Motion B02 – Humanism som ideologisk grund – innehåll

I en serie gästblogginlägg behandlar jag den motion på Piratpartiets pågående medlemsmöte som är en särskild hjärtefråga för mig – Motion B02: Humanism som ideologisk grund.

Det första gästinlägget igår hos Klara Tovhult handlade om bakgrunden till motionen. Dagens inlägg behandlar motionens innehåll, imorgon kommer jag hos Magnihasa att gå igenom några vanliga frågor om motionen. Avslutningsvis kommer jag på söndag att göra en kort sammanfattning under rubriken ”Att navigera bland alla yrkanden”.

Piratpartiet är en brokig skara människor. Det konstaterar motionen i själva brödtexten:

Genom åren har det förekommit många debatter om huruvida vi ska bredda oss och i så fall hur och i vilka frågor. I en brokig skara med lika många socialister som liberaler enade kring ett fåtal frågor kan uppgiften att hitta en bred gemensam ideologisk värdegrund tyckas omöjlig.

Ändå finns det uppenbarligen något som vi är beredda att lägga våra ideologiska ursprung åt sidan för. Det vi vet säkert är att man som pirat har värderingar som prioriteras högre än de värderingar som traditionellt sett förknippas med socialism eller liberalism.

Piratpartiets tvärpolitiska hållning är partiets själ och hjärta:

Att luta sig mot socialism eller liberalism som ideologisk värdegrund blir i praktiken ett sätt att utesluta det breda tvärpolitiska engagemang Piratpartiet inspirerat till. Eftersom partiet i grunden har en inkluderande filosofi både i praktik och princip behöver vi därför tänka i andra spår än den traditionella höger-/vänsterskalan.

Så vad är då slutsatsen?

FÖRESLAGEN LÖSNING: En grundläggande humanistisk inställning till politiskt ställningstagande i enskilda sakfrågor, kan fungera som en gemensam värdegrund för Piratpartiet och sätta ramarna för utvecklingen av partiets politik.

Jag tror att det skulle ha en enastående psykologisk effekt för ett så splittrat parti som Piratpartiet, att ha ett samlande begrepp som vi ställer oss bakom. Som vi kan definiera själva vartefter. Begreppet humanism fyller en sådan funktion.

Motionen om att anta humanism som ideologisk grund har uppenbarligen slagit an en sträng hos många pirater, med tanke på det enastående stöd den fått och att 66 % av de röstande stödde motionen i våras.

Jag tror att effekten av att samla partiet bakom ett ideologiskt och värdebaserat ställningstagande inte kan överskattas. Miljöpartiet skulle – säldöden till trots – aldrig lyckats fånga upp och hålla samman sin brokiga aktivistskara, om de inte tillsammans (i början ofta under brottningsmatcher) vågat ena sig värderingsmässigt bakom en gemensam fana. Samma gäller för de andra partierna.

Vad ”kristdemokrati” eller ”socialdemokrati” är för något var inte lika tydligt innan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna vartefter definierade begreppen. Andra exempel kan vara Miljöpartiets ”ekologism” eller Piratpartiets ”humanism”. Begreppen formas efter hand av de som använder dem.

Jag vill varna för att läsa in en massa undermeningar i ordet humanism, som om vi ska ”anta” en ideologi som någon annan formulerat. Snarare handlar denna motion om att identifiera den ideologi vi redan har, under ett begrepp som passar bra för detta. Begreppet “humanism” syftar för Piratpartiet på den ideologi vi har. Tro inte att det är betydelselöst att sätta ett ord på det.


Det var väl aldrig det där med sjörövare som var poängen?

Därefter kommer ett ställningstagande kring Piratpartiets ideologi, som nästan är som poesi i mina öron:

Den grundläggande värdering som finns i partiet redan idag tycks vara respekten för individen och omtanke om människor och deras rättigheter.

Piratpartiet har tagit klar ställning för pluralism och mångfald; rätten att bejaka särskillnader i kultur, religion, idéer och livsstilar, så länge som detta inte kränker någon annans motsvarande rättighet. Humanismen omfattar dessa värderingar utan att styra politiken i traditionell höger- eller vänsterriktning.

Jag vill även rikta uppmärksamheten på en formulering i ett av motionens yrkanden:

Piratpartiet har religionsneutral humanism som värdegrund, med mänskliga behov, värderingar och mångfald som utgångspunkt.

I sin strävan för denna värdegrund utgår partiet från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.

Detta är Piratpartiet för mig. Ovanstående formuleringar gör mig stolt över att vara pirat. Mycket mer stolt än enstaka ställningstaganden i sakfrågor kring upphovsrätt eller FRA-lagen.

Samtidigt utgör dessa formuleringar om Piratpartiets humanistiska ideologi, den värdegrund utifrån vilken vi tagit ställning i frågor kring upphovsrätten och övervakningssamhället. Det är en värdegrund att utgå från i den framtida breddningen av partiets politik. En värdegrund att definiera, att vidareutveckla, att diskutera kring, att förenas bakom.

infallsvinkel (Torbjörn Wester)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: