Hur ska artisterna få betaaaalt!?

På min postning om Kulturskaparna igår fick jag av C-SA kommentaren:

Det är ju fint att Piratpartiet säger sig inte vilja avskaffa upphovsrätten men jag har aldrig hört eller sett Piratpartiet gå in i diskussioner rörande ersättningsmodeller. Det intressanta idag är väl just sådan modeller som hanterar massnyttjande som t.ex. fildelning, bibliotek och arkiv m.m.

Det är helt korrekt, det har vi inte.

När marknaden för leverans av is till isskåpen försvann pga att kylskåpen tog över eller när hästkuskarna konkurrerades ut av bilen så innebar det inte att marknaden för att kyla livsmedel eller transportera varor och personer försvann, men de förändrades i grunden. Att förändringen skulle ske var uppenbart redan innan det skedde och i tex Storbritannien infördes den så kallade Red flag act för att, som det påstods officiellt, skydda allmänheten, men i praktiken var till för att försöka bromsa den nya tekniken då den hotade existerande ekonomiska intressen.

Varje gång det sker någon form av genomgripande förändring i samhället så innebär det att personer, företag och organisationer måste anpassa sig, Facit i Åtvidaberg var tex marknadsledande när det gällde mekaniska räknemaskiner men missade totalt övergången till elektroniska räknare och konkurrerades snabbt ut från marknaden och gick i konkurs. Samtidigt var de elektroniska räknarna bara bättre då de snabbt blev billigare, kunde mer och var markant snabbare på att räkna så trots att Facit gick under och de anställa blev arbetslösa så vore det vansinnigt att försöka påskina att samhället i stort inte har vunnit på det. Idag är de elektroniska räknarna också så gott som utrotade men likväl räknar vi fortfarande på våra datorer, mobiltelefoner och andra små elektroniska prylar som bara ”råkar” ha en inbyggd liten räknare och de matematiska modeller dagens datorer kan behärska är vida överlägsna de som var realistiska att hantera med miniräknare eller mekaniska räknemaskiner.

Marknaden för fysisk distribution av musik och tidningar är döende och samma öde kommer drabba dagens fysiska distribution av film, datorspel, och böcker. Det innebär inte att vi kommer sluta lyssna på musik, se på film eller läsa böcker och nyheter men marknaden för dem och sättet de distribueras kommer se väldigt annorlunda ut. HUR marknaden kommer se ut är däremot inte en politisk fråga och de gånger politiker försökt lösa problemen åt marknaden har det i längden i princip alltid slutat med katastrof. Mångfalden som skapas av att kunna distribuera media online ger en kulturell boom som vi aldrig sett maken till och leder inte bara till att alla kan få tillgång både till de senaste hitarna och esoterisk, smal musik som sedan länge gått ur press på de stora bolagen utan även till att mer udda verk har en chans att hitta ut till intresserade fans.

Kultur kräver helt enkelt inte längre att kreatörerna backas up av stora koncerner för att man ska kunna nå ut till sin publik! Se tex:

Så nej, Piratpartiet försöker inte påstå att vi vet hur artisterna ska få betalt, snarare anser vi att tex alla såna försök i stil med att försöka applicera privatkopieringsersättningen, den så kallade kassettavgiften, på Internet är misslyckade. Såna system har alltid premierat de stora artisterna medans de små i praktiken ofrivilligt har sponsrat de stora artisterna när de tex gett ut sina alster på kassettband, hembrända CD:s eller liknande. Det vi idag ser på nätet är att spelfältet nu blivit mer utjämnat och det inte längre är en självklarhet att man måste ha ett kontrakt med en av de stora giganterna för att få sin musik, sin film eller annan kreation distribuerad till allmänheten och detta leder inte till att kulturlivet på något sätt skulle bli utarmat av det, snarare tvärt om vill jag påstå.

Just denna kulturella boom är därför viktigare att skydda än förlegade affärsmodeller och ett fåtal bolag som ändå alltid varit mer intresserade av att maximera sina vinster snarare än att främja kulturell mångfald. Hur artisterna ska få betalt är faktiskt artisternas egna problem, vissa har redan löst det och därmed anpassat sig till det moderna IT-samhället, därmed anser jag det också bevisat att det går att tjäna pengar utan tvångsmetoder och de som inte kan anpassa sig får väl helt enkelt bita i det sura äpplet och skaffa sig ett vanligt kneg som alla vi andra kreatörer som inte lyckas leva på våra verk.

Därför vill Piratpartiet uppdatera och modernisera upphovsrätten, men vi vill inte avskaffa den och vi vill verkligen inte införa tvångsmodeller för att tillfredsställa ett litet fåtal bortskämda företags krav på att slippa förändra sig.

Larry Lessig har hållit ett tal på TED som förklarar dagens upphovsrättsproblematik fantastiskt bra och pedagogiskt, jag rekommenderar att ni tar er tiden att se det.

Peanut Gallery: Kulturskaparna

En av dagens nyheter är att Kulturskaparna går till strid för att skydda upphovsrätten på Internet med vad jag tycker är en tydlig gliring åt Piratpartihåll:

Av debatten i bloggosfären, på debattsidor och i de politiska partierna är det lätt att få intrycket att allt fler ifrågasätter upphovsrättens legitimitet på internet.

Jag sällar mig till de som inte riktigt förstår vad de debatterar om eller varför de försöker slå in öppna dörrar, för vi Piratpartister vill verkligen inte heller avskaffa upphovsrätten. Däremot vill vi förändra och modernisera den för att bättre passa dagens samhälle.

Andra i bloggosfären har analyserat vad Kulturskaparna vill och vilka de är och det är ingen vacker läsning, själv hör jag till de 50.000 tvångsrekryterade som alls icke håller med denna lobbyorganisation i dess krav. Kulturen frodas på nätet, tro inget annat.

Till mitt försvar vill jag nämna att jag faktiskt gått ur STIM, men de gör det verkligen inte enkelt att slinka ur deras grepp. Se följande svar som jag fick 2009-05-27:

Det var tråkigt att du väljer att gå ur Stim. Jag har nu registrerat ditt
utträde och enligt paragraf§7 i ditt anslutningskontrakt
utträder du ur Stim 2010-04-08.

Paragraf§7:
Detta kontrakt gäller under ett år från undertecknandet och förlängs
därefter år efter år, om det inte uppsägs från
någondera sida senast sex månader före utgången av löpande
tolvmånadersperiod.

Med Vänlig Hälsning

Eva Botmar
STIM/Medlemsservice
STIM/Member Services

Jomen. Sisådär ett års uppsägningstid för en organisation som påstår sig bara se till mitt bästa? Hmm…

Peanut Gallery: ACTAs för stötar…

Det gick tydligen inte riktigt som EU-kommisionen önskade att det hade gått

Peanut Gallery: Datalagringsdirektivet 2

Det verkar som om debatten inte vill lägga sig

Peanut Gallery: Mexican patent standoff

Apropå att det just nu pågår stora patentstrider i mobiltelefonbranschen.

Peanut Gallery: ACTA

Apropå att öppenheten kring ACTA kommer bli en nöt att knäcka för EU nu i veckan.

Peanut Gallery: Brett samtal

Apropå Socialdemokraternas utspel tidigare i veckan.

Peanut Gallery: FRA-shop

För er som inte vet vad göra en Bobbitt är så kan ni läsa mer här.

Peanut Gallery: Datalagringsdirektivet

Jag har alltid varit avundsjuk på personer som kan teckna och önskat att jag också kunde det. Nu kan jag iofs inte det, men eftersom jag fick för mig att göra en politisk teckning så tycker jag inte att det gör nåt att jag är kass på att teckna med tanke på att våra folkvalda är rätt kassa på demokratiska värderingar.

Alltså presenterar jag till och med lite stolt något som kanske kan tänkas bli ett återkommande inslag på min blog;
Peanut Gallery!

Med full broms in i framtiden!

Socialdemokraterna kungjorde idag stolt att:

Socialdemokraterna vill stärka de lagliga nättjänster för film och musik som nu växer fram. För att ta reda på vad riksdag och regering kan göra ytterligare för att stimulera den positiva utveckling som har vuxit fram de senaste åren, och för att diskutera vad som kan göras för att möta de hot och sabotage som flera av dessa har mötts av, bjuder partiets kulturtalesman Leif Pagrotsky in till ett brett samtal.

Man tar sig för pannan. Till att börja med, hur kan han ens påstå att det är ett brett samtal när det enbart är representanter från 1900-talets upphovsrättsogliopol som bjudits in. Att dessutom bjuda in en organisation som är skyldig till upphovsrättsbrott för att diskutera upphovsrättsbrott och hur man i framtiden ska kunna förhindra det känns e.m.m. ytterst märkligt.

Det vi pratar om är dessutom inte att tjänsten blivit hackad på ett destruktivt sätt, i stället är det frågan om att någon gjort en bättre klient för att få större nytta av tjänsten varpå Voddler drar igång stora paniken och stänger av tjänsten för alla i stället för att försöka vara smidiga och hitta en acceptabel lösning.

När Spotify ”hackades” och Despotify lanserades för ca ett år sen så valde Spotify att reagera sansat och i stället för att reagera med panik så har Spotify och gänget bakom Despotify hittat en kompromiss båda sidor verkar nöjda med, Spotify accepterar Despotify så länge som Despotify å sin sida bara fungerar för premiumkunder. Numera finns tom libspotify som gör det möjligt att skriva tredjepartsmjukvara med Spotifys välsignelse.

Men nu har alltså det faktum att Voddler hackats fått Pagrotsky att bjuda in representanter från branschen för att se vad politikerna kan göra för att hjälpa branschen, förmodligen med mer kontroll och fler lagar.

Jag kan inte annat än att hålla med Rick när han skriver att ”en dödsdömd industri inte ska få lobba fram speciallagar, utan ska tillåtas dö så fort som möjligt”.

Pingat på Intressant.

PS. Ja, jag vet att jag sagt att jag skulle dra ner på bloggandet, men jag kan ju inte sitta tyst när dumheten når nya nivåer heller!

%d bloggare gillar detta: