Är Internet bara en fluga?

Läste igår på techdirt att The Pirate Bay kan komma att blockeras i Storbritannien. Det vore förstås inte första landet som ger sig på att blockera TPB och det kommer förmodligen leda till samma resultat även den här gången, dvs ett fantastiskt imponerande verklöst slag i luften. Samtidigt har den procentuella andelen P2P-trafik över internet stadigt sjunkit de senaste åren, inte som trappsteg, vilket skulle indikera att blockering faktiskt fungerar, utan som en kontinuerlig minskning.

For years, commentators predicted that it’d be the growth of legitimate services that would bring an end to piracy, rather than legislation and lawsuits from content providers. This data seems to support that conclusion, though correlation is not causation, so it’s difficult to say whether that’s true or not – more studies will be required.

Spotify has conducted a survey that says that 80% of its users fileshare less after signing up

Det är lite ”Vad var det vi sa?” över det och det har till och med gått så långt att självaste DMCA har sagt åt upphovsrättsindustrin att kamma sig och kavla upp ärmarna i stället för att bara gnälla hela tiden.

Det riktigt intressanta med det här är dock att inte nog med att det tagit upphovsrättsindustrin väldigt lång tid att komma ut på banan, alla dessa vilda försök att låtsas som att 1900-talet fortfarande gällde har inte bara varit rätt ineffektivt mot fildelningen, det har dessutom främst skadat dem själva. Det har förstås inte lett till att upphovsrättsindustrin har lärt sig läxan, tvärt om verkar de vara helt fokuserade på att bara öka storleken på sin hammare när saker inte går enligt planen.

Tja, så varför inte bara kunna skita i att bråka och se hur upphovsrättsindustrin sakta demonterar sig själv sönder och samman?

Well, I’d love to. Jag hade föredragit att bara tycka synd om dem, ungefär som jag tyckte synd om Ola för att han i vanmakt såg hur hans levebröd försvann för att han inte längre kunde konkurrera framgångsrikt, men det är inte så enkelt. Det är givetvis hårt att bli utslagen, vare sig det gäller en person eller en industri, men upphovsrättsindustrins ”lösning” är att försöka stoppa utvecklingen oavsett vad det kostar och de skiter i konsekvenserna.

Problemet är inte att upphovsrättsindustrins vilda dödskramper inte kan rädda dem, problemet är att när de fäktar vilt omkring sig så skadar de andra! Det aktuella exemplet nu är förstås ACTA, men det varken började eller slutade där och de bieffekter dessa lagar och regleringar kommer ha på samhället under lång tid framöver är oöverskådliga.

Det som oroar mig nu är att i och med att upphovsrättsindustrin fått igång en jakt på fildelare som brutit mot en del tabun som nu glatt används för att ”styra upp”. Det är utifrån det jag blir lite orolig för när man pratar om att Internet behöver göras om från grunden. Jag håller med om i princip all kritik, Internet är och förblir ett lapptäcke, men jag blir väldigt orolig för hans slutkläm:

We can have areas of the internet that are governed by a global body and run on technologies which are inherently secure, and we can have areas which are known to be uncontrolled.

They can coexist using the same physical networks, personal computers and user interface to access both but they would be clearly segregated such that a user would have to make a clear choice to leave the default safe zone and enter what has been described as ”the seediest place on the planet”.

Jag får väldigt dåliga vibbar av det här, för det jag tror kommer hända i en sån verklighet är att politiker inte kommer kunna låta bli att lägga sig i vilket kommer resultera i att de statligt styrda delarna kommer bli extremt hårt reglerade och censurerade och de ”vilda” delarna kommer bli allt mer undanträngda tills de inte är relevanta längre. På så sätt kommer folks möjligheter till yttrande- och handlandefrihet i praktiken bli extremt begränsade samtidigt som denna kontroll rättfärdigas med ett ”Men ni har ju eran egna lilla lekhörna därborta, stör nu inte de stora barnen”. Någon som läst Tad Williams bokserie Otherland?

I såna fall kommer den framtida Internetutvecklingen till stor del följa rundradions utveckling där man först har en stor diversitet och experimentlusta, där många åsikter och värderingar kommer fram och den statliga kontrollen är låg, men där man sen väljer att ”strama upp” det nya mediet till att bli en mer enhetlig och tydlig megafon som speglar ”samhällsintresset”.

Det som talar emot denna totala kontroll är att på samma sätt som kontrollen över rundradion bara kunde uppnås genom att det gjordes på en nationell skala så måste Internet kontrolleras på en internationell skala. Det är förstås ingen slump att man tex använt sig av trade agreements för att försöka tillförskansa sig den kontrollen men en kedja är dock inte starkare än dess svagaste länk och när vissa länder nu börjat skruva oroligt på sigfaller förstås denna totala kontroll som ett korthus. Fast även om just ACTA-striden förmodligen/förhoppningsvis kommer vinnas så betyder det inte att kriget är vunnet. För det krävs det att de som har makten förändrar hela sitt synsätt på Internet och börjar värna om fördelarna i stället för att fokusera på nackdelarna.

Därför tycker jag det är hoppingivande att Hollands regering börjat tänka på det otänkbara; att faktiskt luckra upp upphovsrätten för att anpassa den till 2000-talets verklighet. Om bara motsvarande omtänk kan dyka upp vad gäller censur, kontroll och övervakning så tror jag Internet har en sportslig chans att överleva på lång sikt, men för att vi ska kunna transformeras fullt ut från ett industri- till ett IT-samhälle krävs det att teknikutvecklingen inte motarbetas.

Den nuvarande trenden är dock att ju snabbare teknikutvecklingen går och ju mer gamla värderingar och samhällsstrukturer utmanas, dess starkare har politiker och andra makthavare slagit ner på Internet och det fria ordet.

Den utvecklingen måste stoppas och reverseras, annars blir nog inte Internet mer än en fluga trots allt.

5 Responses to Är Internet bara en fluga?

 1. smen says:

  Jag måste säga att jag har fått tänka om. Att internet bara skulle vara en fluga, är sett i backspegeln en väldigt skarp analys, från en tid då vi andra sprang i lyckorus och utövade vår nyvunna frihet. Fri kommunikation, oreglerad åsiktsyttring. Att vi kunde vara så naiva att tro att makten bara skulle titta på.

  • qeruiem says:

   Hm. Tänka om. Tänk om…

   Du gav mig ett uppslag. Ska försöka förfölja den tanken to da bitter end och faktiskt realisera det till en post. 🙂

   Men vilken vinkel? Vilken tidsepok? Fakta eller fiction? Smurf eller Gargamel?

   En av de där sakerna jag skulle göra om jag var ekonomiskt oberoende; skriva mer…

 2. Nils Tenmann says:

  Inte sagt som någon mer precis och särskilt viktig kritik mot just dig ”tångströjan”, för du pekar ju själv ut huvudmotståndarna just för tillfället, Upphovsrättsindustrin och dess strukturomvandlings problematik samt lagstiftande organ och dess överordnade representanter ”politikerna”.

  Det grundläggande mentala problemet är att vi alla handlar, dvs tänker genom topiker för att nu åter tjata om den självkritiska handlingsform som kallas retorik och till skillnad från alla andra handlingsormer och kundkapande former pågår här och nu, i mitt skrivande, och i sinom tid ditt läsande. Vi talar/beskriver om/något samtidigt som vi visar upp något annat som mer eller mindre sällan, likt vår allmänna dygd, visar att vi ”lever som vi lär”, utan som oftast genom rättfärdiganden och efterhands-rekonstruktioner, ”lär som vi lever”.

  Istället för att se möjligheter och existensformer i utveckling slåss URI för sin överlevnad med alla till buds, ideologiskt/politiskt å polisiärt/militärt, stående medel genom förlegade begrepp. ”Politikerna”, som vi alla andra mer eller mindre, handlar också genom förlegade topiker av förgivettagna begreppsligheter som illa begriper situationen de/vi befinner oss i.

  ”Handlingskraftiga” som de måste framstå, handlar de med gårdagens ”visdom” i god tro och vi ”framsynta”, med en del livserfarenhet säger, som ordspråket alltid sagt som en existentiell sanning: ”Vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter.”

  (Härför som exempel, se svtplay ”Framtidens IT 2020 del 1 å 2” [om jag ändå kunde lära mig att länka som folk!])

  Men även om vi på olika sätt, du och jag, ser oss som ”framsynta” relativt det vi här talar om, är vi också nödgade att tala genom givna begreppsligheter, topiker, av mer eller mindre oreflekterade förgivettagenheter. Utan att ta något för givet skulle vi inte kunna leva och jag är benägen att påstå, att det är därför vi är till för varandra språkbrukandes – den ene ser vad den andre omedvetet tar för givet och blir de inte överens om, att sålunda handla och tänka, måste samtalet stämma dem båda i gemenskap på annat vis.

  Jag menar, att din kritik av ”politikerna” visserligen är korrekt, men att du gör det till ett större problem än vad det är, på grund av att du tänker genom ett förlegat politik begrepp. Så långt som PP har manifesterat sig konventionellt i parlamentariska val, har PP å du i den mån din strävan sammanföll med PPs, handlat politisk som man bör i en gammal världs (o)demokratiska ordning… det förefaller mig som om PP (och du) är tillfreds med den formellt gällande parlamentariska ordningen, att den är ”demokratisk” nog i sin bestämda form, och att den tid som talar för er talar för sig självt, varför folk, förr eller senare, inser att på PP ska man rösta, så fixar PP lagar och regler som vi kan leva med.

  Någonstans i bakfickan ser du i PP en, med er insikt om och i internet uppdaterad, mer folkligt deliberativ demokrati, politisk mobilisering och förankring, som skillnaden i jmf med de andra partierna… men inte i ett perspektiv som även upphäver grundformen för det politiska uttrycket hittills i historien, nämligen staten som sådan.

  Jag sade, ”du gör problemtet större ä vad det är”… och med det menar jag inte att ”problemet” är litet. Tvärtom, mycket större än vad piraterna hittills visat sig förstå i sitt organisatoriska uppbyggnadsarbete – vad jag kan se.

  Du vet att URI med politikers hjälp kommer att uppnå kortsiktiga vinster, som göra Internet till en dagslända, om inte ett aktivt dagligt motstånd bedrivs. Formerna för detta måste fantasifullt diskuteras och experimentellt utvecklas genom utomparlamentariska aktioner och civila aktiviteter för de kortsiktigt parlamentariska övergångsmålen men samtidigt i ett perspektiv av att göra det utomparlamentariska till huvudformen för maktutövningens decentralisering.

  ”Livet e en fest, håll me om de, folk å fe…” ”Bättre lite skit i hörnen än ett rent helvete.”

  ”Som fisken i vattnet” eller Hamas i Gaza måste PP bli aktivt behjälpliga i folks vardag med handhavandet av kommunikationsverktygen och dess kvalitativa vidareutveckling. Unga ”barfota” pedagoger och ”hemhjälpspolitiker”, vilka vid sidan av huvuduppgiften att meddela hur kommunikationsteknologin utvecklas å fungerar, med fördel kan komplementeras med att vara gamlingar behjälplig med allt annat som tillhör vardagens sysslor för en äldre.
  Uppgiften är närstående och kortsiktigt till för den parlamentariska kampen om väljare.

  Den äldre generationen kommer alltid behöva hjälp med att uppdateras kommunikativt politiskt gott och väl till de 75 och omsorgen om dem kommer att bli sämre och sämre omhändertaget öht, om inte ”framsynta” pirater finner former för att hugga i.

  ”Hela Sverige måste leva”. Urbaniseringsprocessen kommer avta med vikande inkomstmöjligheter i storstaden. Landsbyggden och småorten kommer mer och mer bli en fråga om liv eller död. Decentralisering av politik och egenmakt går hand i hand med en teknikutveckling där ”litet är mäktigt och vackert”. ”Kognitiv radioteknik” och back up-tekniker för energisystem och kommunikationssystem öht är säkerhetsövervakning på folknivå.

  Sist men inte minst. För överskådlig tid är piraternas egna blogar inte oviktiga men underordnat vikten av direkta sakligt kritiska men icke-antagonistiska kommentarer av politikblogs från strategiska allianspartners, rimligen i första hand MP och F!. Deras totalitära och fundamentalistiska käpphästar får inte skymma sikten och avhålla pirater från att gå i argumentatorisk närkamp med dessa organisationer.

  Alliansplattformen som hägrar består i att det pågående paradigmskiftet utgörs av att den produktionsmaktsordning som hittills burit historiens utveckling är på väg att underordnas reproduktionens intressesfär i alla dess aspekter av vad återskapande av livsbetingelserna kommer att handla om. Tillväxten kommer mer och mer formuleras som en fråga om återväxt.

  Den insikten bär ännu bara PP; MP; F! inom sig på olika vis. F! måste förstå att den så förhatliga könsmaktsordningen inte är en fråga om kön och patriarkat, dessa förtecken är bara resultatet av att reproduktionssfären varit underordnad produktionsfären målrationalitet, vilket är det samma som, att livets mening reducerats till arbete istället för att nödvändighetens arbete reduceras för en självändamålad verksamhet i frihetens rike.

  Viss är historien full av byggnader som exempel på fallos storhet och herremakt i kulturella variationer, men grundtemat är trots allt olika uttryck för något allmänmänskligt gott, nämligen att med vår strävans livsverk visa att vi efter gällande preferenser velat ”göra så gött én bara kan”.

  Ingen har framtidens glasögon på sig när vi ser bortom horisonten. Vi måste gå närmare för att se vad som finns att se längre fram genom backspegeln.

 3. manen says:

  amen.

  till blogg-inlägget då, inte ovanstående.

 4. Mikael says:

  De vill inte ha Internet, de vill ha mononets. När webben var ny, och massanvändandet av Internet tog fart, så var det många som aldrig publicerat sig som gjorde hemsidor. Kanske en apful sida på geocities, men det var skapande och kommunikation och delande med sig av tankar, analys och kunskap. Epost underlättade enormt att hålla kontakt med familj och vänner långt borta. etc etc. Det var förhållandevis öppet. Nu, när ändå många har rätt lång internetvana, så använder många bara några få monolitiska client-server system, såsom FB och Google. Lite som förr när det fanns två tv-kanaler och tre radiokanaler. Märkligt…
  Men p2p och federation kanske blir mass market. Billiga små askar med fri programvara. 🙂

  Apropå flugor… vi behöver flugor på väggarna för att hålla koll på de där anti-demokratiska rörelserna (ACTA et al) 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: