En röst på Sverigedemokraterna är en bortkastad röst

Fick ett tips om en rapport på 36 sidor som heter ”Från maktens rätt – till rättens makt” med undertiteln ”Rapport om Sverigedemokraternas invandringspolitiska handlingsprogram”. Det var en mycket intressant, men lite mastig, läsning så jag tänkte summera den för de som inte riktigt känner att de har tid/ork att läsa allt men ändå vill veta mer om Sverigedemokraternas invandrarpolitik. Rapporten öppnar direkt i förordet med att konstatera (sida 3):

Denna rapport visar konkret hur Sverigedemokraterna (SD) konsekvent och på punkt efter punkt avser att åsidosätta de svenska grundlagar, främst 1 kap. 2 § regeringsformen, som garanterar oss vår rätt till likabehandling och skydd av lagen. SD avser också att eliminera betydelsen av FN:s Genèvekonvention om de mänskliga rättigheterna, liksom Europakonventionen om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.
Dessa är internationella rättsakter som Sverige ratificerat och som därmed står över Sveriges egna grundlagar.

2 kap. 23 § regeringsformen stadgar att ingen lag får stiftas som strider mot Europakonventionen.

Ett genomförande av SD:s politik förutsätter därutöver att Sverige lämnar både FN och EU. Men inte ens så drastiska åtgärder medför att vi kan frånerkänna världssamfundet dess rättigheter att genom FN-stadgan kräva respekt för de mänskliga rättigheterna.

Antingen omfattas alla av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Eller så lämnar vi människor oskyddade mot kränkningar och förtryck

Det är ord och inga visor och resten av rapporten är egentligen bara bevis för varför detta påstående är sant. Men inte bara SD får en skopa i rapporten, den nuvarande regeringen läxas också upp (sida 3, längre ner):

När integrationsminister Nyamko Sabuni i augusti 2010 krävde olika regler för hur ”vi som föder barn i Sverige” (citat av Sabuni i en SR-intervju Studio ett 2010-08-17) och föräldrar med utlandsfödda barn ska underkastas olika regler för föräldraledighet, är det ett exempel på att bortse från likabehandlingsprincipen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, liksom principerna i Barnkonventionen. Därutöver säger FN:s flyktingkonvention att flyktingar ska ges samma behandling som statens egna medborgare i fråga om understöd och bistånd från det allmänna.

Sverige har via artikel 23 & 24 i flyktingkonventionen förbundit sig att tillerkänna flyktingar samma behandling som statens egna medborgare beträffande socialförsäkring, moderskap och familjeförsörjningsskyldighet, liksom varje annan situation som täcks av socialförsäkringarna.

Nyamko Sabunis förslag att vi ska behandla utlandsfödda barn på annat sätt än barn födda i Sverige, blir därför jämförbart med grundprinciperna i SD:s invandringspolitiska handlingsprogram som i grunden strider mot Sveriges egna grundlagar och FN:s Konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Det är härligt med politiker som inte ens har nödvändig kompetens för sitt verksamhetsområde. Att ett litet missnöjesparti som SD inte har full koll kan jag köpa, men när en minister inte ens verifierat att dennes förslag inte bryter mot grundlagen, då är det fan illa!

Kapitlet ”Rättsskipningen före och efter Nürnbergrättegångarna” går igenom bakgrunden till varför de mänskliga rättigheterna infördes (sida 4-6):

Frågan om den individuella människans och folkens okränkbara rättigheter var fram till 1945 ingen självklarhet i Europa. Trots många framsteg under 1800-talet, präglades många europeiska makters politik och därmed lagstiftning av den självpåtagna rätten att erövra, exploatera och begå övergrepp mot andra människor.

En ny företeelse var att systematiskt förtryck och skenbar demokrati blandades samman i flera av Europas nationalstater. I Tyskland tog det nationalsocialistiska partiet makten huvudsakligen med demokratiska medel. En av nazisternas första juridiska reformer var att genom en serie lagar diskriminera judar i Tyskland. De är idag kända under beteckningen ”Nürnberglagarna”, eftersom de proklamerades i den tyska staden Nürnberg vid det årliga firandet av nazistpartiet.

Lika viktigt var att den nationalsocialistiska regimen ansåg sig ha rätt att definiera vem som var ”jude” och inte och detta oavsett hur varje person definierade sig själv. Detta oavsett om man ens trodde på den judiska religionen. Nazisterna fråntog människor rätten att betrakta sig själva som tyskar oavsett om de och deras förfäder sedan generationer tillbaka var födda i Tyskland. Den juridiska nationalstatsprincipen med dess konsekvenser för mänskligheten hade nått sin höjdpunkt.

Men den mötte sin undergång i Nürnberg tio år senare, 1945, efter att de allierade valde staden som platsen för en gigantisk brottmålsrättegång mot de högsta nazistiska krigsförbrytarna.

Nürnbergrättegångarna var inte perfekta. Från det jag läst och sett från dem ter det sig väldigt tydligt att det fanns delar av hanteringen som var bristfällig, men de var ändå ett stort steg mot en värld där individen skulle respekteras och där staten inte hade absolut rätt att behandla sina medborgare efter eget godtycke.

Den konstitutionella rätten förklarade att människor är födda med vissa okränkbara rättigheter och friheter och att nazisterna begått universella och eviga brott mot mänskligheten.

Därutöver anfördes en metod som är gammal och vanlig i anglosaxisk rätt, men mycket ovanligt i tysk rätt. Denna är den så kallade ”sedvanerätten”. Denna typ av rätt kan beskrivas som ett visst beteende mellan parter som är så pass etablerat att beteendet inte behöver skrivas in i lagtext för att det skall vara gällande.

På samma sätt deklarerades att alla folk och kulturer i alla tider varken socialt eller lagligt accepterat mord, plundring, våldtäkter eller fördrivning. Att härskare och även folk ibland accepterar samma beteende mot andra individer, beror istället på att de olagligen väljer att frångå sin etablerade sedvänja.

Det anfördes att precis alla människor på denna jord, inklusive ledare för en stat eller de som tar order från en statsmakt, är individuellt skyldiga till brott som de begår.

Dvs vi har ett personligt ansvar för att vi aldrig bryter mot de mänskliga rättigheterna och ”jag lydde bara order” är inte en giltig ursäkt. Det är också därför det var möjligt att fängsla och döma Slobodan Milošević för de krigsförbrytelser han begått och beordrat, något vi kan tacka FN för. Men samma deklarationer som gör det möjligt att döma krigsherrar för vad de ställt till med innebär också förpliktelser (sida 5):

Samtidigt blev det också en laglig skyldighet för världens länder att skydda offren för sådana övergrepp.

Här drogs lärdomar från andra världskriget, då olika stater i avsaknad av sanktioner och under åberopande av sin suveränitet, kunde vägra att släppa in och skydda flyktingar som senare mördades.

Den internationella rätten ledde till att alla världens länder gav upp en viss del av sin egen suveränitet till förmån för Förenta Nationerna. Stater blev nu bundna av att rätta sig efter FN:s beslut. Om så inte skedde kunde de nu straffas med både politiska, ekonomiska och militära sanktioner.

Skyldigheten att underkasta sig världssamfundet var etablerad i sedvanerätten. Ingen stat eller dess företrädare ansågs kunna frånkomma sina internationella skyldigheter att respektera de mänskliga rättigheterna genom att utträda ur FN. Allt fler länder har i likhet med Sverige skrivit in de mänskliga rättigheterna i sina egna grundlagar.

Och det är här det börjar skära sig med Sverigedemokraternas politik.

När SD nu vill införa nationella lagändringar på detta område är det i grunden den internationella konstitutionella rätten som de trampar på.

SD vill införa en nationell lagstiftning som strider emot våra egna grundlagar samt den internationella konstitutionella rätten. Deras förslag skulle innebära att vi återgår till den rättsskipning enligt nationalstatsprincipen som gällde före Nürnbergrättegångarna 1945, före FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och innan FN:s flyktingkonvention deklarerades.

Och i och med det står vi inför ett vägval med två alternativ:

 • Antingen fortsätter vi att följa de internationella avtal vi skrivit under och en röst på Sverigedemokraterna blir i princip värdelös då de inte kan genomföra den politik de lovar
 • eller så bryter vi avtalen, förkastar de mänskliga rättigheterna och går tillbaka till en situation som liknar den som rådde innan andra Världskriget. I såna fall sällar vi oss till nationer som Kina, Nordkorea och andra länder där personer i ledande ställning fortfarande kan utöva förtryck av sina medborgare utan att riskera repressalier.

Därför är en röst på Sverigedemokraterna bortkastad. Eller värre…

Pingat på Intressant.

5 Responses to En röst på Sverigedemokraterna är en bortkastad röst

 1. Väldigt bra genomgång. 🙂 För att förstå vad en rättsprincip eller lag är till för är det ofta bra att backa bandet till när den tillkom och kolla vad slags elände det är som den skyddar oss från att behöva uppleva igen.

 2. Roland Eriksson says:

  Bra skrivet, och en sådan röst är faktiskt, som du antyder, värre än bortkastad.

 3. qeruiem says:

  Nu får man väl bara hoppas att jag kanske kan övertyga NÅN i alla fall mtp att jag är ute lite i senaste laget… 😉

 4. emviemartin says:

  Hade piratpartiet valsamverkat hade en roest paa Piratpartiet inte varit helt bortkastad.
  Aktiv Demokrati och Tillit valsamverkar nu. Haeng med pirater!

  • qeruiem says:

   En röst på Pirataprtiet är aldrig bortkastad. Med 1% slipper vi distribuera valsedlarna själva, vilket alltid är ett administrativt gissel, med 2.5% får Piratpartiet partibidrag och kan ha ett kansli med anställda personer som sköter många sysslor och med 4% kommer vi in i riksdagen.

   Sen ger givetvis fler procent ett större inflytande i debatten, så även tex 3.5% är bättre än 2.5% även om vi fortfarande inte kommer in i riksdagen. Vad valsamverkan med partier som inte har samma ideologi som Piratpartiet själva skulle ge för fördelar begriper jag inte, det riskerar snarare bara att vi framstår som mindre seriösa så någon vinst kan jag över huvud taget inte se.

   Dessutom är det väl lite i senaste laget att propagera om valsamverkan nu? Idag? Hm? 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: