar som visar att mer än hälften av medbortarna skulle dra sig för att ringa psykologer, drogavvänjningskliniker eller relationsrådgivare pga lagen och 11% har redan avstått från att ringa telefonsamtal eller skicka e-mail pga lagen. Det här är inte kriminella människor, det är helt normala tyska Svenssons (Schmitts?) som ändrar sitt beteende till det sämre pga övervakningen!

Katarina Brännström skriver ett långt svar som samlar de mest populära myterna i ett och samma mail, så jag använder det som mall för fortsatt debunking av de påståenden vi fått höra till leda:

Enkelt uttryckt ska operatörerna lagra uppgifter i 6 månader om:
 
vem som kommunicerade med vem, när och var de befann sig och vilken typ av kommmunikation som användes. Inget innehåll, inget om surfande och inte fråga om generellt övervakande.

”vem som kommunicerade med vem, när och var de befann sig och vilken typ av kommmunikation som användes” tycker jag med lätthet kvalar in som generell övervakning. Man kan bilda sig en uppfattning om åsiktsspridning och relationer utan att ha en aning om vad det egentligen handlar om.

Se på grafen ovan. Jag behöver inte berätta varifrån grafen kommer, vad det handlar om eller någonting annat för att vem som helst ska inse att Marie Axelsson, Patrik Nilsson, Oscar Lundkvist med flera har någon slags koppling till Piratpartiet. Därmed har vi en förmodligen ganska bra uppfattning om grundläggande politiska värderingar hos dessa personer.

I de flesta fallen kommer denna generalisering visa sig vara korrekt och genom att studera flera såna här analyser av metadata och fokusera på de personer som ofta dyker upp i diagrammen så kan man snart skapa sig en väldigt tydlig bild över personernas politiska åsikter, sexuell läggning, intressen etc utan att ha tillgång till någon regelrätt avlyssning av tex telefonsamtal eller innehåll i brev.

Tänk er hur denna information hade kunnat (miss)brukas tex i Sverige innan 1944 när homosexualitet fortfarande var kriminellt eller när feminister ofta förföljdes och arresterades på 1800-talet och en bit in på 1900-talet. På samma sätt innebär datalagringsdirektivet nu ett reellt hot mot journalister, eller mer specifikt journalisternas källor. Datalagringsdirektivet och liknande intrång i privatlivet är ett hot mot demokratin och yttrandefriheten, plain and simple.

Katarina Brännström fortsätter:

Förstår inte din frustration. I så fall borde ju du känna dig kränkt redan idag, då operatörerna sparar exakt samma information ett par månader, för fakturor etc. Vilket också kan användas för att spåra information.

Det är dock en stor skillnad på att spara tillräcklig information för att kunna fakturera respektive att lagra information på detaljnivå. Jag är väldigt skeptisk till att operatörerna tex lagrar mailloggar etc mer än några veckor som regel. Standard i tex UNIX-världen är att man lagar mailloggar i ca 4 veckor, sen kastas de, men jag skulle inte bli förvånad om stora operatörer har dragit ner på den tiden eftersom det blir oerhörda mängder data (och därmed högre hårddiskkostnader) att spara informationen längre än nödvändigt.

På min egen server, som har några få användare (mest vänner och familj) och som jag mest kör för skojs skull, tar en månads maillogar ca 40 MB. Det är inga större mängder disk. 2009 hade Sverige ca 7 miljoner Internetanvändare och om man skalar upp mina siffror och ökar till 6 månaders lagringstid så hamnar man på bortemot 2000 TB data som måste lagras! Bara för mail! Och vissa av våra politiker vill utöka lagringstiden till 2 år, dvs 8000 TB.

Nu handlar det här om text och text kan komprimeras rätt brutalt (mina loggar är tex redan till viss del sållade från onödig information, annars hade det handlat om mer än 40 MB), men rådatat måste ändå hanteras någonstans på vägen och rådata kostar. Administration, backupper, redundant lagring etc kostar också pengar. Sen tillkommer då övriga former av trafikdata som ska lagras förutom mail.

Även om politikerna ”gömmer” kostnaden genom att lägga den på tex ISP:er, teleoperatörer etc så är det ändå en samhällskostnad och pengar som kunde använts till vettigare saker och i slutänden kommer någon få betala. Denne någon är vi användare.

Katarina Brännström fortsätter:

Syftet med en ny lag är ju att bekämpa brott. Ett effektivt och nödvändigt redskap när det gäller allvarlig och organiserad brottslighet. Inga uppgifter som avslöjar innehållet i en kommunikation får lagras. Ej heller vilka hemsidor någon surfat på. Polis och åklagare får inte heller fri tillgång till lagrade uppgifter och endast en bråkdel kan och kommer att begäras ut av brottsbekämpande myndigheter. Resten raderas efter sex månader utan att någon sett dem! Det är alltså ingen generell övervakning av svenska folket!

Jag har redan kommenterat den fantastiska effektiviteten av 0.002% ovan så det behöver jag inte återupprepa.

Siffror från resten av Europa påstår något annat än det Katarina och andra politiker gärna upprepar för att lugna populasen. Genomsnittet för samtliga länder som infört direktivet är att polisen och andra berörda myndigheter plockar ut data från registrena 140000 gånger om året. 140 tusen gånger! De värsta syndarna är Polen (1 miljon gånger) och Frankrike (en halv miljon gånger).

Personligen tror jag inte att det kommer bli speciellt annorlunda i Sverige.

Redan idag får teleoperatörer lagra uppgifter och så sker också. Med nya lagen blir det obligatoriskt i sex månader. Ett strängare krav införs därför vad avser säkerheten. En enskild persons kommunikation kan som regel inte utläsas utan att flera olika operatöreras information sammanställs av myndighet.

Som sagt. 8000 TB. Bara för metadata om mail. Sen tillkommer all annan info som ska lagras. Sen har vi det där med att infon kommer plockas ut slentrianmässigt och det är inte speciellt långt kvar innan flera av oss kommer vara kartlagda på en nivå som snabbt kommer överträffa den kartläggning av medborgarna som Stasi i forna DDR sysslade med.

Katarina Brännström avslutar med:

Sverige är som medlem i EU dessutom skyldig att införa direktivet i svensk lag.

Vi har egentligen också varit skyldiga till att införa avloppsdirektivet, men Sverige tog strid och vann.

Om politikerna var beredda att ta strid för nåt så banalt som avlopp, varför är de inte beredda att slåss för våra demokratiska rättigheter?

Nånting i det här stinker…

17 Responses to Svar från tjuvlyssnarna

 1. Smen says:

  Intressant att notera att nu när Sverige böjt sig fram och dragit ner byxorna, så vilar inte EU på hanen. Tog ju bara en dag : http://svt.se/2.22620/1.2750313/svenskt_smittskydd_hotas_av_eu
  Snart får vi väl se om snuset faller, eller om riksdagens lojalitet till EU tar slut där

 2. Jean Took says:

  Därför att de ledamöter som röstade Ja, utifrån den information som du fått ut genom din e-postkorrespondens, inte förstår att de just ordinerat massregistrering av all elektronisk kommunikation till hela Sveriges befolkning. En enda liten läcka av de gigantiska databaserna och vi är dömda att bli förföljda för varje individs intressen.

  Precis som du säger, stämmer det att faktum att genomgående analyser av metadata till all elektronisk kommunikation i ett samhälle, är det bästa alternativet, av alla alternativ, om man vill massövervaka alla individer i ett land.

 3. Jan Landquist says:

  Bara en stilla undran.
  (”Det beryktade avloppsdirektivet”.) Omtalades i SVT Godmorgonsoffan länk:- [1http://svtplay.se/t/102830/gomorron_sverige]. Någon som vet om det är infört eller ej infört? Finns det några bötespengar som är inblandade i den frågan om så är fallet att det ännu ej är infört? JL.2012.03.22

  • Mattias Karlsson says:

   Sverige har tagit strid om både Avloppsdirektivet och förbudet mot snus och har fått dispens för båda. Samma sak gäller Sveriges smittskydds-regler för import av levande djur som EU menar på är på tok för stränga för att andra länder ska kunna komma in på den Svenska marknaden.

 4. Tor says:

  ”inte fråga om generellt övervakande.”

  Så att masslagra information om hela befolkningens minsta rörelse och deras kontaktnät skulle inte vara generall övervakning. Man tar sig för pannan!
  Egentligen ville Sveriges brottsbekämpande myndigheter att allas position skulle registreras varje minut. Vakna upp säger jag bara.

 5. Bravo Qer.

  Jag har slängt upp mitt mail och några svarsväxlingar på G+ här:

  https://plus.google.com/u/0/118229572466961085902/posts/jjVxtFZzE29

 6. Nicklas says:

  ”Vet du att de galne mördaren i
  Frankrike spårades bland annat genom telefonavlyssning och teledatauppgifter
  där man kunde spåra ett mail. Om man inte hittat honom hade han tänkt skjuta
  fler i dag….”
  Det tycker jag låter lite som ett maffiahot. ”Vi kan inte garantera att det inte händer igen… om vi inte får …”.

  Man kan ju också vända på det. Om nu polisen hade både telefonavlyssning och mailavlyssning, hur kunde han då få få skjuta ihjäl ett antal personer, skottskada halvdussinet poliser och binda upp 300 andra i mer än ett dygn. Systemet verkar inte fungera för att ”förebygga” brott, bara att visa spåren efteråt. Ett exempel är ju bussbombarna i London. Ingen hade den minsta aning innan det small, däremot kunde man följa dem ”baklänges” i flera timmar.
  Systemet genererar så mycket information att det ”viktiga” drunknar i sorlet och bara kommer upp till ytan när man får en ände att nysta i efter att något hänt.

 7. snubben says:

  DLD tänker kanske inte läsa innehållet, men det tänker FRA….

 8. Joe says:

  ”Vi har egentligen också varit skyldiga till att införa avloppsdirektivet, men Sverige tog strid och vann.”

  Samma med Systembolaget och våra införelsekvoter, bägge är mot EU’s standard, Regeringen tog striden om det och vann.

 9. Knut Byeman says:

  Men DLD är ju braaaa ju! Om vi hade haft datalagringen hade man till exempel kunnat klara upp knutbymorden, som ju förblev olösta eftersom polisen inte kunde samla in informationen om vilka som kommunicerat med varandra.
  Eller vänta nu, var det inte så att de kunde få ut den här informationen UTAN datalagringsdirektivet och faktiskt löste morden ändå? Trots att polisen anses helt handfallen utan datalagringen?
  Kan det vara så att riktigt polisarbete går utmärkt att utföra utan DLD-datat, och att det i stället samlas in för andra ändamål, och att hela den här mobben av politiker antingen ljuger rakt av eller är förda bakom ljuset?
  Vi ska inte tro ont om dem bara för elakhets skull. På slutet har de ju inte ljugit om något allvarligt, bara lite allmänt diplomatiskt svammel och förstås det där om en vapenfabrik i saudiarabien som alla kände till men ingen fattat beslut om.
  Så varför skulle vi inte lita på dem nu? Och inte misstänka att de tänker bygga ut DLD till att lagra innehållet i meddelandena nån gång i framtiden, typ femte maj eller så. Givetvis för att någon annan vill det.

 10. Pingback: Tragiken är lika stor som aningslösheten | Sagor från livbåten

 11. Eyeless says:

  ”Resten raderas efter sex månader utan att någon sett dem! Det är alltså ingen generell övervakning av svenska folket!”

  Vad är det då för poäng med att lagra personlig information som ingen ser i 6 månader..? What a waste of space… Visst, man vill ju inte att det ska snokas i ens privata grejer, men när det samlas uppgifter på hög som ingen ändå tar i, börjar man ifrågasätta syftet. Lite som ett skatbo. Fina saker att ha, men inget vettigt att göra av dem.

  Och det låter nästan som att någon manipulerar politikerna så att de inte kan läsa mellan raderna; ungefär som när ett telekomföretag försöker intala sina kunder vilka bra tjänster de har att erbjuda; sedan uppenbarar sig skiten några månader efter att allt är påskrivet och nästintill oåterkalleligt. Tänker på: ”svar som tyvärr tyder på att många av dem inte är speciellt insatta i problematiken utan bara upprepar vad de själva fått förklarat för sig.”

  Gillar: ”Kan det vara så att riktigt polisarbete går utmärkt att utföra utan DLD-datat, och att det i stället samlas in för andra ändamål, och att hela den här mobben av politiker antingen ljuger rakt av eller är förda bakom ljuset?
  Vi ska inte tro ont om dem bara för elakhets skull. På slutet har de ju inte ljugit om något allvarligt, bara lite allmänt diplomatiskt svammel och förstås det där om en vapenfabrik i saudiarabien som alla kände till men ingen fattat beslut om.
  Så varför skulle vi inte lita på dem nu? Och inte misstänka att de tänker bygga ut DLD till att lagra innehållet i meddelandena nån gång i framtiden, typ femte maj eller så. Givetvis för att någon annan vill det.”

 12. Pingback: Tjuvlyssnarna, the end « Full Mental Straightjacket

 13. Pingback: Lite sprit har ingen dött av… « Full Mental Straightjacket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: