Rösta i Primärvalet! Kandidater värda att uppmärksammas (J-M)

Igår blev det ingen genomgång av kandidater pga tidsbrist, men dagens skörd av kandidater kommer här.

Jacob Hallén

Jacob verkar vara lite av en doldis i Piratpartiet (i alla fall om man ska tro vad han säger själv) men har för den delen inte varit overksam vad gäller de frågor Piratpartiet driver, bland annat har han engagerat sig i kampen mot mjukvarupatent och förlängning av upphovsrätten på musik. De områden som han brinner mest för är medborgarrätt och patenträtt. Bra saker Jacob har skrivit:

Ett verk är inte din egendom bara för att du är upphovsman till det. Du har inte skapat ditt verk isolerad från samhället, och det finns massor av andra människor som har del i det – dina lärare, dina vänner, dina arbetskamrater, de som har skrivit de böcker och de tidningar du läst, de som gjort allt du sett på film och TV, folk du mött som hastigast på krogen, på tåget, på fjällvandringen eller var som helst. Det är en fräckhet att du ska kräva ensamrätt under din livstid, dina barns livstid och dina barnbarns livstid. Du har fått en stor del av ditt verk från samhället och det är inte mer än rätt att andra får möjlighet att bygga vidare på ditt verk, eller att fritt utnyttja det när du har haft en rimlig tid att tjäna pengar på det.

Staten har tillgång till maktmedel, som gör att all myndighetsövervakning måste begränsas för att förhindra missbruk. Det finns dubbla faror i statilg övervakning. Dels så ger det verktyg till dem som vill införa ett auktoritärt styre i landet. USA under Bush-regimen var i praktiken en korporativistisk fascistisk stat. Det visar på att vi aldrig är speciellt långt ifrån en sådan utveckling. Det andra problemet är att medborgarna utsätts för godtycke från myndigheter och enskila tjänstemän. Det finns alltid ett regelverk som man kan gömma sig bakom om man fattar felaktiga beslut eller om man medvetet förföljer någon. All offentlig övervakning måste därför restriktivt prövas mot både skyddsbehov och effektivitet.

Min kanske största styrka är att jag är mer påläst än de flesta i snart sagt alla frågor jag uttalar mig. Jag går ända tillbaka till källan och studerar kritiskt materialet och förlitar mig sällan på andras bearbetningar. Som exempel så läste jag nyligen Svenskt Näringslivs undersökning av PP:s sympatisörer. Jag analyserade källmaterialet och drog egna slutsatser innan jag läste Svenskt Näringslivs analys och slutsatser. Jag har läst TRIPS, Europeiska Patentkonventionen, Berne-konventionen, lämpliga delar ur Svensk Författningssamling och så vidare. Arbetssättet lärde jag mig till stor del i den förhandlingsutbildning man får inför FN-tjänst och jag har med stor framgång tillämpat det i många besvärliga situationer. Jag vill väldigt gärna förmdela modellen till aktivister inom partiet.

Kontanta betalningsmedel är en så grundläggande beståndsdel i samhället, att jag inte tror att bankerna kan avskaffa dem. Även om de skulle försöka så kommer folk att hitta på någon form av kontanta betalningsmedel. Ett bra exempel är att man i Italien på 80-talet led brist på sedlar och mynt i små valörer. Folk skrev då checkar på små belopp som sedan hanterades som vilka kontanter som helst, tills de var utslitna och löstes in på banken.
Om bankerna slutar med kontanthantering så kommer någon annan aktör att tillhandahålla tjänsten kontanter (mot provision). Exempel på tänkbara aktörer på en sådan marknad är IKEA, Hells Angels, ICA, Tele2 och Forex. Därför så tror jag att det kommer att ske en minskning av kontanthanteringen, men den kommer inte att försvinna.

En viktig anledning till att Internet över huvud taget finns är att vi betalar fasta priser för bandbredd och inte per överförd informationsmängd, eller för det överförda innehållet. Det gör att Internet idag är överkommligt för i stort sett alla människor i den industrialiserade delen av världen och för stora befolkningsgrupper i utvecklingsländerna. Allt detta utan nåra subventioner alls. Internet var inte det första nätverket med den här potentialen, det fanns för 30-40 år sedan ett en nätverksstandard som heter X.25 som hade en stor del av internets potential, men den har fört en tynande tillvaro på grund av teleoperatörernas oövertänkta prissättning.
Min slutsats är att gratis är ett villospår som Piratpartiet bör undvika.
Det för mig osökt över på frågan kring fildelning och ”gratis” nedladdning från nätet. Jag ser inte det som en huvudfråga för Piratpartiet. Jag betraktar fildelning som en konsekvens av den tekniska utvecklingen och ett fenomen som kommer att fortsätta oavsett vilken lagstiftning vi har. Människor i allmänhet anser att det är moraliskt rätt att dela med sig och de kommer att göra detta oavsett vilka drakoniska motåtgärder som samhället och underhållningsindustrin sätter in. Det gör att lobbyn kommer att driva på för värre och värre lagar tills någon sätter stopp. Denna någon är Piratpartiet! Åter igen är gratis ett villospår. Det inte det som det egentligen handlar om.

En av de viktigaste faktorerna i näringslivet är skalfördelar. Den som är stor gynnas av att vara stor. Störst vinner nästan alltid om det kommer till strid mellan två företag, men skalfördelarna stoppar inte där. I nästan alla aspekter av företagande gynnas den som är stor. I ett företag med 1000 anställda är sjufrånvaro statistik, i ett med 4 anställda kan det innebära konkurs. Om man har 3 anställda har man inte råd att anlita en advokat för att skriva kontrakt. Har man 30 anställda så har man troligen en relation med en advokatbyrå som debiterar 2500 kr/h. Har man 300 anställda har man en egen advokat is staben som kostar 600 kr/h och har man 3000 anställda finns det en liten juridikavdelning med sekreterare och assistenter. Kostnaden är nere på 400 kr/h. Dessutom så har mängden juridiska frågor bara vuxit med en faktor 2 för varje ökning av bolagets storlek med en faktor 10. Det gör att det stora bolagets juridikavdelning kan avsätta resurser för att ägna sig åt bevakning av lagstiftning, svara på remisser och delta i branschinitiativ. Har bolaget 30 000 anställda finns det en egen avdelning för sådan lobbyverksamhet.

Johnny Olsson

Johnny har envetet diskuterat och debatterat piratfrågor ganska länge och hans blog känner nog många aktiva piratpartister väl till. Analytiskt, genomtänkt och väl formulerat har hans blog behandlat allsköns piratrelaterade frågor under lång tid nu, att han tar steget vidare och kandiderar känns som en bra sak. Bra saker Johnny skrivit:

Det är inte upp till mig att göra skillnad på allvarligheten i din känsla/rädsla. Men personligen är jag långt mer orolig över statens övervakning och upplever den som mycket mer allvarlig. En variant av frågan som jag har fått är ”varför protesterar du inte mot att din ICA-handlare har kameraövervakning?” och det enkla svaret är att ICA-handlaren inte kan kartlägga mitt liv, därför att när jag är ute ur butiken är jag också ute ur ICA:s blickfång. Om staten däremot får fria händer kommer vi aldrig att undslippa dess blickfång.

En personlig åsikt om en instans som inte behövs är Arbetsförmedlingen. Detta på grund av att de inte är vad de heter. De förmedlar inte arbeten utan är snarare en kontrollinstans för A-kassan. Därtill är min uppfattning av Arbetsförmedlingen att den alldeles för ofta stjälper snarare än hjälper. Jag har alldeles för många exempel på folk som ramlat ur systemen trots att de gjort det de ska eller som blivit beordrade att söka jobb de helt saknar kompetens och förutsättning för (till exempel tvingades en kompis söka jobb som budbilsförare trots att han saknade körkort) vilket är kränkande och inte gör något för den arbetssökande annat än att stjäla tid och trycka ner vederbörande i skoskaften.

Din idé är förvisso välmenande och ytterst sympatisk, och jag är definitivt för mer direktkontakt mellan ledamöter och övriga medborgare. Riv pyramiderna, som det heter. Men jag ser samtidigt en risk i förfarandet, och det är att ledamöter till slut har så fullt upp med att svara på frågor att det stjäl orimligt mycket tid och energi från det förtroendeuppdrag vi (ja, jag tillåter mig att lite positivt skriva ”vi”) satts att utföra. Därför är jag lite tveksam till idén. Däremot skulle jag mycket väl kunna tänka mig att man öppnar upp vissa ”fönster” då ledamöter ställer sig till förfogande för att svara på frågor, och då menar jag inte modererade chattar som kvällspressen ibland anordnar utan som de här utfrågningstrådarna.

Tyvärr är det så att många människor upplever att de blir tryggare av övervakning. Själv ser jag snarare övervakningen i sig som ett hot. Vår uppgift, som jag ser det, är att förklara varför ökad övervakning inte är lika med ökad trygghet, och varför den snarare kan vara ett hot i sig. För jag håller med om ditt resonemang att den kommande valrörelsen mycket väl kan komma att handla om just trygghet.
Jag känner också att det finns en koppling till det jag har skrivit om deltagarkultur. Jag upplever att det i hög grad är människor som inte aktivt deltar i samhället, som lämnat ifrån sig makten och förväntar sig att andra ska sköta saker och ting, som också omfamnar övervakning och vill ha mer trygghet. Även här finns en utmaning. Vi har hela tiden visat att vi kan engagera människor som annars struntar i politik och val.

Louise Baaz

Ytterligare en doldis som ändå verkar ha pirathjärtat på rätta stället. Louise har, som hon själv uttrycker det, ”en bred utbildning med examen i idéhistoria och snart examen i medie- och kommunikationsvetenskap, vilket känns som en bra teoretiskt grund att stå på både när det gäller frihets- och integritetsfrågor och kulturfrågor.” Bra saker Louise har skrivit är:

Kultur skapas inte från tomma intet, utan formas och inspireras av redan befintliga kulturella verk. Därför hade samhället blivit rikare på kultur om offentliggjorda verk var fria för alla att ta del av och inspireras av.

När det gäller privatpersoner som kan filma… Risken finns, och det är ju tråkigt om man drabbas av ex en förlöjligande video. Men den som filmat dig har videon, men inte tillgång till resten av det informationsflöde om dig (var du varit innan du blev filmad just här, vad klockan var när du svarade i mobilen och vem du pratade med, eller var du köpte den där bananen vars skal du nyss halkade på, till exempel…) som staten har, och jag anser därför att känslan av statlig övervakning är betydligt värre än risken att bli filmad av en privatperson. Det senare blir för mig en konflikt mellan två privatpersoner, där din integritet ställs mot den konstnärliga friheten/kreativiteten (och yttrandefriheten). Jag tror att vi är fel ute om vi till exempel ska kräva att den privatperson som filmar/fotograferar på offentliga platser ska ha tillstånd från alla som kan råka fastna på bild.

Marie Axelsson

Marie är bland annat vice valkretsledare för Värmland och sekreterare för ung pirat, Karlstad. Hennes favoritområden är, för att använda hennes egna ord, ”upphovsrätt, öppenhet och kunskapssamhället”. Bra saker Marie har skrivit är:

Skillnaden på att råka bli filmad på stan och att bli systematiskt övervakad av staten är stor, men kan vara minst lika kränkande. Det är en svår fråga. Men jag anser inte heller att vi kommer kunna hindra människor ifrån just att filma saker på stan. Om vi drar paralleller till oroligheterna som varit i Iran på senaste, och speciellt i samband med valet där mycket av det man fick se var filmat med just mobilkameror för att traditionell media inte släpptes in i landet.
Det kommer alltid finnas för och nackdelar som dessa och om det resulterar i självcensur är det givetvis inte bra. Men skillnaden i känslan/rädslan om att bli övervakad av privatpersoner eller staten gör jag ingen skillnad på.

Rent generellt vill jag säga att det är klart Piratpartiet rent naturligt expanderar sin politik, men det finns olika sätt att expandera. Vi kan fortfarande hålla oss till våra kärnfrågor samtidigt som vi expanderar. Många jobbar och funderar på hur och vilken riktning det ska gå i, ska pantent-politiken leda till miljö politik, ska tanken om kunskapssamhället leda till utbildningspolitik och ska tankarna om fri kultur utvecklas vidare?
Jag ser detta som något väldigt bra och naturligt, så länge vi inte tar för stora steg åt gången eller i fel riktning. Jag anser fortfarande att det är väldigt viktigt för Piratpartiet att inte lägga sig i fördelningspolitik.

Det är alltid viktigt att hela tiden försöka utöka reviret utanför ”piratbubblan” som vi ibland fastnar i där vi tror att vi hörs och syns mer än vad vi gör. Vi kan inte styra gammelmedia, men vi kan bygga vidare i bloggosfären, med youtube, synas mer på torg (även om vi syntes ”överallt” förra valet).
Vi har ju alla våra platformer där vi platsar bäst. En del funkar bättre med att arrangera evenemang, sitta i debatter, resa runt, skriva och debattera på internet. Vi har folk som fyller alla skor, vilkt är bra. Jag själv ser mig både aktiv på nätet och ute på torgen.

Marit Deldén

Alla som träffat Marit är troligen rätt så överens om att hon ger järnet! Här har vi verkligen en 24/7-pirat som inte vet hur man gör när man ger upp och jag tycker nästan en liten aning synd om övriga partier den dagen Marit invaderar riksdagen. När hon engagerar sig så blir saker gjorda, så är det bara. Bra saker Marit har sagt:

De flesta fildelar inte för att de vill ha gratis musik och filmer, flera studier visar på att det faktiskt är de som fildelar som spenderar mest pengar på att köpa kultur, utan det handlar om en ny typ av efterfrågan. Man vill inte köpa plastskivor längre, man vill ha filmen/musikfilen/fotografiet i sin dator att kunna njuta av när man än vill det, samma sak med tv-serier. Man vill inte ha ljudböcker på CD-skiva eftersom man använder nästan uteslutande mp3-spelare till att lyssna på dem. Behovet som finns möts inte av bolagen och därför fildelar folk. Här behöver man bli bättre på att hitta tekniska lösningar för att ge ”konsumenterna” det som de vill ha.

När det gäller upphovsmannens rätt att bestämma i fall ”konstnärliga anseendet eller egenarten kränks” så ser jag stora problem med vår partilinje att sträva efter fri kultur. Likadant ser jag ett problem i att upphovsmannen kan motsätta sig rätten att ett verk ändras. Kulturen blir inte så fri som jag vill ha den om vi fortsätter att låta upphovsmännen bestämma hur och när deras verk exempelvis ska få remixas. Remixkulturen tycker jag vi ska vara rädda om och genom att ha kvar dessa rättigheter kommer den att fortsätta kvävas. Har vi kvar den delen i de ideella rättigheterna så begränsar vi kulturspridningen, därför ser jag gärna att den delen revideras.
I samband med en sådan revidering borde det även göras omöjligt att ta ifrån upphovsmannen sin ideella upphovsrätt, inte ens som en del av en affärsuppgörelse som upphovsmannen är frivillig till, eftersom jag alltid tycker att det är upphovsmannen som ska förknippas med ursprungsverket, oavsett vad det är för verk eller vilket sammanhang det används i.

Det sägs ofta att det spelar ingen som helst roll vem som kommer in i riksdagen för Piratpartiet eftersom det bara kommer handla om knapptryck. En del har till och med gått så långt som att säga att jobbet lika gärna kunde skötas av tränade apor. Jag håller verkligen inte med. Det är opinionsbildandet som kommer vara det riktiga arbetet i riksdagen så det är viktigt vilka personliga kvalitéer en kandidat har samtidigt som det också är viktigt att riksdagsgruppen som helhet blir en väl balanserad och fungerande grupp.
Så det som jag skulle göra under min tid är helt enkelt att jobba för att få de andra politikerna i riksdagen att förstå att vår politik är viktig och att det är samhällsnyttigt att följa vår linje i de frågorna som vi driver. Jag håller med de andra kandidaterna som jag har diskuterat med om att det nog inte kommer finnas tid till att arbeta med annat än att driva våra frågor så hårt vi bara kan. Det är viktigt att vi får med oss fler i våra synsätt och där tror jag vi kan göra stor nytta i riksdagen.
När jag är ute och pratar med mina vänner om Piratpartiet och främst en reformerad upphovsrätt, av det enkla faktum att fildelningen är det som oftast dyker upp i diskussioner, så märker jag att efter att jag pratat med dem ett tag så förstår de faktiskt vad det handlar om (från början har de trott att det är devisen ”gratis är gott” som drivit mig politiskt, en löjeväckande tanke för min egen del) och sakta men säkert håller de med. Det är så jag tror vi måste jobba inne i riksdagen. Resonera, samtala och övertyga.

Och med detta är det återigen dags att ajournera denna genomgång till förmån för skriande fysiska behov.

2 Responses to Rösta i Primärvalet! Kandidater värda att uppmärksammas (J-M)

  1. Leffelini says:

    Tack Qer! Inte kunna ge upp… det stämmer nog, jag har aldrig lär mig den förmågan 🙂 Och tur är väl det!

  2. Pingback: Rösta i Primärvalet! Kandidater värda att uppmärksammas – sammanfattning « Full Mental Straightjacket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: