Peak civilization

Det pratas ibland om peak oil som den där domedagen då civilisationen kommer gå under, precis som att bristen på bränsle (ved) för matlagning etc var en starkt bidragande orsak till att Tikals civilisation förföll och till slut kollapsade. Jag tror inte på att peak oil kommer vara det allvarligaste problemet vi har framför oss, det finns mycket värre resurstoppar som troligen kommer kräva mycket mer av oss än bara en relativt sett lättare omställning från en energiform till en annan, men allt eftersom vi bokstavligt talat bränner oss igenom energiform efter energiform kommer det här bli ett allt större problem eftersom mänsklighetens energihunger just nu ökar med ungefär 2% per år. Till detta kommer att vi snart kommer börja få problem med att även olika råmaterial börjar ta slut och det kommer verkligen ställa oss inför allt svårare utmaningar. May you live in interesting times.

 • Peak oil: Nu. Eller ja, det tvistas lite om huruvida vi redan passerat peak oil eller om den kommer infalla så sent som 2020, men faktum kvarstår att det antingen har hänt eller kommer ske rätt snart och eftersom olja står för ca 34% av världens energiproduktion och är den primära driftkällan för våra transporter kommer det här påverka i princip alla i hela världen.
 • Peak gas: Vi befinner oss på platån nu, vilken kommer börja dala nånstans nästa decennie. Naturgas är också en stor energikälla och står för ca 21% av världens energiproduktion så man kan väl konstatera att när olja och gas börjar dala på allvar handlar det alltså om mer än hälften av energiproduktionen som på sikt kommer börja försvinna.
 • Peak coal: 2025-2030. Dvs lagom till att vi förhoppningsvis börjat hämta oss från peak oil och peak gas börjar alltså nästa stora energiform dala. Kol står idag för ca 25% av all energiproduktion vilket betyder att ihop med olja och naturgas handlar det om ca 80% av världens energiproduktion.
 • Peak uran: 1980-?. Uran fungerar inte som klassiska fossila bränslen så gränsen blir väldigt mycket mera flytande. Dels kan uranavfall upparbetas för att frigöra nytt bränsle vilket har potential att öka energianvändningen från uranet med upp till 60 ggr och dessutom minskar lagringstiden för avfallet från de fullständigt bindgalna 100.000 åren till inte fullt lika vansinniga några tusentals eller hundratals år och dels kommer framtida reaktortyper som det forskas på idag vara mer effektiva än dagens, vilket troligen betyder att dagens avfall, även om det är upparbetat, återigen kan bli framtidens bränsle. Det gör att peak uran mer är en politisk gräns än en fysisk och när energibristen börjar bli akut smärtsam misstänker jag att kärnkraft (på kort sikt förmodligen i form av uran och på längre sikt förhoppningsvis snarare torium) kommer få en snudd på explosiv (förhoppningsvis inte bildligt talat) renässans.
 • Peak copper: 2025-2100. Precis som uran är peak copper svårare att definiera eftersom det inte är en finit engångsresurs på samma sätt som fossila bränslen. När priset går upp blir det också mer intressant att återvinna (och, tyvärr, stjäla) vilket förstås gör det svårare att verkligen säga när det kommer bli kopparbrist. Det stora problemet med koppar är dock att koppar används till i princip allting som har med elektricitet att göra, kablar i hus, kretskort i datorer, TV-apparater och annan elektronik, bilar, ficklampor, mobiltelefoner etc och det är inte alltid helt lätt att ersätta kopparen med alternativ vilket gör att kopparbrist kommer slå väldigt hårt mot dagens samhälle, inte minst IT-system och liknande.
 • Peak tin: Typ igår. För många kan jag tänka mig att om man pratar om tenn så tänker de på gamla tennmuggar, -tallrikar och -bestick, men tenn är också ett ämne som är oerhört viktigt för elektronikindustrin. Varje gång någonting löds (vilket, återigen, är fallet för all elektronik som datorer, mobiltelefoner, TV-apparater, bilar, you name it) så används så kallat lödtenn, dvs tenn som är legerat med diverse andra metaller. Även tenn kan givetvis återvinnas, men eftersom tenn är en ganska ovanlig metall innebär det ändå att den mängd som finns i omlopp ändå riskerar att bli en flaskhals för teknikutvecklingen.
 • Peak lead: Nånstans runt 2050. Fast det är kanske lika bra med tanke på att skiten är ohälsosamt att hantera och kan orsaka rätt rejäla miljöskador om det kommer ut i naturen. 😛
 • Peak Lithium: Om ca 10-50 år? Lithium används i i princip alla moderna, energitäta batterier som används i tex mobiler, laptoppar etc. Om de bara användes där skulle förmodligen de reserver vi ha räcka så pass länge att det inte är ett problem vi behöver bry oss om på flera decennier, men problemet är att i princip alla el- och hybridbilar som sakta blir allt vanligare på våra vägar också använder lithiumbatterier. Kritiker till elbilar hävdar gärna att det är en återvändsgränd just för att lithiumet inte kommer räcka speciellt länge, men det pågår redan forskning på alternativa batterityper så förhoppningsvis kommer lithiumet räcka tills det kommer bättre alternativ plus, förstås, att även lithium går att återvinna.
 • Peak gold: Om ca 20 år. Det här är ännu ett problem för tex elektronikindustrin. Guld används på väldigt många ställen för att det inte kan oxidera och brist på guld kommer definitivt vara ett mer utbrett samhällsproblem än att det blir jävligt dyrt med vigselringar.
 • Peak phosphorus: 2030? Fosforbrist kommer bli ett problem minst lika stort som energibrist eftersom fosfor används i all konstgödning. Utan fosfor kommer vi helt enkelt inte kunna garantera mat till alla människor och 2/3 av mänskligheten riskerar svält inom 50-100 år.
 • Peak water: flytande (förlåt). Peak water handlar inte om att vi gör slut på en resurs (eftersom vatten inte kan förbrukas utan är i ett ständigt kretslopp) utan att vi förorenar vatten snabbare än det hinner renas i naturen. Vattenbrist är ett väldigt lokalt fenomen vilket slår väldigt ojämnt över världen, men om den nuvarande utvecklingstakten fortsätter kommer 1.8 miljarder människor ha akut vattenbrist år 2025 och 2/3 av världens befolkning kommer lida av vattenbrist. Vattenbrist orsakar svält, hälsoproblem (tex pga att man inte kan hålla sig ren) och kommer därmed leda till konflikter som kan trappas upp till krig.

De närmaste decennierna kommer alltså bli politiskt väldigt, ehm, intressanta när en allt större befolkning måste dela på allt mindre resurser. Många av de här problemen borde vi tagit på allvar redan för 10-20 år sen (senast) men pga nästan kriminell naivitet och populism hos politiker och makthavare så har problemet konstant sopats under mattan och det som ”bara” hade lett till en tvångsmässig kollektiv sänkning av levnadsstandard och kanske barnbegränsning i stil med Kinas riskerar nu att resultera i ganska allvarliga konflikter och politiska spänningar i världen.

Möjligen leder allt detta till och med till att vi snart får uppleva peak civilization och, kanske ännu värre, peak freedom. Just peak freedom har vi kanske redan passerat och det var faktiskt det som var inspirationskällan till den här blogposten.

(alla procentsatser för hur mycket energi som kommer från respektive bränsle kommer för övrigt från den här pdf:en)

21 Responses to Peak civilization

 1. steelneck says:

  Har du tänkt på att bla. vi i Sverige har recptet mot befolkningsökning, räknar vi bort invandringen de senaste 40 åren hade vi haft en tämligen stark befolkningsminskning. Medicinen jag talar om kallas utbildning och levnadsstandard, denna ”beska” medicin är särskilt effektiv när den ”drabbar” kvinnor.

  Sedan är det också en myt att teknik, utveckling osv. automatiskt skulle leda till ett ökat resursslösrei. Hade vi levt som för 100 år sedan så hade vi gjort slut på världens resurser för länge sedan. Så för min del så hoppas jag att utvecklingen i Kina, Indien och Afrika går fort, gärna mycket fort. När då de börjar ta den där ”beska” medicinen så närmar de sig oss på alla vis, no more cheap workforce, och det innebär i sig en hel del ”homesourcing” vilket drar ned på dagens sinnesjuka transportcirkus runt vår glob samtidigt som hemflyttande tillverkning inte flyttar hem till gamla tiders skitiga fabriker. För miljön innebär det dubbelvinst, samtidigt med en vinst för miljarder människor.

  • qeruiem says:

   Jo, det finns ju en orsak till att mycket av den framgångsrika U-landshjälpen vi ser idag är småskalig, riktar in sig på bynivå i stället för nationsnivå och främst hjälper kvinnorna, tex mitt favoritexempel där byar elektrifieras genom att man inte bara bidrar med solceller, batterier och enklare utrustning som lampor, radioapparater etc utan, förmodligen det viktigaste, lär KVINNORNA hur man kopplar samman och bygger upp dessa ad hoc-elnät. Det ökar livskvalitén, ökar bildningsnivån, förbättrar kvinnornas status i samhällena vilket bland annat hjälper till att bromsa just befolkningsökningen. Bra skit.

   Och visst är det så att det inte är en lösning att backa teknikutvecklingen. Skulle vi plötsligt börja leva som på 1700-talet skulle majoriteten av vår befolkning förmodligen svälta ihjäl första vintern. Hurra, eller nåt. Det är väl det som är det som oroar mig mest; när vi når peak fosfor kommer det vara ett rejält baksteg för jordbruket som kommer kicka oss tillbaka flera generationer i produktionsutveckling. Det kommer bli en brutal utmaning att hantera även för oss i Sverige som annars tex förmodligen kommer drabbas relativt lindrigt av både peak energy och peak water. Vårat jordbruk är definitivt väldigt beroende av fosfor, likt de flesta jordbruk i I-länderna, och det finns ingen vettig ersättare. Kan vi skala upp jordbruket tillräckligt för att ersätta den lägre produktiviteten och hur hanterar vi att detta kommer göra maten markant mycket dyrare än vi är vana vid?

   • steelneck says:

    Jag menade snarare så här: Om vi alla värmde vår mat och våra bostäder med ved, så skulle vi bränt ned all skog för länge sen. Detta även om vi bara ser till lilla glest befolkade sverige. Teknik har gjort oss betydligt energieffektivare, samtidigt som vi använder fler energikällor och framförallt så har vi fortfarande mycket kvar att utveckla på det området. Även villor norr om polcirkeln kan få uppemot hälften av sitt varvatten genom solfångare tex. Denna typ av mer hållbar teknikutveckling ligger än så länge bara i sin linda och är troligen något som kommer att accelerera framöver. Jag är faktiskt optimist, men dock bekymrad över Kina och Indien eftersom det fortfarande är länge kvar innan de på allvar börjar utvecklas positivt, framförallt beträffande Indien.

    De länderna ligger mitt i sin industriella revolution, som dock går betydligt fortare än när vi gick igenom samma period genom att de kunnat kopiera oss (kopimism) och inte sas. behövt återuppfinna hjulet. Deras industrialism är inte fullt så skitig som den vi hade när vi befann oss i samma utvecklingsfas. Många av våra irrvägar kommer de inte att beträda genom denna kopimism. De behöver inte heller komma ikapp oss i denna utveckling innan vi börjar se homesourcing genom att utvecklingen inte står still. Fysisk produktion blir allt mer automatiserad och standardiserad, därmed allt mindre beroende av billig arbetskraft. Någon gång i framtiden så kommer vi att kunna börja betrakta vissa fabriker som en gigantisk RepRap, en skrivare dit man sänder ”utskriftsjobb” med ytterst litet behov av mänsklig arbetskraft.

    Denna utveckling kommer att få enorma geopolitiska konsekvenser, för då handlar produktion mer om transportoptimering och närhet till råvaror, än till arbetskraft. Miljömässigt kommer det att innebära en stor vinst mot idag, mycket stor i större skala. Men det kommer att att uppstå mycket ”gnissel” under vägens gång. Någon större råvarubrist tror jag inte riktigt på genom återigen anpassande utveckling, för enskilda exempel under kortare perioder ja, i synnerhet för med anpassningssvårigheter, men inte på längre sikt i stora drag.

 2. Fredrik says:

  Jag vill påstå att Peak Freedom inträffade den 11:e september 2001.

 3. Jobbig sammanställning som leder till jobbiga slutsatser. Men jag kan tyvärr inte hävda att du har fel, annat än kanske lite på tidpunkterna.

  Trenderna är tyvärr alldeles för tydliga och även om vi, med ny teknik, lyckas avvärja/hantera ett par av områderna så kvarstår grundproblemet med ”Peak Freedom” och ”Peak Civilization”.

  :-/

  • qeruiem says:

   Indeed. Vilket jag helt enkelt blev ”tvungen” att ge mig på med i en blogpost… O:-)

  • steelneck says:

   När det gäller Peak Civilization så finns det faktiskt en del forskning kring hur den utvecklings-cykeln går till och hur det avlöpt på en del historiska platser. Man bör dock tänka på att detta inte är globalt, att det handlar om avgränsade civilasationer. Kort sagt följer det i stort Platons mönster, en växande byråkrati av bekväma ”apparatniks” som tillslut får civilasionen att bli handlingsförlamad och bara administrerar ett växande elände. Framförallt vill jag komma ihåg något djuplodande jag läste om någon sydamerikansk civilasions uppgång och fall, men tyvärr har jag inga länkar.

   Ser man jorden som en enda civilisation, så skulle jag nog snarare hävda att vi befinner oss i början av den utvecklingen (globalism), inte slutet.

 4. Pingback: Peak freedom « Full Mental Straightjacket

 5. C Magnus Berglund says:

  +1 på att Peak Fosfor är ett av de svåraste problemen. Här står vi vid ett viktigt vägskäl och hur vi än väljer kommer det att kosta.

 6. Nils Ivar Tenmann says:

  Det märkliga med er pojkar är att ni inte ser hur religiöst ni förhåller er till argumentationens valda premisser. Så länge man har flera sätt att välja ta livet av sig är friheten inget att vara rädd för. Tvånget att välja följer med oss in i döden.

  Det roligaste vi människor helst sysslar med så fort det låter sig göras är att snackas vid. Har vi inte massa skit att prata finns det heller inget skit i tillvaron att prata om. Inte slutar vi snacka för det. Vi får bara lite mer underlag till att prata om det som är göj. Så istället för att stoppa huvudet ner i soptunnans realiteter, vilka vi inget vet något om när det kommer till tron på oss själva, och börja snacka om varför vi ganska snart som barn gör kvitt tron på tomten men inte den naiva tron på Gud, varför hänger han och alla hans beläten kvar och dinglar framför våra nunor? Är det inte dags att mogna på samma vis som vi gjort för länge sedan i vårt förhållande till nissen?

  Den närmaste framtiden kommer alltfler komma underfund med att sekularismen var en religionsperiod människorna var tvungna att genomleva för att lära sig förstå sig själva som varelser. Bric-länderna kommer inte behöva ägna sig åt att öht ställa sig frågan hur tillvaron är uppbyggd. Det vet världen redan. Därmed kommer de tidigare än västerlandet börja ägna sig åt huvudsaken, nämligen att klura ut hur man gör för att bäst roa varandra. På det hela taget kommer tillvaron bli ganska munklik, fast på mycket olikt vis, om man ser energiomvandlings-mässigt på saken. Lyckligt vis är jag inte med då längre.

 7. De flesta kommentarerna här om ”Peak XUZ” verkar ha glömt bort geologi-lektionerna i skolan.

  Man glömmer bort att tänka på att vår planet Jorden, inte är ett slutet system, utan ingår i ett större kretslopp, i första hand inom vårt solsystem, i andra hand inom de närstående solsystemen, i tredje hand inom vår del av vår galaxarm, i fjärde hand inom vår galax Vintergatan o.s.v. Tidsperspektiven vi talar om här är från några tiotals år till hundratals miljoner år.

  Det finns oändliga resurser i rymden, ex-vis i asteroid-bältet mellan Mars och Jupiter. När man säger att någonting är ”Peak XYZ” så har man inte läst på. Ex-vis här kan man lära mer: http://spacemonitor.blogspot.com/2007/06/why-mine-asteroid-belt.html
  http://www.rymdenidag.se/

  Vill man lära mer om geologi så kan man ex-vis kolla in de utmärkta CBC-dokumentären Geologic Journey eller National Geographic’s ”Earth’s Geologic Journey” och Journey to the Planets”, BBC’s ”The Incredible Human Journey” och ”Amazon with Bruce Parry”, för att nämna ett fåtal.

  Nej, domedagen kommer inte i morgon..Vi får tyvärr skjuta på den några miljarder år framåt…(OBS IRONI) 🙂

  • qeruiem says:

   Att det alltid kommer finnas diverse råvaror är sant, ja, men våran civilisation bygger rätt hårt på att de inte bara ska finnas utan att de ska vara lättillgängliga med. Det är ju samma sak som att oljan inte kommer ta slut, men vid någon punkt blir det energimässigt så pass dyrt att få fram oljan att det snabbt närmar sig ett nollsummespel energimässigt. Långt innan dess har det dock redan blivit ekonomiskt olönsamt…

  • Erik Levin says:

   Att sväva ut i yttre rymden och börja borra i asteroider är en helt osannolik lösning för de kommande decenniernas råvarukriser. Läs gärna:
   http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/10/why-not-space/

   Däremot solljus, som jorden fullständigt badar i, tror jag att vi skulle kunna bli betydligt bättre på att utnyttja.

 8. C Magnus Berglund says:

  När jag har kommit hem från Skåne så sitter jag naturligtivs och kollar upp alla RSS osv, och hittar då en liten trevlig artikel:
  http://www.psfk.com/2012/01/electric-car-batteries-energy-storage.html

 9. Pingback: En energilös politik – del 2 « Full Mental Straightjacket

 10. Pingback: Motion till vårmötet: En kraftfull energipolitik för Piratpartiet « Full Mental Straightjacket

 11. Pingback: Motioner rörande Piratpartiets politik: del 3 » Emil Isberg

 12. Pingback: Glödlampskonspirationen eller Vem delade ut foliehattar på SvT? « Full Mental Straightjacket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: