Rösta i Primärvalet! Kandidater värda att uppmärksammas (D-G)

Här kommer del två i listan över kandidater jag tycker är värda att uppmärksammas.

Dick Wase

Dick är inte den typiske IT-nerden som blivit medlem i PP pga jakten på fildelare utan i stället är han en lärare med intresse för historia (jag gissar att det kanske även är det han lär ut?) som blivit aktiv i partiet pga att han är orolig för urholkningen av den personliga integriteten. Min förhoppning är att hans historiska perspektiv kan ge Piratpartiets riksdagsdelegation mer ”ammunition” i form av en god kunskap om liknande situationer tidigare i historien och vilka resultat det gav. Han verkar även vara väl insatt i EU (bättre än jag, vilket förstås gör det lite svårt för mig att bedöma hur korrekta hans uttalanden är) vilket jag också tror är en mycket bra kompetens att så många som möjligt har på riksdagsnivå. Bra sak Dick har skrivit:

Angående om PP borde expandera sin politik så tror jag tvärtom att det är bra att inte göra det. Inte så att man får låsa sig till enbart de punkter som finns nu, men att man i stort sett ligger kvar inom integritetspolitiken. Att det finns en fruktansvärd kraft i den skrämselpolitik som förs idag ser man historiskt, eftersom det är samma skrämselpolitik som alla makthavare som strävat efter att konsolidera sin makt alltid har använt. Därför menar jag att en kamp mot dessa skrämselfrågor – som resulterar i ”skrämsellagar” som ska garantera maktkoncentration och -kontroll – som drivs idag också är en kamp mot maktcentralisering. Folk kanske i första hand ser till vart pengarna går, men då missar de en faktor som historiskt sett varit minst lika viktig för maktutövandet som ekonomin, nämligen skräckscenarier och häxjakter. De frågorna kommer alltid annars fram först i efterhand, när katastrofen redan är skedd, så när det nu finns en rörelse som försöker fokusera på det medan det pågår är det min åsikt att det inte ska fördunklas av att partiet börjar agera som vilket parti som helst. Då kommer det snart att slitas av interna strider och anpassa sig till den norm som styr andra partier.

Man kan aldrig, menar jag, uppnå ett ”jämlikt” samhälle annat än med diktatoriska metoder (vilket vi ju är på gång att införa). Politiken för ”jämlikhet” förutsätter ett lika utfall, vilket är i direkt strid mot det faktum att vi människor är olika, tänker olika och är intresserade av olika saker. Rent praktiskt ser jag det t ex inom skolpolitiken, där jämlikhetspolitiken har lett till en fixering vid formella meriter – vilket i klartext betyder att en urusel utbildning på lärarlinjen (min son har gått den, så jag har full förståelse för att man från universitetets sida är frågande inför utbildningen, den är urusel) blir avgörande för ”kompetens”. Detta trots att en undersökning från skolverket för ett par år sedan konstaterade att det inte är någon skillnad i kvalitet på undervisning av behöriga eller obehöriga lärare. Efter ett ramaskri av två intresseorganisationer (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) drogs undersökningen plötsligt tillbaka, och allt förblev som förut. Det här betyder, att svensk skola tappar en massa kompetent kunskap p g a formella krav som i grunden vilar på kravet om ”jämlikhet” – d v s från en tid när kvinnor ansågs missgynnas, varför formell behörighet blev det allenarådande.

Med maktens rätt att styra oss ”för vårt eget bästa” avser jag t ex sådana lagar som FRA- eller sexköpslagen, som införts mot människors vilja ”för deras eget bästa”. Jag har fruktansvärt svårt för den inställning som ligger bakom den typen av lagar, där de lagstiftande upphöjer sig själva till någon sorts ”bättre vetande”. Särskilt som man i allmänhet måste åberopa förvrängda underlag för att motivera dessa s k ”skydds- eller säkerhetslagar”. En stat ska beivra uppenbar brottslighet, inte skapa brottslighet genom att stifta lagar som ska vara ”normerande” eller påstått ”intresseskyddande”. Som t ex Ipred-lagen, vilken för att skydda ett fåtals profitmöjligheter kriminaliserar en hel ungdomsgeneration. Lagarna måste ha förankring i verkligheten och med tanke på den tveksamma kompetens som många riksdagsledamöter visar upp så är de långt ifrån ”bättre vetande” än andra.

Gabriel Sjölund

Gabriel har inte varit så fantastiskt bra på att i forumet presentera vem han är och vad han har för kompetens att tillföra, vilket nog får ses som en brist i hans kandidatur, men just i mina ögon räddas han av att jag har träffat honom i den icke-virtuella världen och diskuterat piratfrågor över en kopp kaffe så jag tycker ändå att jag vet att han förtjänar en plats som representant för Piratpartiet. Kloka ord Gabriel skriver:

Värdet i att ha kontanter finns förstås i det sammanhang då man misstror banker som sådana och gärna har sina pengar kontant istället. Värdet ligger också i att kunna göra icke spårbara betalningar i syfte att skydda sitt privatliv, anser jag. Det finns fördelar med ett kontantlöst samhälle men frågan är om det går att ha ett samhälle utan kontanter och fortfarande kunna behålla det positiva som kontanter medför. Jag tänker också på papperslösa, som är en grupp jag gärna vill skydda i så många avseenden som möjligt. Det är svårt för dem att ha ett plastkort. Att leva som papperslös skulle ytterligare försvåras om kontanterna skulle försvinna. Det finns säker de som ser det som något bra men den skaran tillhör jag definitivt inte.
Om till exempel svenska banker erbjöd möjlighet till att ha konton liknande hur schweiziska banker kunnat erbjuda, med enbart ett nummer, och att kunna koppla betalkort till dessa konton så skulle anonymiseringsbehovet kanske kunna fyllas.

Museer finansieras på många olika vis men de statliga redovisar anslag som sin största intäkt, med andra ord skattepengar. Dock finns en stor skillnad mellan dem vad gäller övriga intäkter. Exempelvis så redovisade Statens Maritima Museer (inkl Vasamuseet) intäkter på 102 miljoner kr från anslag och 101 miljoner från avgifter och andra ersättningar av en total summa på 218 miljoner kr i intäkter år 2008. Naturhistoriska riksmuseet redovisade intäkter på 152 miljoner kr från anslag och 45 miljoner kr från avgifter och andra ersättningar av en total summa på 250 miljoner kr. Den stora skillnaden ligger i att Naturhistoriska 2008 också fick dryga 50 miljoner i bidrag, medan Maritima fick 14 miljoner i bidrag. Vad som är bidragsgrundande och vilka som får donationer avgör således stor del av statliga museums ekonomi. Bägge av dessa museum redovisade negativt resultat. Bägge av dessa museum redovisade också personalkostnader som sin största utgift 2008, ungefär 50% av de totala utgifterna.
Förstås skulle man kunna argumentera för fri entré då det tveklöst är samhällsnyttigt men det i sin tur innebär att man bör beskriva varifrån pengarna ska tas. Vi vill släppa film och musik genom fildelning fritt för privatpersoner eftersom det är samhällsnyttigt och kan motivera det med att det inte kostar mer att släppa den fri då distributionen inte kostar något och då vi menar att det i sin tur ger möjlighet till ökade intäkter till producenten. Motsatsen kräver dessutom oacceptabla övertramp på våra privatliv för att kunna efterlevas. Jag har i nuläget inget enkelt svar på varifrån man ska ta de pengarna som behövs för att ge den fria entrén utan att gå in i höger/vänster-frågor som exempelvis jobb eller skatteförändringar.
Vi menar att film är en viktig kulturbärare och att den bör vara fri via fildelning. Samtidigt har jag hört påstås att film upplevs bäst på bio och att man således får den mest givande kulturella upplevelsen av film på bio. Ändå menar vi inte, i detta nu, att biobesök bör vara gratis. Jag anser inte heller att det bör vara det eftersom en biograf kostar pengar att driva.

Gun Svensson

Gun, farmor Gun, är väl vid det här laget vår mest kände bloggande pensionär. Hennes blog är full av klokskap och insikt och hennes idoga kamp för integritet och privatliv har gett henne en så stor skara anhängare att jag kommer bli förvånad om hon inte redan har så många röster att hon kommer hamna betryggande högt upp på Piratpartiets lista för att vara en av de som garanterat tar plats i Riksdagen om Piratpartiet får sina 4%, men jag vill ändå citera följande väl formulerade svar:

Har nu kollat materialet och min bild av Brian Gerrish är att han likt andra ”profeter” radar upp ”bevis” för sin teori om det stora Hotet – här från socialismen. En sentida McArthy om du så vill. Måste erkänna att jag hade svårt att ta honom på allvar. När han så kategoriskt utmålar sina meningsmotståndare som ondskan personifierad, berättar det något mycket intressant om ”profeten” själv.

Det som du tar upp är bra exempel på hur intressegrupper och politiker exploaterar människors rädsla och använder skrämseltaktik för att värva flera anhängare för sin sak. Därtill kommer att ”säkerhetsbranschen” har allt att vinna på att blåsa under denna oro. Människor måste därför sätta tilltro till sin egen förmåga att ta itu med problemen. Själv har jag erfarenhet av hur människor kan gå samman i en grupp och inventera vad som behövs i på den ort där de bor och vad de kan göra därför att de tror på sig själva och sin egen förmåga. Mobilisering av människors egen inneboende kraft är därför A och O. Jag är personligen en varm anhängare av Paolo Freires pedagogik och har haft förmånen att få uppleva hur den kan fungera i många olika sammanhang och vet att den fungerar. Det du sätter fokus på får du mera av – om alla ungdomar och arbetsgivare tror att LAS är problemet går mycken kraft i stå

Gustav Nipe

Gustav studerar ”Politices kandidatprogrammet vid Lunds Universitet efter gymnasiet, med huvudämne nationalekonomi” (förmodligen en mycket bra kompetens att tillföra Piratpartiets grupp i Riksdagen) och var väldigt aktiv både under FRA- och IPRED-kampanjerna. Att varken FRA eller IPRED blev stoppat verkar inte på något sätt ha fått Gustav att tappa luften, snarare tvärt om. ”Jag väntar bara på att datalagringsdirektivet ska komma, då ska det allt bli aktivism som heter duga.”. Bra saker Gustav har skrivit:

Rör man sig inom ett mikroperspektiv tenderar immateriallrättsfrågan att behandlas i ett kontext där man räknar på för- och nackdelar med privata monopol. Beroende på vilken modell man använder för att beskriva ett monopol får man olika svar om hur skadligt det är för samhället. Använder man ett makroperspektiv kan man tala om kreativ förstörelse, där teknologiska landvinningar är viktigast för samhällets utveckling och tillväxt. Kreativ förstörelse leder till att gamla marknadsledare (t.o.m hela branscher) försvinner pga att det sker en teknisk utveckling (exempelvis distribuering av bild/musik/text). För att samhällsekonomin ska fortsätta att växa krävs det att man tillåter kreativ förstörelse rasera gamla värden. Är man ordentligt insnöad på makroperspektivet blir immaterialrättsfrågan en diskussion ifall det leder till mer tillväxt eller ej. Det finns ett samband mellan hur ekonomiskt utvecklat ett land är och om det finns en äganderätt som respekteras. Dessvärre har alla länder som räknas som ekonomiskt utvecklat ett utbyggt system för både äganderätt av fysiska ting och immateriella. Det är alltså svårt att se hur mycket immaterialrätten påverkar ett lands tillväxt på makronivå. Den populära tillväxt-teorin sätter väldigt starkt fokus vid forskning och utveckling, och här spelar patent en väldigt stor roll. Där menar man att det är acceptabelt att skapa privata monopol för att det ska ge ett incitament att utveckla.

Min känsla är att det råder nästan konsensus om att man absolut inte ska förlänga patenrätten eller upphovsrätten mer än vad den är idag. Vad det kokar ner till är hur lång skyddstiden ska vara. Jag har sett flera ekonomer argumentera för att släppa fildelningen fri. Milton Friedman, som många direkt förknippar med nationalekonomi, var kritisk mot immaterialrättigheter. Hans problem var att han inte visste hur långa skyddstiderna skulle vara.
Slutsats: Skyddstiderna ska inte förlängas mer. Privata monopol försämrar för konsumenten, men kan vara befogat som i den nya tillväxt-modellen. Det finns ingen konsensus ifall patent leder till mer tillväxt för nationen på lång sikt.

”Cornucopia?:s” resonemang som handlar om att ”[…]det i så fall om att vi inte skall viga ett öre av skattepengar eller upplåning hos Riksgäld och Riksbank till att försvara företag, t ex banker, som slösat med pengar och gjort misstag.” Är enligt mig en förenklad analys av en komplex fråga. Vårt finansiella system utgör smörjmedel i vår ekonomi. Banker sysslar med resursoptimering. Banken transferrar pengar från de som inte använder pengar till de som behöver resurser för att kunna göra investeringar. Enligt det rådande paradigmet inom makroekonomi är det oerhört viktigt att det görs investeringar. Ny investeringar är en av grundbultarna till att skapa tillväxt. Går en bank i graven finns det risk att alla andra banker blir rädda och håller inne med sina utlåningar, höjer räntan etc. Då sjunker investeringstakten och vi riskerar stagnation. Under bankkrisen förra året såg vi prov på hur det går när bankerna tappar förtroende för varandra.

Patenträtten är väldigt lurig, det är väldigt svårt att kvantifiera kring hur samhällsnyttigt patentsystemet är. Sen är det problematiskt att tänka sig att avskaffa patentsystemet bortsett ifrån hur Piratpartiet tänker sig att kunskap skapas. Jag tror vi kommer se mer kollektivt arbete för att skapa kunskap. Dagens branchstruktur kommer får problem med ett avskaffande av patent. På kort sikt tror jag det kommer att tas fram färre mediciner. Men vi ska ha visioner, och då är jag övertygad om att i längden kommer vi tjäna på att att avskaffa, eller reformera patentsystemet kraftigt.

Och med detta ber jag att få ajournera mig tills i morgon, trots att jag inte hann riktigt klart med G…

One Response to Rösta i Primärvalet! Kandidater värda att uppmärksammas (D-G)

  1. Pingback: Rösta i Primärvalet! Kandidater värda att uppmärksammas – sammanfattning « Full Mental Straightjacket

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: